30 October 2015

Review & Unboxing: Orion, King in the Woods with Hounds..

30 October 2015
Orion, King in the Woods resin kit review 1

I will finish Orion, King in the Woods with Hounds as soon as I have my Wood Elves Armies on Parade 2015 display back, but today I want to share with you some thoughts on this finecast kit. Click below for the review.

Skończę Oriona, Króla Kniei z Ogarami, jak tylko będę miał z powrotem makietę Leśnych Elfów na Armies on Parade 2015, ale już dzisiaj chciałbym podzielić się z wami kilkoma uwagami na temat tego zestawu finecast. Kliknij poniżej do recenzji

28 October 2015

Armies on Parade 2015
Tutorial: Wood Elves display
Poradnik: Makieta Leśnych Elfów

28 October 2015
Armies on Parade 2015 Wood Elves bronze
Today I will show you how I've made my Armies on Parade 2015 Wood Elves display. Click below for a tutorial.

Dzisiaj pokażę wam jak zrobiłem moją makietę Leśnych Elfów na Armies on Parade 2015. Kliknij poniżej do poradnika.

26 October 2015

Armies on Parade 2015
Wood Elves wins bronze medal!
Leśne Elfy zdobywają brązowy medal!

26 October 2015
Armies on Parade 2015 - bronze medalIt's still hard for me to believe that in the midst of so many truly great displays my Wood Elves managed to take third place in the Armies on Parade 2015! Lots of hours spent in the fumes of paint and glue really paid off =) I slept maybe 2 hours from Friday to Saturday, trying to paint all the figures and praying for quick drying of the lake.. yet I could not paint all the layers, and Orion still requires at least a few hours work =)

Wciąż ciężko mi uwierzyć, że wśród tak wielu naprawdę świetnych prac moim Leśnym Elfom udało się zająć trzecie miejsce na Armies on Parade 2015! Mnóstwo godzin spędzonych w oparach farby i kleju naprawdę się opłaciło =) Z piątku na sobotę spałem może ze 2 godziny, starając się pomalować wszystkie figurki i modląc się o szybkie schnięcie jeziorka.. mimo to nie zdążyłem pomalować wszystkich warstw, a Orion wciąż wymaga przynajmniej kilku godzin roboty =) 

Armies on Parade 2015 Wood Elves bronze
First place went to Khorne Demonkin and the second to Bretonnia - congratulations to the winners and all the participants for a really great and inspiring work! See you next year! =) Unfortunately, I could not do better pictures before and during the competition and I was also asked to leave my display in the shop for the entire month.. Below is a short photoreport from the competition =)

Pierwsze miejsce zajęła armia Khorne Demonkin, a drugie Bretonnia - wielkie gratulacje dla zwycięzców i dla wszystkich uczestników za naprawdę świetne i inspirujące prace! Do zobaczenia za rok! =) Niestety nie udało mi się zrobić lepszych zdjęć przed i w trakcie konkursu i poproszono mnie jeszcze o zostawienie makiety wraz z figurkami na cały miesiąc w sklepie.. Poniżej krótka fotorelacja z konkursu =)

19 October 2015

The call of the hunt! #2 AoP 2015
Wezwanie na polowanie!

19 October 2015

It's time to reveal what I've been doing recently. It's the final countdown to Armies on Parade 2015 - only 5 days left! I'm working really hard on my Wood Elves display =)  Today just another quick preview - Orion, King in the Woods with Hounds WiP.

Nadszedł czas, by ujawnić co też ostatnio robiłem. Już odliczam do Armies on Parade 2015 - zostało tylko 5 dni! Pracuję bardzo ciężko nad moją makietą Leśnych Elfów =) Dzisiaj tylko kolejny szybki podgląd - Orion, Król Kniei z Ogarami WiP.

08 October 2015

The call of the hunt! #1 Wezwanie na polowanie!

08 October 2015
Wood Elves Orion WiP1
It's been a while but I'm back with a big project which I have to finish very quickly. Today just a quick preview - Wood Elves Orion, King in the Woods WiP .

