10 April 2017

No comment...
Bez komentarza...

10 April 2017
No comment Warhammer
It was a very bad month and my blogging was limited to only one post in March..
Still, I was able to find enough time to visit your blogs and even to like your posts on Facebook. Unfortunately, I don't have time to comment your posts lately, but that doesn't mean I don't read them!

Ostatni miesiąc mnie nie rozpieszczał, stąd moja aktywność na blogu spadła do jednego posta w marcu.. Nie wziąłem również udziału w FKB (swoją drogą pisałem tutaj, przy okazji XXII edycji, że utraciłem swoje „Święte Graale”, które dzisiaj mogłyby z powodzeniem być „białymi krukami” w mojej kolekcji). Co prawda temat marcowej edycji skłonił mnie do zakupu kodeksu Nieumarłych 4 edycji Warhammera (czekam już na niego 2 tygodnie) i wygrzebania dziwnych „staroci” z pudła, ale uznałem, że w porównaniu z kolekcją niektórych Wywrotowiczów, będzie po prostu biednie.. Zawsze znajduję jednak trochę czasu, by odwiedzać Wasze blogi, zwłaszcza te zgromadzone wokół Wrót, a nawet dać lajka na fejsie. Od dłuższego czasu nie mam jednak za dużo możliwości, by komentować Wasze wpisy, ale to nie oznacza, że ich nie czytam!

The lack of comments is why I wrote this article about commenting blog posts =) enjoy!

It's really hard to find bloggers complaining about too many comments or too many people commenting on their posts. Every comment is welcome unless it's a spam. It's especially visible each time the author thanks for the comment (it's a very good practice).
To właśnie o komentowaniu (lub też jego braku) będzie dzisiejszy artykuł=) Zapraszam.

Naprawdę ciężko znaleźć blogera, który by narzekał na nadmiar komentarzy i komentujących. Każdy komentarz (poza spamem) jest przecież mile widziany, co nawet widać, gdy autor dziękuje za skomentowanie jego wpisu (swoją drogą to bardzo dobra praktyka).
Commenting blog posts is seemingly a very obvious thing (I purposefully won't write anything about commenting on Facebook). You visit a website and something gets your attention. You like it or it can even make you angry - you leave a comment. That's just a theory. In reality there are many more reasons why you comment for example:
1) the blog is about something you like;
2) the post is so interesting that you want to leave a comment;
3) the post is very controversial or even absolutely opposite to what you think - you want to get involved in the discussion;
4) you want to be the first person who left a comment;
5) you simply know or even like the author;
6) you are building a relationship with the author;
7) you want to ask the author about something;
8) while reading all the comments you find the one you want to comment or you want to get involved in the discussion;
9) you comment to be commented;
10) you leave a link to your site to position it, promote it, redirect traffic or to make friends;
11) you are a troll...

Kwestia komentowania na blogach, to z pozoru sprawa oczywista (celowo pominę tu przy tym wszystko to co odnosi się do komentowanie wpisów na fejsie). Wchodzisz na stronę, coś ci się spodoba, zaciekawi, albo nawet zdenerwuje i już siadasz do pisania komentarza. Tyle teorii. W praktyce, przyczyn, dla których komentujesz, jest przecież zdecydowanie więcej np.:
1) tematyka bloga jest mi po prostu bardzo bliska;
2) wpis jest na tyle interesujący, że aż prosi się o wyrażenie opinii w komentarzu;
3) wpis jest kontrowersyjny, albo nawet zupełnie sprzeczny z moim myśleniem – wdaję się w polemikę z autorem;
4) chcę być pierwszym komentującym;
5) znam lub po prostu lubię autora;
6) buduję relację z autorem;
7) chcę zadać autorowi jakieś pytanie;
8) przeglądając komentarze natrafiam na taki, który warto skomentować, albo włączam się do dyskusji;
9) komentuję, by inni mnie komentowali;
10) zostawiam linka do własnej strony w celu jej wypozycjonowania, wypromowania, przekierowania ruchu, nawiązania nowych znajomości;
11) jestem internetowym trollem…
Imagination of those who comment have no borders (both in a good and a bad way). It's worth noting that many times it's more interesting to read the comments than to read the blog post. However, from my observation, intentions of those who leave comments can often be misconstrued by the blog's author.
Have you ever thought about how your comments are interpreted? Are they worthy, non-judgmental, humoristic, nice and factual? Or maybe they are quite the opposite - exaggerated, poor, unworthy and shallow? Do you leave your best comments only for those few chosen people / blogs? Is your criticism objective?
There are many more questions you cank ask yourself, but why bother? After all the way I comment is my individual business and no one have the right to judge my intentions. It's true, but such thinking can have bad results in the long run. The Internet is a place where nicknames are better remembered than the names, but it doesn't mean anonymity. Even the slightest offence will be remembered and deep resentments can stay forever. And I don't mean those extremely inappropriate comments, but those that I find each and every day on the Internet.

