25 July 2015

Tutorial: Cherry Blossom Land #2
Poradnik: Kraj Kwitnącej Wiśni

25 July 2015
Cherry Blossom Land - tree diorama
It's been a while since my last post but I had some exams and a lot of work. It's time for a second part of making a Cherry Blossom Tree diorama tutorial. Click for the first and the third part.

Minęło już trochę czasu od mojego ostatniego postu, ale miałem kilka egzaminów i dużo pracy. Nadszedł czas na drugą część poradnika tworzenia dioramy z Drzewem Kwitnącej Wiśni. Kliknij do pierwszej i trzeciej części.
Painting the tree and the stones:
Malowanie drzewa i kamieni:

Cherry Blossom Land - tutorial wip2
Paint the whole tree with Mournfang Brown.
Pomaluj całe drzewo Mournfang Brown.
Cherry Blossom Land - tutorial wip2
Drybrush the whole tree with Fur Brown. Metodą suchego pędzla pomaluj całe drzewo Fur Brown.
Cherry Blossom Land - tutorial wip2
Use a Strong Tone wash or sth similar like Agrax Earthshade.
Uzyj washa Strong Tone albo podobnego jak Agrax Earthshade.
Cherry Blossom Land - tutorial wip2 Paint the stones with Mechanicus Standard Grey.
Pomaluj kamienie Mechanicus Standard Grey.
Cherry Blossom Land - tutorial wip2
Drybrush the stones with Administratum Grey. Metodą suchego pędzla pomaluj kamienie Administratum Grey.
Cherry Blossom Land - tutorial wip2
Use a Strong Tone wash or sth similar like Agrax Earthshade. Uzyj washa Strong Tone albo podobnego jak Agrax Earthshade.
Cherry Blossom Land - tutorial wip2 Again  drybrush the whole tree with Fur Brown. Ponownie metodą suchego pędzla pomaluj całe drzewo Fur Brown.
Cherry Blossom Land - tutorial wip2 Drybrush the whole tree with Ratskin Flesh.  Metodą suchego pędzla pomaluj całe drzewo Ratskin Flesh.
Cherry Blossom Land - tutorial wip2 Wash the whole tree with Reikland Fleshshade.  Użyj na całym drzewie washa Reikland Fleshshade.
Cherry Blossom Land - tutorial wip2 Drybrush the stones with Ash Grey.  Metodą suchego pędzla pomaluj kamienie Ash Grey.
Cherry Blossom Land - tutorial wip2 Drybrush the stones with Longbeard Grey - try to make it look like there are shadows beneath the tree.  Metodą suchego pędzla pomaluj kamienie Longberd Grey - postaraj się, by wyglądało to tak, jakby były cienie pod drzewem.
In the next part of the tutorial I will show you how I made smaller branches and painted the whole diorama.

W następnej części poradnika pokażę wam jak zrobiłem mniejsze gałęzie i pomalowałem całą dioramę.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment