The Fantasy Hammer on CMON

27 July 2016

Exhibit: War-torn landscape..
Wojenny krajobraz..

27 July 2016
Realistic Warhammer 40k urban base

I finally had a little bit of free time and managed to finish this realistic Warhammer 40k urban base =) I hope you like the bubbling toxic waste effect? More photos below.

Wreszcie miałem trochę wolnego czasu i udało mi się skończyć tę realistyczną podstawkę miejską do Warhammera 40k =) Mam nadzieję, że podoba Wam się efekt bulgoczących odpadów toksycznych? Więcej zdjęć poniżej.

bubbling toxic waste effect
 

22 July 2016

Project: Tyranids Broodlord #3

22 July 2016
Project Tyranids Broodlord WiP 3
I've finished painting Tyranids Broodlord from Space Hulk in Behemoth color scheme, but it doesn't mean that I'm done with him - it's time for some special effects =) It took me ages to make this dots pattern and other improvements so I really wish You like the results - let me know what You think of this alien =)

Zakończyłem malowanie Tyranids Broodlord ze Space Hulk'a w kolorach Behemoth, ale nie oznacza to, że z nim już na dobre skończyłem - czas na kilka efektów specjalnych =) Zrobienie tego kropkowego wzoru oraz innych ulepszeń zajęło mi wieczność,  więc naprawdę liczę, że Wam się spodoba - dajcie znać,  co sadzicie o tym obcym =)
Project Tyranids Broodlord WiP 3 Project Tyranids Broodlord WiP 3

16 July 2016

Beach art..

16 July 2016
Beach Art 1 Meanwhile on the beach.. =)
I wonder, with what miniatures would You associate those sand faces with?

A tymczasem na plaży.. =)
Ciekaw jestem, jakie figurki przypominają Wam te piaskowe twarze? =)

Beach Art 2

14 July 2016

White Dwarf #127 review - Alarielle returns!
Recenzja White Dwarf #127 - Alarielle powraca!

14 July 2016

White Dwarf #127
I'm a big fan of Wood Elves / Sylvaneth, so I really couldn't wait for the return of Alarielle the Everqueen! On this occasion, I wrote a review of White Dwarf #127 and of all new Sylvaneth miniatures.
I also invite you to watch my wet palette tutorial, which was presented on TFH blog 100 posts ago.

Jestem wielkim fanem Leśnych Elfów / Sylvaneth, więc nie mogłem się doczekać powrotu Wiecznej Królowej Alarielle! Z tej okazji napisałem recenzję White Dwarf #127 oraz wszystkich nowych figurek Sylvaneth
Zapraszam również do oglądnięcia mojego poradnika mokrej palety, który pojawił się na blogu TFH 100 postów temu.

09 July 2016

Project: Tyranids Broodlord #2

09 July 2016
Project Tyranids Broodlord WiP 2
Project: Tyranids Broodlord from Space Hulk in Behemoth color scheme is almost finished. I only need to add some "interesting" details =) I even managed to win a best painted Broodlord competition in Games Wokrshop: Warsaw =) Unfortunately they don't even bothered to put a photo on Facebook and the prizes were not too impressive.. Do You have any experience with Games Workshop painting contest (Golden Daemon excluded)?

Projekt: Tyranids Broodlord ze Space Hulk'a w kolorach  Behemoth jest w dużej mierze skończony. Pozostało mi dodać tylko kilka "interesujących" szczegółów =) Nawet udało mi się nim wygrać w konkursie na najlepiej pomalowanego Broodlorda w Games Workshop: Warszawa =) Niestety nie raczyli nawet wrzucić zdjęcia na Facebooka, a i same nagrody nie zachwyciły.. A Wy jakie macie doświadczenia z konkursami malarskimi w Games Workshopie (poza Golden Daemon)?

01 July 2016

Figurkowy Karnawał Blogowy XXII - Święty Graal
Carnival of Blog's Minis XXII - Holy Grail

01 July 2016
Holy Grail

Figurkowy Karnawał Blogowy

Trwa XXII edycja Figurkowego Karnawału Blogowego, ogłoszona na blogu Barak Varr, zaś motywem przewodnim jest Święty Graal.

For non polish visitors I hasten to explain that Carnival of Blog's Minis is an initiative of polish miniatures bloggers. The idea is based on a monthly challenges on various topics about miniatures etc. This month's theme is The Holy Grail.