Inwencja komentujących nie zna przy tym granic (zarówno w pozytywnym, jak i w negatywnym znaczeniu). Jest to o tyle ciekawe zjawisko, że często więcej frajdy sprawia czytanie komentarzy niż samego wpisu. Z obserwacji wiem jednak, że nierzadko intencje komentującego nijak się mają do oceny tego komentarza przez autora wpisu.
Czy zastanawiałeś się kiedyś jak odbierane są Twoje komentarze? Czy są one wartościowe, merytoryczne, zabawne, miłe i obiektywne? A może wręcz przeciwnie - przesadzone, słabe, bezwartościowe i płytkie? Czy najlepsze komentarze rezerwujesz wyłącznie dla tych kilku wybranych osób / blogów? Czy Twoja krytyka jest konstruktywna?
Poza powyższymi można postawić jeszcze wiele innych pytań, ale tak naprawdę po co? Przecież moje komentarze to moja indywidualna sprawa i nikt nie ma prawa czepiać się moich intencji. To prawda, ale takie myślenie nie popłaca. Internet to bowiem takie szczególne miejsce, w którym bardziej pamięta się pseudonim niż imię lub nazwisko, ale to wcale nie oznacza anonimowości. Nawet drobne zadry zostaną zapamiętane, a głęboka uraza może zostać na zawsze. Co więcej, wcale nie mam tu na myśli skrajnie nieodpowiednich komentarzy, tylko takie, na które codziennie trafiam w Internecie.
How to comment? If you want a short answer - just write comments that you would want others to leave on your site. It's that simple, but also very hard. If you want to make your comments better than you have to follow some rules.
First of all, try to write a comment that at least makes the impression that it applies to the post. You will show that you've read it and you're not a robot. Even a shortest reference will do - instead of writing something like "I like it.", "Interesting", "Not bad.", "Good work", write something like "I like it. Especially the shield.", "Interesting approach to painting goblins.", "Not a bad freehand.", "Nice work. You are getting better.".
It would be best if you write a comment that is a worthy and really has the input to the discussion. Write as much as you want, but if you are commenting a longer article than you definitely should write something more than just "A helpful article.". Rememeber that comments in the discussion generate sequent discussions and each of them not only adds to the post comments count but also directs traffic to your site. Those who follow one's blog usually pay attention to worthy comments and dialogues (they may give some useful information or different points of view) and even if they don't agree with you there is a big chance that they will visit your site. A worthy comment is also the best way to build a relationship with the blog's author.
Be polite. Always! Don't mock, don't make affronts, don't be ironic and don't you ever feed the troll! If you just have to write something bad, try to do it so your comment won't touch too many people.
Try to be yourself and always present yours opinions. Don't be afraid to polemize with the author but never cross the line with your criticism. Also criticize only when it makes sense to do so.Jak zatem należy komentować? Jeśli wolisz, krótką odpowiedź, to po prostu komentuj tak, jakbyś chciał by inni komentowali twoje wpisy. To tylko tyle i aż tyle. Jeśli jednak chciałbyś zmienić swoje komentarze na lepsze, to pamiętaj o kilku zasadach.
Przede wszystkim, postaraj się, by Twój komentarz chociaż sprawiał wrażenie, że faktycznie dotyczy danego wpisu. Pokażesz tym, że przeczytałeś dany post i nie jesteś robotem. Wystarczy choćby krótkie odniesienie – zamiast np. „Podoba mi się.”, „Ciekawe.”, „Nieźle.”, „Dobra robota.” napisz np. „Podoba mi się. Szczególnie tarcza.”, „Ciekawe podejście do malowania goblinów.”, „Nieźle ci ta krata wyszła.”, „Dobra robota. Widzę progres.” itd.
