The Fantasy Hammer on CMON

30 September 2016

30-day Miniatures Challenge - day 30: The best opponent you had?
30-dniowe Wyzwanie Figurkowe - dzień 30: Najlepszy przeciwnik jakiego miałeś?

30 September 2016


30-day Miniatures Challenge
Time for the thirtieth and the last post in the series 30-day Miniatures Challenge (more about this initiative and a complete list of all the questions and published answers here). Czas na trzydziesty i zarazem ostatni post z serii 30-dniowego Wyzwania Figurkowego (więcej o inicjatywie oraz kompletną listę wszystkich pytań i opublikowanych przeze mnie odpowiedzi znajdziecie tutaj).

29 September 2016

Project: Gaunt Summoner of Tzeentch #3

29 September 2016

Gaunt Summoner of Tzeentch. Warhammer Quest Silver Tower WiP6
Just finished painting Gaunt Summoner of Tzeentch! This a fantastic miniature that stands out in both Warhammer and Age of Sigmar and let me use some new painting techniques. His base is only temporary (you can find it here) because I want to make a very characteristic Warhammer Quest: Silver Tower base. Tell me what you think =)
More pictures below.
Wreszcie skończyłem malować Gaunt Summoner Tzeentcha! To naprawdę fantastyczna figurka, wspaniale wpisująca się zarówno w świat Warhammera, jak i Age of Sigmar, a do tego pozwoliła mi wykorzystać kilka nowych malarskich technik. Na razie jest na tymczasowej podstawce (możecie ją zobaczyć tutaj), bo chcę dla niego zrobić bardzo charakterystyczną podstawkę z Warhammer Quest Silver Tower. Dajcie znać co o nim sądzicie =) 
Poniżej więcej zdjęć.

28 September 2016

30-day Miniatures Challenge - day 28 & 29: You like or don't like playing against... or you like or don't like painting?
30-dniowe Wyzwanie Figurkowe - dzień 28 i 29: Lubisz i nie lubisz grać przeciwko… lub lubisz i nie lubisz malować?

28 September 2016


30-day Miniatures Challenge
Time for the twenty eighth and twenty ninth post in the series 30-day Miniatures Challenge (more about this initiative and a complete list of all the questions and published answers here). Czas na dwudziesty ósmy i dwudziesty dziewiąty post z serii 30-dniowego Wyzwania Figurkowego (więcej o inicjatywie oraz kompletną listę wszystkich pytań i opublikowanych przeze mnie odpowiedzi znajdziecie tutaj).

27 September 2016

Figurkowy Karnawał Blogowy XXV - Obrońca
Carnival of Blog's Minis XXV - The Guardian

27 September 2016

FKB Dog the Guardian / Obrońca
Figurkowy Karnawał Blogowy
For non polish visitors I hasten to explain that Carnival of Blog's Minis is the initiative of polish miniatures bloggers. The idea is based on monthly challenges on various topics about miniatures etc. This month's theme is The Guardian.
Trwa XXV edycja Figurkowego Karnawału Blogowego, ogłoszona przez Krzysztofa na blogu Dust Brothers, zaś motywem przewodnim jest Obrońca.

26 September 2016

30-day Miniatures Challenge - day 26 & 27: Factions you would and wouldn't like to command or collect?
30-dniowe Wyzwanie Figurkowe - dzień 26 i 27: Frakcje, którymi chciałbyś i nie chciałbyś dowodzić lub kolekcjonować?

26 September 2016


30-day Miniatures Challenge
Time for the twenty sixth and twenty seventh post in the series 30-day Miniatures Challenge (more about this initiative and a complete list of all the questions and published answers here). Czas na dwudziesty szósty i dwudziesty siódmy post z serii 30-dniowego Wyzwania Figurkowego (więcej o inicjatywie oraz kompletną listę wszystkich pytań i opublikowanych przeze mnie odpowiedzi znajdziecie tutaj).

Age of Sigmar Stormcast Eternals vs Tzeentch

25 September 2016

30-day Miniatures Challenge - day 25: The most interesting magic or technology item from the universe?
30-dniowe Wyzwanie Figurkowe - dzień 25: Najciekawszy przedmiot magiczny lub technologiczny z uniwersum?

25 September 2016


30-day Miniatures Challenge
Time for the twenty fifth post in the series 30-day Miniatures Challenge (more about this initiative and a complete list of all the questions and published answers here). Czas na dwudziesty piąty post z serii 30-dniowego Wyzwania Figurkowego (więcej o inicjatywie oraz kompletną listę wszystkich pytań i opublikowanych przeze mnie odpowiedzi znajdziecie tutaj).

Drizzt and Guenhwyvar

24 September 2016

30-day Miniatures Challenge - day 24: Favourite type of magic or technology?
30-dniowe Wyzwanie Figurkowe - dzień 24: Ulubiona Dziedzina Magii lub Technologii?