Minęło trochę czasu, ale jestem już z powrotem z dużym projektem, który muszę bardzo szybko skończyć. Dziś tylko szybki podgląd - Orion, Król Kniei Leśnych Elfów WiP.

15 August 2015

Tutorial: Cherry Blossom Land #3
Poradnik: Kraj Kwitnącej Wiśni

15 August 2015
Cherry Blossom Land - tree diorama
It's time for the last part of making a Cherry Blossom Tree diorama tutorial. Click for the first and the second part.

Nadszedł czas na ostatnią część poradnika tworzenia dioramy z Drzewem Kwitnącej Wiśni. Kliknij do pierwszej i drugiej części.

25 July 2015

Tutorial: Cherry Blossom Land #2
Poradnik: Kraj Kwitnącej Wiśni

25 July 2015
Cherry Blossom Land - tree diorama
It's been a while since my last post but I had some exams and a lot of work. It's time for a second part of making a Cherry Blossom Tree diorama tutorial. Click for the first and the third part.

Minęło już trochę czasu od mojego ostatniego postu, ale miałem kilka egzaminów i dużo pracy. Nadszedł czas na drugą część poradnika tworzenia dioramy z Drzewem Kwitnącej Wiśni. Kliknij do pierwszej i trzeciej części.

11 June 2015

Tutorial: Cherry Blossom Land #1
Poradnik: Kraj Kwitnącej Wiśni

11 June 2015
Cherry Blossom Land - tree diorama
Since you asked for some useful tips on making a Cherry Blossom Tree diorama I've decided to make a simple three-piece tutorial =) Click for the second and the third part.

Ponieważ pytaliście o kilka użytecznych wskazówek na temat tworzenia dioramy z Drzewem Kwitnącej Wiśni, postanowiłem zrobić prosty trzyczęściowy poradnik =) Kliknij do drugiej i trzeciej części.

07 June 2015

CMON: Those trees are alive!
Te drzewa żyją!

07 June 2015
Wood Elves Dryads in a Fairy Forest
My unit od Wood Elves Dryads with Branchwraith conversion in a Fairy Foret  is finally on CoolMiniOrNot.com =) You can vote for them here.
 
Mój oddział Driad Leśnych Elfów z konwersją Konarozjawy w Baśniowym Lesie nareszcie jest na CoolMiniOrNot.com =) Możecie na niego głosować tutaj.

31 May 2015

Figurkowy Karnawał Blogowy IX - Kontrast
Carnival of Blog's Minis IX - Contrast

31 May 2015
Cherry Blossom Land - tree dioramaFigurkowy Karnawał Blogowy - kontrast


My Cherry Blossom Tree diorama blossomed =) Now it's only waiting for the Happiest Plasticine Samurai..


Moja diorama z Drzewem Kwitnącej Wiśni zakwitła =) Teraz czeka tylko na Najszczęśliwszego Plastelinowego Samuraja..

Trwa majowa edycja Figurkowego Karnawału Blogowego, gospodarzem której jest koyoth, z bloga shadow grey, zaś motywem przewodnim KONTRAST. Najwyższy zatem czas dołączyć do karnawału, gdyż idea tegoż jest po prostu genialna =) 

For non polish visitors I hasten to explain that "Carnival of Blog's Minis" is an initiative of polish miniatures bloggers. The idea is based on a monthly challenges on various topics about miniatures etc. This month's theme is Contrast.

Pomysł na stworzenie dioramy w kraju kwitnącej wiśni miałem od samego początku malowania Samuraja, ale dopiero IX edycja FKB natchnęła mnie do działania. Koncepcji miałem bez liku i trochę obawiałem się czy faktycznie uda mi się zrobić drzewko kwitnącej wiśni. Dla uzyskania kontrastu, poza naturalnie narzucającą się kontrastującą kolorystyką, chciałem przede wszystkim połączyć dwa światy - twory ludzkiej ręki i piękno natury. Zrobioną przez człowieka wybrukowaną drogę przeciwstawiłem potężnemu drzewu. Dodatkowo, chciałem by to drzewo wiśni w pełnym rozkwicie ukazane było jako trwalsze i mocniejsze od niszczejącego dzieła człowieka. Chciałem ponadto zrobić dioramę, która będzie po prostu najzwyczajniej w świecie wzbudzała pozytywne emocje. Czy mi się udało - ocenę pozostawiam Wam =) Do zobaczenia w kolejnej edycji!

