The Fantasy Hammer on CMON

03 January 2019

2018 summary and plans for the future
Podsumowanie 2018 roku i plany na przyszłość

03 January 2019Happy New Year everyone!

  
To start with, I would like to thank you all for the exceptionally numerous visits to the blog, because we have almost reached 200,000 =)

Unfortunately, there is a fly in the ointment, because as far as our common hobby is concerned 2018 passed too quickly and to be honest it wasn't successful for me. I'm not going to complain here, but instead, I will focus on the future of TFH and give you some explanation.

Let's begin with a handful of statistics. As of today, the blog has:
- 158 likes on Facebook,
- 269 followers on Instagram,
- 50 followers on Twitter,
- 32 subscribers on the YouTube channel,
- 62 followers on Google+,
- 47 followers of the blog.
The most frequently visited posts from 2018 was the report from the triple Armies on Parade 2018 in Berlin, an entry on the occasion of my 49th Carnival of Blog's Minis - FALL and of course Orion, the King in the Woods.
The most frequently visited post of all time is still painting the NMM sword tutorial on the example of the Wood Elves Highborn.


As far as the future of TFH in 2019 is concerned, I will try with all my strength to at least (accidental order):
- finish advanced projects like Sepulchral Guard, Wood Elves camp, Wood Elves cart, burning diorama and Imperial Space Marine 2016,
- paint Wood Elves Wardancers and Stormcast Eternals Gryph-Hounds,
- take part in the Warheim Fantasy Skirmish tournament in March,
- upload at least 2-3 posts a month.
If you have any suggestions concerning the order of painting, feel free to comment =)

If you would ask why I painted so few miniatures this year (except for the fact that projects such as Orion required a huge amount of time from me) I have a really good explanation. I'm in the middle of writing a fantasy book that, if everything goes as planned, will be released this year and it will be the first part of the larger series. Keep your fingers crossed and wait for the first announcement on the blog =)

Once again I thank you all for so many visits and all your comments! If you haven't done it yet I also encourage you to like The Fantasy Hammer on Facebook, follow TFH on Instagram and Youtube, recommend it on Google+ and to visit my CoolMiniOrNot.com gallery.
Wszystkiego najlepszego w Nowym 2019 Roku!

Na wstępie chciałbym Wam wszystkim serdecznie podziękować, za wyjątkowo liczne odwiedziny bloga, bo niemal dobiliśmy już do 200.000 =)

W beczce miodu trochę jednak dziegciu się znalazło, bo 2018 r. hobbystycznie minął mi niestety o wiele za szybko i prawdę mówiąc niezbyt dla mnie udanie. Żeby nie było, nie mam zamiaru tutaj narzekać, a zamiast tego skupię się na przyszłości TFH i na koniec dam Wam pewne wyjaśnienie.

Zacznę jednak od garści statystykNa dzień dzisiejszy blog ma:
- 158 polubień na Facebooku,
- 269 obserwujących na Instagramie,
- 50 obserwujących na Twitterze,
- 32 subskrybentów na kanale YouTube,
- 62 obserwujących bloga na Google+,
- 47 śledzących bloga.
Najczęściej odwiedzanymi przez Was postami z 2018 r. była relacja z potrójnego Armies on Parade 2018 w Berlinie, wpis z okazji prowadzonego przeze mnie 49 Figurkowego Karnawału Blogowego - JESIEŃ oraz oczywiście Orion, Król Kniei
Najczęściej odwiedzanym postem w ogóle wciąż pozostaje zas poradnik malowania miecza NMM na przykładzie Szlachcica Leśnych Elfów

Jeśli chodzi o przyszłość TFH w 2019 r. to będę ze wszystkich sił starał się co najmniej (kolejność przypadkowa):
- ukończyć zaawansowane już projekty, w tym Sepulchral Guard, obozowisko Leśnych Elfówpowóz Leśnych Elfów, płonącą dioramę oraz Imperial Space Marine 2016,
- pomalować Tancerzy Wojny Leśnych Elfów oraz Stormcast Eternals Gryph-Hounds
- wziąć udział w marcowym turnieju Warheim Fantasy Skirmish,
- wrzucać przynajmniej 2-3 posty miesięcznie.
Jeśli macie jakieś sugestie, co do kolejności malowania to piszcie =)

Z kolei na pytanie dlaczego tak mało figurek pomalowałem w tym roku (poza faktem, że takie projekty, jak Orion, wymagały ode mnie olbrzymiej ilości czasu) mam naprawdę dobre wytłumaczenie. Jestem bowiem w trakcie pisania książki fantasy, która, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ukaże się w tym roku i będzie stanowiła pierwszą część serii. Trzymajcie kciuki i czekajcie na pierwsze zapowiedzi na blogu =)

Jeszcze raz dziękuję Wam za wszystkie odwiedziny i komentarze! Jeśli jeszcze tego nei zrobiliście to zachęcam Was do polubienia The Fantasy Hammer na Facebooku, śledzenia bloga na Instagramie i Youtube oraz zarekomendowanie go na Google+, a także do odwiedzenia mojej galerii na CoolMiniOrNot.com.
TFH related post