24 September 2016


30-day Miniatures Challenge
Time for the twenty fourth post in the series 30-day Miniatures Challenge (more about this initiative and a complete list of all the questions and published answers here). Czas na dwudziesty czwarty post z serii 30-dniowego Wyzwania Figurkowego (więcej o inicjatywie oraz kompletną listę wszystkich pytań i opublikowanych przeze mnie odpowiedzi znajdziecie tutaj).

Nagash

23 September 2016

30-day Miniatures Challenge - day 23: Your favourite monster or machine miniature?
30-dniowe Wyzwanie Figurkowe - dzień 23: Twój ulubiony model potwora lub maszyny?

23 September 2016


30-day Miniatures Challenge
Time for the twenty third post in the series 30-day Miniatures Challenge (more about this initiative and a complete list of all the questions and published answers here). Czas na dwudziesty trzeci post z serii 30-dniowego Wyzwania Figurkowego (więcej o inicjatywie oraz kompletną listę wszystkich pytań i opublikowanych przeze mnie odpowiedzi znajdziecie tutaj).

22 September 2016

30-day Miniatures Challenge - day 22: Favourite elite unit?
30-dniowe Wyzwanie Figurkowe - dzień 22: Ulubiony oddział elitarny?

22 September 2016


30-day Miniatures Challenge
Time for the twenty second post in the series 30-day Miniatures Challenge (more about this initiative and a complete list of all the questions and published answers here). Czas na dwudziesty drugi post z serii 30-dniowego Wyzwania Figurkowego (więcej o inicjatywie oraz kompletną listę wszystkich pytań i opublikowanych przeze mnie odpowiedzi znajdziecie tutaj).

Space Hulk Blood Angels Terminators

21 September 2016

30-day Miniatures Challenge - day 21: Your favourite cavalry model (including flying and armoured)?
30-dniowe Wyzwanie Figurkowe - dzień 21: Twój ulubiony model kawalerii (także powietrznej lub pancernej)?

21 September 2016


30-day Miniatures Challenge
Time for the twenty first post in the series 30-day Miniatures Challenge (more about this initiative and a complete list of all the questions and published answers here). Czas na dwudziesty pierwszy post z serii 30-dniowego Wyzwania Figurkowego (więcej o inicjatywie oraz kompletną listę wszystkich pytań i opublikowanych przeze mnie odpowiedzi znajdziecie tutaj).

Wood Elves Wild Riders - Armies on Parade 2015

20 September 2016

30-day Miniatures Challenge - day 20: Favourite infantry or heavy infantry unit?
30-dniowe Wyzwanie Figurkowe - dzień 20: Ulubiony model piechoty lub ciężkiej piechoty?

20 September 2016


30-day Miniatures Challenge
Time for the twentieth post in the series 30-day Miniatures Challenge (more about this initiative and a complete list of all the questions and published answers here). Czas na dwudziesty post z serii 30-dniowego Wyzwania Figurkowego (więcej o inicjatywie oraz kompletną listę wszystkich pytań i opublikowanych przeze mnie odpowiedzi znajdziecie tutaj).

19 September 2016

30-day Miniatures Challenge - day 19: Your favourite hero miniature?
30-dniowe Wyzwanie Figurkowe - dzień 19: Twój ulubiony model bohatera?

19 September 2016


30-day Miniatures Challenge
Time for the nineteeth post in the series 30-day Miniatures Challenge (more about this initiative and a complete list of all the questions and published answers here). Czas na dziewiętnasty post z serii 30-dniowego Wyzwania Figurkowego (więcej o inicjatywie oraz kompletną listę wszystkich pytań i opublikowanych przeze mnie odpowiedzi znajdziecie tutaj).

18 September 2016

30-day Miniatures Challenge - day 18: Your favourite Independent Hero from the Universe?
30-dniowe Wyzwanie Figurkowe - dzień 18: Ulubiony Bohater Niezależny z uniwersum?

18 September 2016

30-day Miniatures Challenge
Time for the eighteenth post in the series 30-day Miniatures Challenge (more about this initiative and a complete list of all the questions and published answers here). Czas na osiemnasty post z serii 30-dniowego Wyzwania Figurkowego (więcej o inicjatywie oraz kompletną listę wszystkich pytań i opublikowanych przeze mnie odpowiedzi znajdziecie tutaj).

Artemis Entreri vs Drizzt Do'Urden

17 September 2016

30-day Miniatures Challenge - day 17: Your favourite army colour scheme or favourite paint colour?
30-dniowe Wyzwanie Figurkowe - dzień 17: Twój ulubiony schemat kolorystyczny armii lub ulubione kolory farb?

