The Fantasy Hammer on CMON

29 February 2016

Figurkowy Karnawał Blogowy XVIII - PUPIL
Carnival of Blog's Minis XVIII - The Pet

29 February 2016

Night Goblins Warboss with SquigFigurkowy Karnawał Blogowy 

Trwa XVIII edycja Figurkowego Karnawału Blogowego, gospodarzem której są Neph&Bird prowadzący bloga Tabletop Bastards, zaś motywem przewodnim PUPIL.

For non polish visitors I hasten to explain that Carnival of Blog's Minis is an initiative of polish miniatures bloggers. The idea is based on a monthly challenges on various topics about miniatures etc. This month's theme is PET.

Temat tej edycji jest niesamowicie otwarty, bo przecież każda Stwora ma swojego Potwora, a każdy Potwór ma swój Otwór.. =) Co więcej, jaki pupil taki właściciel, bo widział ktoś smoka, który dałby się dosiąść goblinowi? A skoro o goblinach mowa, to bieżący temat FKB tak przykuł moją uwagę, że musiałem pomalować Duża Szef Nocnych Goblinów, którego Squig postanowił wreszcie wyprowadzić na spacer z zakurzonej półki.. Bitwa o Przełęcz Czaszki tym razem nie rozegra się jednak z Długobrodymi..

19 February 2016

From the darkest tunnels they came..
Z najmroczniejszych tuneli przybyli..

19 February 2016

Night Goblins Warboss WiP
I'm currently working on this Night Goblins Warboss with Squig for my Fiancée's Night Goblins army. Don't even try to explain to Her that goblins should be green - I really tried =)

Obecnie pracuję nad Duża Szef Nocnych Goblinów ze Squigiem do armii Nocnych Goblinów mojej Narzeczonej. Nawet nie próbujcie tłumaczyć Jej, że gobliny powinny być zielone - naprawdę próbowałem =)

12 February 2016

CMON: Vengeful Spites of Athel Loren..
Mściwe Duszki Athel Loren..

12 February 2016

Wood Elves Sylvaneth Spites

Today just a better photo of my Wood Elves / Sylvaneth Spites =) You can vote for them on CoolMiniOrNot.com.

Dzisiaj tylko lepsze zdjęcie moich Duszków Leśnych Elfów / Sylvaneth =) Możecie na nie głosować na CoolMiniOrNot.com.

06 February 2016

50.000 pageviews and.. Spites!
50.000 odwiedzin i.. Duszki!

06 February 2016

Wood Elves Sylvaneth Spites
It's been a very long while but I'm back to celebrate 50.000 pageviews of The Fantasy Hammer blog. And what is a better way to celebrate than with an army of Wood Elves / Sylvaneth Spites? =)

Thanks for all those visits 
and for your support =)

To był bardzo długi czas, ale jestem z powrotem by świętować 50.000 odsłon bloga The Fantasy Hammer! A jaki jest lepszy sposób na  świętowanie niż armią Duszków Leśnych Elfów / Sylvaneth? =) 


Dziękuję za wszystkie odwiedziny 
i za wasze wsparcie =)

Those Spites were to be a part of my Wood Elves Armies on Parade 2015 display, but I did not make it on time.. Better later than.. alligator =)

Duszki miały być częścią makiety Leśnych Elfów na Armies on Parade 2015, ale nie zdążyłem na czas.. Lepszy późno duszek w garści niż.. wkurzona driada =)