Najlepiej będzie, jeśli Twój komentarz będzie też stanowił jakiś wartościowy i rzeczywisty wkład w dyskusję. Pisz tyle ile uważasz za właściwe, ale jeśli komentujesz dłuższy artykuł, to może warto by Twój komentarz nie ograniczał się tylko do słów „Przydatny tekst.”?  Pamiętaj też, że komentarze do dyskusji generują kolejne dyskusje, a każda taka „debata" nie tylko zwiększa ogólną liczbę komentarzy danego wpisu, ale daje również wejścia na Twoją stronę. Odwiedzający danego bloga często zwracają uwagę na merytoryczne komentarze i dialogi (uzyskują z nich jakieś informacje, albo zupełnie inny punkt widzenia) i nawet jeśli się z Tobą nie zgadzają, to jest duża szansa, że odwiedzą również Ciebie. Merytoryczny komentarz to również najlepszy sposób na budowanie relacji z autorem bloga.
Bądź kulturalny. Zawsze i bezwzględnie! Nie drwij, nie ubliżaj, nie bądź sarkastyczny i pod żadnym pozorem nie karm trolli! Jeśli już musisz zniżyć się w swojej wypowiedzi, postaraj się, by dotknęła ona jak najmniejszej liczby osób.
Postaraj się być sobą, przedstawiając własne, właściwe dla Ciebie opinie. Nie bój się przy tym polemizować z autorem wpisu, ale nie przekraczaj granic konstruktywnej opinii. Krytykuj przy tym tylko wtedy, jeśli to ma sens
This article is mostly about commenting on blogs with subjects like collecting, painting and gaming and in my opinion there is almost no place for criticizm there. Remember that even the worst paintjob, the most horrible tutorial or battle report and even the most stupid tactics are all "creative" actions of the blog's author who might have spent a lot of time to post them. What's more, for many people having a blog is the way to deal with lack of motivation and to get to know other people with similar interests. When you criticize their posts you take all that motivation from them and make other people avoid their blog. I sometimes find comments like (all true and not left by trolls) "My 4-year old daughter paints better than you.", "What a horrible tutorial. There are hundreds better NMM tutorials on the web.", "I have never seen anyone screw the game so much. Do you even know the rules?", "You can only arouse pity with your army list on the tournament.". Of course those were the extreme ones, but even a gentle criticism can be very harmful.Ponieważ niniejszy artykuł siłą rzeczy dotyczy głównie komentowania na blogach o tematyce kolekcjonerskiej, malarskiej oraz gier bitewnych, w zdecydowanej większości krytyka jest nieuzasadniona. Pamiętaj, że nawet najsłabiej pomalowana figurka, najgorzej zrobiona relacja z potyczki, najmniej przydatny artykuł, czy najgłupsza taktyka, to „twórcze” działanie autora wpisu, nad którym mógł spędzić naprawdę dużo czasu. Co więcej, posiadanie bloga (w szczególności o wskazanej wyżej tematyce), to dla wielu osób sposób na poradzenie sobie z niewystarczającą motywacją oraz okazja do poznawania ludzi o podobnych zainteresowaniach. Krytykując ich wpisy odbierasz im tę motywację i zrażasz do nich innych czytelników. Czasem znajduję na blogach komentarze w stylu (wszystkie prawdziwe i wcale nie wrzucane przez trolli) np. „Moja 4-letnia córka maluje lepiej.”, „Beznadziejny tutorial. W sieci są setki lepszych poradników NMM.”, „W życiu nie widziałem bardziej sp****onej gry. Czy wy w ogóle znacie zasady?”, „Na turnieju to taką rozpiską możesz co najwyżej wzbudzić politowanie.". To oczywiście skrajne przypadki, ale nawet krytyka o zdecydowanie mniejszym natężeniu jest bardzo szkodliwa.
