The Fantasy Hammer on CMON

01 January 2015

Project: The Cult of Tzeentch.. #2

01 January 2015
Chaos Space Marines Cultist of Tzeentch 1Happy New Year everyone! I had almost no time to paint in the past 8 months so I really hope that this new year will be full of painted minis =). Anyway, on the left is a finished miniature of Chaos Space Marines Cultist of Tzeentch from Warhammer 40k Dark Vengeance set.

Szczęśliwego Nowego Roku! Przez ostanie 8 miesięcy niemal nie miałem czasu na malowanie, stąd mam nadzieję, że ten nowy rok będzie pełen pomalowanych figurek =). W każdym razie, po lewej skończona figurka Kultysty Tzeentcha Kosmicznych Marines Chaosu z zestawu Mroczna Zemsta do Warhammera 40k.