17 September 2016

30-day Miniatures Challenge
Time for the seventeenth post in the series 30-day Miniatures Challenge (more about this initiative and a complete list of all the questions and published answers here). Czas na siedemnasty post z serii 30-dniowego Wyzwania Figurkowego (więcej o inicjatywie oraz kompletną listę wszystkich pytań i opublikowanych przeze mnie odpowiedzi znajdziecie tutaj).

Wood Elves Wanderers Glade Guard

16 September 2016

30-day Miniatures Challenge - day 16: Favourite tactics - offence or defence?
30-dniowe Wyzwanie Figurkowe - dzień 16: Ulubiona taktyka, czyli atak czy obrona?

16 September 2016

30-day Miniatures Challenge
Time for the sixteenth post in the series 30-day Miniatures Challenge (more about this initiative and a complete list of all the questions and published answers here). Czas na szesnasty post z serii 30-dniowego Wyzwania Figurkowego (więcej o inicjatywie oraz kompletną listę wszystkich pytań i opublikowanych przeze mnie odpowiedzi znajdziecie tutaj).

Wood Elves attack

15 September 2016

30-day Miniatures Challenge - day 15: The smallest model you commanded or painted?
30-dniowe Wyzwanie Figurkowe - dzień 15: Najmniejszy model jaki pomalowałeś lub którym dowodziłeś?

15 September 2016

30-day Miniatures Challenge
Time for the fifteenth post in the series 30-day Miniatures Challenge (more about this initiative and a complete list of all the questions and published answers here). Czas na piętnasty post z serii 30-dniowego Wyzwania Figurkowego (więcej o inicjatywie oraz kompletną listę wszystkich pytań i opublikowanych przeze mnie odpowiedzi znajdziecie tutaj).

Wood Elves Spites

14 September 2016

30-day Miniatures Challenge - day 14: Favourite type of battlefield, terrain or mock-up?
30-dniowe Wyzwanie Figurkowe - dzień 14: Ulubiony rodzaj pola bitwy, element terenu lub makieta?

14 September 2016

30-day Miniatures Challenge
Time for the fourteenth post in the series 30-day Miniatures Challenge (more about this initiative and a complete list of all the questions and published answers here). Czas na czternasty post z serii 30-dniowego Wyzwania Figurkowego (więcej o inicjatywie oraz kompletną listę wszystkich pytań i opublikowanych przeze mnie odpowiedzi znajdziecie tutaj).
Space Hulk Tyranids Broodlord vs Space Marines Ultramarines Force Commander

13 September 2016

30-day Miniatures Challenge - day 13: The biggest gaming or modelling failure?
30-dniowe Wyzwanie Figurkowe - dzień 13: Największa porażka w grze bitewnej lub niepowodzenie modelarskie?

13 September 2016

30-day Miniatures Challenge
Time for the thirteenth post in the series 30-day Miniatures Challenge (more about this initiative and a complete list of all the questions and published answers here). Czas na trzynasty post z serii 30-dniowego Wyzwania Figurkowego (więcej o inicjatywie oraz kompletną listę wszystkich pytań i opublikowanych przeze mnie odpowiedzi znajdziecie tutaj).

Failure

12 September 2016

30-day Miniatures Challenge - day 12: The moment you will never forget?
30-dniowe Wyzwanie Figurkowe - dzień 12: Sytuacja, której nigdy nie zapomnisz?

12 September 2016

30-day Miniatures Challenge
Time for the twelfth post in the series 30-day Miniatures Challenge (more about this initiative and a complete list of all the questions and published answers here). Czas na dwunasty post z serii 30-dniowego Wyzwania Figurkowego (więcej o inicjatywie oraz kompletną listę wszystkich pytań i opublikowanych przeze mnie odpowiedzi znajdziecie tutaj).

Space Marine painting Space Marine
Everyone has this photo - me too (unknown author) =)

11 September 2016

30-day Miniatures Challenge - day 11: Your favourite music for gaming or painting?
30-dniowe Wyzwanie Figurkowe - dzień 11: Twoja ulubiona muzyka do grania lub malowania?

11 September 2016

30-day Miniatures Challenge
Time for the eleventh post in the series 30-day Miniatures Challenge (more about this initiative and a complete list of all the questions and published answers here). Czas na jedenasty post z serii 30-dniowego Wyzwania Figurkowego (więcej o inicjatywie oraz kompletną listę wszystkich pytań i opublikowanych przeze mnie odpowiedzi znajdziecie tutaj).

10 September 2016

30-day Miniatures Challenge - day 10: Favourite faction you commanded or painted?
30-dniowe Wyzwanie Figurkowe - dzień 10: Ulubiona frakcja, którą dowodziłeś lub którą pomalowałeś?