In conclusion, I will tell you how to write a good comment. It's best to politely encourage the blog's author to improve, but always taking into account his involvement, up to date achievements and skills. After all the progress is all that matters. It's really worth to suggest some "change" or a "different approach to the subject". Also, your comment should be motivating the author rather than clipping his wings. Try to appreciate his efforts. Remember that most people don't have enough time, money, skills and experience to cope with every challenge. The very fact that they are trying means a lot.
Podsumowując, jak więc napisać dobry komentarz? Najlepiej kulturalnie i merytorycznie zachęcić autora do „poprawy”, ale zawsze uwzględniając jego zaangażowanie, dotychczasowy dorobek i umiejętności. W końcu liczy się progres. Warto też zaproponować jakąś „zmianę” lub „inne podejście do tematu”. Najważniejsze jest jednak, by Twój komentarz motywował i nie podcinał skrzydeł. Doceń starania. Pamiętaj też, że nie wszyscy mają dość czasu, pieniędzy, umiejętności i doświadczenia, by celująco poradzić sobie z każdym wyzwaniem. Sam fakt, że próbują, już naprawdę wiele znaczy.
This article might have given you the impression that even a very non-judgmental opinion can be misunderstood. It's true, but don't let it dishearten you. If you see that the blog's author make the same mistakes over and over again and his work is not improving - help him. Suggest something, show the right direction, invite him to the discussion. Share your knowledge, experience and ideas with him, especially when he asked you to. Remember that bloggers almost always check who left the worthy comment and they might want to discuss it with you.
Czytając powyższe mogłeś odnieść wrażenie, że nawet obiektywna opinia może być źle odebrana. To prawda, ale niech Cię to nie zraża. Jeśli widzisz, że autor wciąż popełnia te same błędy i się nie rozwija – pomóż mu. Zaproponuj coś, wskaż kierunek, zaproś do dyskusji. Podziel się swoją wiedzą, doświadczeniem i pomysłami, szczególnie wtedy, gdy autor sam o to prosi. Pamiętaj też, że blogerzy niemal zawsze sprawdzają kto zostawił na ich stronie merytoryczny komentarz i czy z tą osobą można podyskutować.
I hope that I had put a little cat among the pigeons with this article =) In conclusion I will only write that it's very probable that this month this article will be visited and read by more than 400 people. I guess that approx. 10 of them will leave a comment. It's not much, but I hope for at least a little discussion on the subject =)
Kończąc dzisiejszy artykuł mam nadzieję, że chociaż trochę wetknąłem kij w mrowisko =) Napiszę jeszcze tylko, że prawdopodobnie w ciągu tego miesiąca ponad 400 osób przeczyta ten artykuł. Pewnie ok. 10 zostawi swój komentarz. To raczej niewielu. Liczę jednak na chociaż odrobinę dyskusji i czystej polemiki =)
P.S. I examined my conscience after writing this article and I will try very hard to improve my comments =)
P.S. Żeby nie było, po napisaniu tego posta zrobiłem rachunek sumienia i postaram się poprawić swoje komentowanie =)

leave a comment Warhammer


If you have something to say about my post, have any idea to expand it, want to share your examples or you just like my blog - please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!
Morpheus "The Fantasy Hammer"
Jeśli masz jakieś uwagi do mojego posta, pomysły na jego rozwinięcie, chcesz się podzielić swoimi przykładami, albo po prostu spodobał Ci się mój blog - proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!
Morpheus "The Fantasy Hammer"