29 May 2015

Cherry Blossom Land #2 Kraj Kwitnącej Wiśni

29 May 2015
Cherry Blossom Tree WiP 2
My Cherry Blossom Tree diorama is quickly taking shape =) What do you think?

Moja diorama z Drzewem Kwitnącej Wiśni szybko nabiera kształtu =) Co myślicie?

27 May 2015

Cherry Blossom Land #1 Kraj Kwitnącej Wiśni

27 May 2015
Cherry Blossom Tree WiP 1
My Samurai is not ready yet, but as you can see I've been making a Cherry Blossom Tree diorama for him lately. I've made it from scratch and this is just an early WiP painting picture. Moreover, I'm creating a making tree tutorial. I hope you like it so far =)

Mój Samurai nie jest jeszcze gotowy, ale jak widzicie ostatnio robiłem dla niego dioramę z Drzewem Kwitnącej Wiśni. Zrobiłem ją od podstaw a obok jest jedynie wczesne zdjęcie WiP z malowania. Ponadto tworzę poradnik robienia drzewka. Mam nadzieję, że na razie wam się podoba =)

23 May 2015

CMON: The Change.. CSM Tzeentch Rhino

23 May 2015

CSM possessed Rhino of Tzeentch
My Chaos Space Marines possessed Rhino of Tzeentch is finally on CoolMiniOrNot.com =) You can vote for him here. P.S. It was one of the miniatures I've entered Bananalicious 2 contest on massivevoodoo with.
 
Mój opętany Rhino Tzeentcha Komiscznych Marines Chaosu nareszcie jest na CoolMiniOrNot.com =) Możecie na niego głosować tutaj. P.S. To jedna z figurek, które wystawiłem do konkursu Bananalicious 2 na massivevoodoo.

18 May 2015

CMON: Daemonic device of Tzeentch..
Demoniczne urządzenie Tzeentcha..

18 May 2015
Burning Chariot of TzeentchMy Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch is finally on CoolMiniOrNot.com =) You can vote for him here. P.S. It was one of the miniatures I've entered Bananalicious 2 contest on massivevoodoo with.
 
Mój Płonący Rydwan Tzeentcha Demonów Chaosu nareszcie jest na CoolMiniOrNot.com =) Możecie na niego głosować tutaj. P.S. To jedna z figurek, które wystawiłem do konkursu Bananalicious 2 na massivevoodoo.

14 May 2015

Tutorial: painting Enchanting beauty..
Poradnik: malowanie Czarującej piękności..

14 May 2015
Guild of Harmony PhoeniciaI've managed to combine all 9 parts of Guild of Harmony Phoenicia painting tutorial =) For me, Phoenicia is a perfectly sculpted metal mini and an excellent mini for trying various painting techniques. I really recommend painting Her! Click below for a complete Guild of Harmony Phoenicia painting tutorial (picture heavy).

Udało mi się połączyć ze sobą wszystkie 9 części poradnika malowania Guild of Harmony Phoenicia =) W mojej ocenie, Phoenicia jest perfekcyjnie wyrzeźbioną figurką, idealną do wypróbowania różnych technik malarskich. Naprawdę polecam Jej pomalowanie! Kliknij poniżej do pełnego poradnika malowania Guild of Harmony Phoenicia (dużo zdjęć).

11 May 2015

CMON: Enchanting beauty..
Czarująca piękność..