10 September 2016

30-day Miniatures Challenge
Time for the tenth post in the series 30-day Miniatures Challenge (more about this initiative and a complete list of all the questions and published answers here). Czas na dziesiąty post z serii 30-dniowego Wyzwania Figurkowego (więcej o inicjatywie oraz kompletną listę wszystkich pytań i opublikowanych przeze mnie odpowiedzi znajdziecie tutaj).

Wood Elves Sylvaneth Dryads

09 September 2016

30-day Miniatures Challenge - day 9: The largest model you painted or commanded?
30-dniowe Wyzwanie Figurkowe - dzień 9: Największy model jaki pomalowałeś lub którym dowodziłeś?

09 September 2016

30-day Miniatures Challenge
Time for the ninth post in the series 30-day Miniatures Challenge (more about this initiative and a complete list of all the questions and published answers here). Czas na dziewiąty post z serii 30-dniowego Wyzwania Figurkowego (więcej o inicjatywie oraz kompletną listę wszystkich pytań i opublikowanych przeze mnie odpowiedzi znajdziecie tutaj).

Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch

08 September 2016

30-day Miniatures Challenge - day 8: Your favourite official or fan-made wargame edition?
30-dniowe Wyzwanie Figurkowe - dzień 8: Ulubiona edycja oficjalna lub fanowska gry bitewnej?

08 September 2016

30-day Miniatures Challenge
Time for the eighth post in the series 30-day Miniatures Challenge (more about this initiative and a complete list of all the questions and published answers here). Czas na ósmy post z serii 30-dniowego Wyzwania Figurkowego (więcej o inicjatywie oraz kompletną listę wszystkich pytań i opublikowanych przeze mnie odpowiedzi znajdziecie tutaj).

Warhammer Armies Undead

07 September 2016

30-day Miniatures Challenge - day 7: Your greatest modelling accomplishment?
30-dniowe Wyzwanie Figurkowe - dzień 7: Twoje największe osiągnięcie modelarskie?

07 September 2016

30-day Miniatures Challenge
Time for the seventh post in the series 30-day Miniatures Challenge (more about this initiative and a complete list of all the questions and published answers here). Czas na siódmy post z serii 30-dniowego Wyzwania Figurkowego (więcej o inicjatywie oraz kompletną listę wszystkich pytań i opublikowanych przeze mnie odpowiedzi znajdziecie tutaj).

Wood Elves Orion's Ritual Armies on Parade 2015

06 September 2016

30-day Miniatures Challenge - day 6: Your favourite dice?
30-dniowe Wyzwanie Figurkowe - dzień 6: Ulubiona kostka?

06 September 2016

30-day Miniatures Challenge
Time for the sixth post in the series 30-day Miniatures Challenge (more about this initiative and a complete list of all the questions and published answers here). Czas na szósty post z serii 30-dniowego Wyzwania Figurkowego (więcej o inicjatywie oraz kompletną listę wszystkich pytań i opublikowanych przeze mnie odpowiedzi znajdziecie tutaj).

Transformers 2 - The All Spark

04 September 2016

30-day Miniatures Challenge - day 5: Your favourite land or location?
30-dniowe Wyzwanie Figurkowe - dzień 5: Twoja ulubiona kraina lub lokacja?

04 September 2016

30-day Miniatures Challenge
Time for the fifth post in the series 30-day Miniatures Challenge (more about this initiative and a complete list of all the questions and published answers here). Czas na piąty post z serii 30-dniowego Wyzwania Figurkowego (więcej o inicjatywie oraz kompletną listę wszystkich pytań i opublikowanych przeze mnie odpowiedzi znajdziecie tutaj).

Frgotten Realms Underdark

30-day Miniatures Challenge - day 4: Your favourite movie or book?
30-dniowe Wyzwanie Figurkowe - dzień 4: Twój ulubiony film lub książka?


30-day Miniatures Challenge
Time for the fourth post in the series 30-day Miniatures Challenge (more about this initiative and a complete list of all the questions and published answers here). Czas na czwarty post z serii 30-dniowego Wyzwania Figurkowego (więcej o inicjatywie oraz kompletną listę wszystkich pytań i opublikowanych przeze mnie odpowiedzi znajdziecie tutaj).


03 September 2016

30-day Miniatures Challenge - day 3: Your favourite universe?
30-dniowe Wyzwanie Figurkowe - dzień 3: Twoje ulubione uniwersum?

03 September 2016

30-day Miniatures Challenge
Time for the third post in the series 30-day Miniatures Challenge (more about this initiative and a complete list of all the questions and published answers here).. Czas na trzeci post z serii 30-dniowego Wyzwania Figurkowego (więcej o inicjatywie oraz kompletną listę wszystkich pytań i opublikowanych przeze mnie odpowiedzi znajdziecie tutaj).

Forgotten Realms logo