11 May 2015
Guild of Harmony Phoenicia
Do you remember Guild of Harmony Phoenicia I painted in 2013? I've made a very detailed 9 parts tutorial on how to paint Phoenicia.. but then forgot to combine all those parts together =( I'll try to fix this ASAP =) Today I will show you some new pictures of Phoenicia (I really like that miniature =))) You can vote for Her on CoolMiniOrNot.com here.

Pamiętacie Guild of Harmony Phoenicia, którą pomalowałem w 2013 r.? Zrobiłem nawet 9-częściowy poradnik malowania Phoenicii.. ale później zapomniałem połączyć ze sobą wszystkie części =( Spróbuję jak najszybciej to naprawić =) Dzisiaj pokażę wam kilka nowych zdjęć Phoenicii (naprawdę uwielbiam tę figurkę =))) Możecie na Nią głosować na CoolMiniOrNot.com tutaj.

08 May 2015

CMON: Bizarre and Mad..
Dziwaczny i szalony..

08 May 2015
Pink Horror of Tzeentch
This was one hell of a busy week, but I've promised you some better pictures of my Chaos Daemons Pink Horror of Tzeentch =) You can vote for him on CoolMiniOrNot.com here. P.S. He was painted specially for Bananalicious 2 contest on massivevoodoo.
 
To był cholernie męczący tydzień, ale obiecałem wam lepsze zdjęcia Różowego Przerażacza Demonów Chaosu Tzeentcha =) Możecie na niego głosować na CoolMiniOrNot.com tutaj. P.S. Pomalowałem go specjalnie do konkursu Bananalicious 2 na massivevoodoo.

01 May 2015

Bizarre and Mad.. #1 Dziwaczny i szalony..

01 May 2015
Pink Horror of Tzeentch WiP
I'm definitely not done with Chaos Daemons of Tzeentch and I must say that I really enjoyed painting this Pink Horror. I didn't want it to be as pink, bright and faded as GW paint them, so I gave it a more purple look. I will post better pictures soon. Below are some WiP pictures. Stay tuned..

Na pewno nie skończyłem jeszcze z Demonami Chaosu Tzeentcha i muszę powiedzieć, że malowanie Różowego Przerażacza sprawiło mi sporo przyjemności. Nie chciałem by był tak różowy, jasny i wyblakły jak maluje ich GW, więc dałem mu bardziej fioletowy wygląd. Wkrótce wrzucę lepsze zdjęcia. Poniżej kilka zdjęć WiP. Stay tuned ..

27 April 2015

Project: Warhammer diorama.. #3,5

27 April 2015
Diorama Lava Base WiP4
Some WiP pictures of Warhammer diorama with lava base. I've finished painting a miniature for a small lava base and I will post some pictures as soon as I have time.

Kilka zdjęć WiP Warhammerowej dioramy z lawą. Skończyłem malowanie figurki do małej podstawki z lawą i jak tylko znajdę czas wrzucę kilka zdjęć.

24 April 2015

Project: Warhammer diorama.. #4

24 April 2015
Diorama Lava Base
I've made this Warhammer diorama with lava base for Bananalicious 2 contest on massivevoodoo and I would really apprecieate your opinion =) All I can reveal right now is that this diorama will depict a fight between old enemies. I will post some WiP pictures later.

Zrobiłem tę Warhammerową dioramę z lawą do konkursu Bananalicious 2 na massivevoodoo i bardzo chciałbym poznać waszą opinię =) Mogę jedynie zdradzić, że ta diorama będzie przedstawiała walkę pomiędzy starymi wrogami. Później wrzucę kilka zdjęć WiP.

20 April 2015

Exhibit: Lava base

20 April 2015
Lava base
I have finished painting a Warhammer diorama with lava base and will post some pictures soon, but today it's time to show you another, this time small, lava base I've made recently. A small hint - something daemonic is coming =)

Skończyłem malowanie Warhammerowej dioramy z lawą i niedługo wrzucę kilka zdjęć, ale dzisiaj przyszedł czas by pokazać wam kolejną, tym razem małą, podstawkę z lawą, którą zrobiłem niedawno. Małą podpowiedź - nadchodzi coś demonicznego =)

07 April 2015

Project: Warhammer diorama.. #3

07 April 2015
Warhammer diorama lava base WiP3
The most difficult part to paint of this Warhammer diorama with lava base is almost done. What do you think?

Najtrudniejsza do pomalowania część Warhammerowej dioramy z lawą jest niemal zrobiona. Co myślicie?

03 April 2015

Samurai in the Cherry Blossom Land #0
Samuraj w Kraju Kwitnącej Wiśni

03 April 2015

Samurai WiP0
A flock of birds
flew over him..


Happy Easter! Today I will show you just some early WiP pictures of my Samurai in the Cherry Blossom Land. I got used to call him "the happiest plasticine samurai" =).

Wesołych Świąt Wielkanocnych! Dzisiaj pokażę wam kilka wczesnych zdjęć WiP mojego Samuraja w Kraju Kwitnącej Wiśni. Przyzwyczaiłem się do nazywania go "najszczęśliwszym plastelinowym samurajem" =).
Samurai WiP0
The happiest plasticine samurai =)
Samurai WiP0
A plasticine samurai..

30 March 2015

Project: Warhammer diorama.. #2

30 March 2015
Warhammer diorama lava base WiP2
I've been working on this base for a Warhammer diorama with lava base lately. I hope you like it so far =). Below are some WiP pictures.

Pracowałem ostatnio nad tą Warhammerową dioramą z lawą . Mam nadzięję, że wam się podoba =). Poniżej kilka zdjęć WiP.

23 March 2015

Samurai in the Cherry Blossom Land #1
Samuraj w Kraju Kwitnącej Wiśni

23 March 2015

Samurai WiP1
Samurai WiP1As promised, here is a model I've been working on lately - Samurai in the Cherry Blossom Land. He is barely a mediocre sculpture, but somehow it got my attention. So far I've managed to paint his face and all the blue colors (his robe and sleeves were too flat for me, so I've painted them to look textured). I will show you some earlier WiP pictures later.
Jak obiecałem, obok figurka, nad którą ostatnio pracowałem - Samuraj w Kraju Kwitnącej Wiśni. Jego rzeźba jest ledwie przeciętna, ale jakoś przykuła moją uwagę. Dotychczas udało mi się pomalować twarz i wszystkie niebieskie kolory (tunika i rękawy były dla mnie za płaskie, więc pomalowałem je tak, by wyglądały na posiadające teksturę). Niedługo pokażę wam kilka wcześniejszych zdjęć WiP.

18 March 2015

Project: Warhammer diorama.. #1

18 March 2015
Warhammer diorama lava base WiP1
Hi there! Finally I got some time for painting and modelling =). Here is my new scratch build project - Warhammer diorama with lava base. I don't want to spoil the end result so I won't give you more details =). At the same time, I'm painting a model for a maybe-in-the-future diorama. I'll post some pictures soon.

Cześć! Wreszcie mam trochę czasu na malowanie i modelowanie =). Poniżej mój nowy, stworzony od podstaw projekt - Warhammerowa diorama z lawą . Nie zdradzę wam więcej szczegółów, by nie zepsuć końcowego efektu =). Równocześnie maluję figurkę do może przyszłej dioramy. Niedługo wrzucę kilka zdjęć.

01 January 2015

Project: The Cult of Tzeentch.. #2

01 January 2015
Chaos Space Marines Cultist of Tzeentch 1Happy New Year everyone! I had almost no time to paint in the past 8 months so I really hope that this new year will be full of painted minis =). Anyway, on the left is a finished miniature of Chaos Space Marines Cultist of Tzeentch from Warhammer 40k Dark Vengeance set.

Szczęśliwego Nowego Roku! Przez ostanie 8 miesięcy niemal nie miałem czasu na malowanie, stąd mam nadzieję, że ten nowy rok będzie pełen pomalowanych figurek =). W każdym razie, po lewej skończona figurka Kultysty Tzeentcha Kosmicznych Marines Chaosu z zestawu Mroczna Zemsta do Warhammera 40k.