06 November 2018

Review & Unboxing: Wood Elves / Wanderers Wardancers
Warheim: Tancerze Wojny

06 November 2018

Wood Elves Wanderers Wardancers review

Due to bad luck, I wasn't able to participate in this year's Warheim Fantasy Skirmish tournament but that doesn't mean I stopped recruiting models for my Athel Loren Wood Elves squad. Today I want to show you 3 new miniatures - the Wardancers of Loec. Before the destruction of the Old World, those were the models of Wardancer Lord (in the middle) and Wardancers Command Group (including the musician - drummer). In Age of Sigmar Wanderers army, they are still Wardancers and their leader is called the Bladesinger (in the middle).
One won't be able to buy Wardancers in normal retail, so you need to "hunt" for them on internet auctions and usually they end up very expensive.
Those Wardancers are made of metal and there are square base for them. You might think that those are quite old sculptures but the details are of a very good quality. Especially the Wardancer Lord makes a good impression and all of them have "scenic" poses and bases so I don't think there is a need for any kind of conversion.
My rating5/6
More photos below.


W tym roku przez złośliwość losu nie udało mi się wziąć udziału w turnieju Warheim Fantasy Skirmish, ale to nie znaczy, że rezygnuję z uzupełniania mojej drużyny Leśnych Elfów z Athel Loren. Dzisiaj przedstawiam Wam zatem kolejnych rekrutów - 3 Tancerzy Wojny Loeca (Wardancers). Przed destrukcją Starego Świata były to modele Lorda Tancerza Wojny (po środku) oraz Grupy Dowodzenia Tancerzy Wojny (w tym muzyk - bębniarz). W Age of Sigmar figurki są w armii Wędrowców (Wanderers) również Tancerzami Wojny, a dowodzi nimi Bladesinger (po środku). 
Tancerzy Wojny nie dostaniemy już w zwkłej sprzedaży, więc trzeba na nie "polować" na portalach aukcyjnych, a ceny potrafią być naprawdę wysokie. 
Tancerze Wojny są metalowi, z dołączonymi kwadratowymi podstawkami. Mimo że są to dość staromodne już rzeźby, detale figurek są wyraźne. Szczególnie Lord Tancerz Wojny wciąż robi naprawdę dobre wrażenie, a wszystkie figurki mają "sceniczne" pozy i podstawki przez co nie ma potrzeby dokonywanie jakichkolwiek konwersji.
Moja ocena5/6
Więcej zdjęć poniżej.


Wood Elves Wanderers Wardancers review


If you have something to say about this post, have any idea to expand it, want to share your examples or you just like my blog - please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!
Morpheus "The Fantasy Hammer"
Jeśli masz jakieś uwagi do tego posta, pomysły na jego rozwinięcie, chcesz się podzielić swoimi przykładami, albo po prostu spodobał Ci się mój blog - proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!
Morpheus "The Fantasy Hammer"


29 October 2018

Exhibit: Orion, King in the Woods display
AoS: Avatar of the Hunt

29 October 2018

Orion, King in the Woods Wood Elves display

Recently I showed you photos of Orion, King in the Woods, the everlasting Lord of Athel Loren and co-ruler of the Wood Elves (in Age of Sigmar he is Avatar of the Hunt) with his Hounds and today I want to show you a small diorama with Orion.
Here you can see how I made the plinth using fire (I burned it), but it was quite a difficult task to mount Orion and his original base on it. I managed to do it so he could be easily removed from the plinth and put elsewhere. Orion's base can be connected to the plinth with one "click" due to the use of neodymium magnets. Also, his original base outline is almost invisible when connected to the plinth =)
I hope you like my autumn King in the Woods and that his photos are of good enough quality. I would really appreciate if you vote for him on CoolMiniOrNot.com here =)
More photos of Orion below.Niedawno pokazałem Wam zdjęcia Oriona, Króla Kniei, wiecznego Lorda Athel Loren i współwładcę Leśnych Elfów (w Age of Sigmar to Avatar of the Hunt) wraz z Ogarami na makiecie, zaś dzisiaj przygotowałem dla Was małą dioramę z Orionem w roli głównej.
Tutaj możecie zobaczyć jak przy użyciu ognia robiłem piedestał (plint), natomiast pewną trudnością było takie zamontowanie na nim Oriona, by dało się go wraz z klasyczną podstawką łatwo "odczepić" i ustawić w innym "terenie". Podstawkę udało mi się niemal niezauważalnie połączyć z plintem, a całość doskonale się trzyma na magnesach neodymowych. Można zatem powiedzieć, że Orion wchodzi na piedestał z lekkim "kliknięciem" =)
Mam nadzieję, że mój jesienny Król Kniei Wam się podoba i jakość zdjęć jest wystarczająca =) Serdecznie zachęcam przy tym do zagłosowania na Oriona na CoolMiniOrNot.com tutaj =)
Więcej zdjęć Oriona poniżej. 

19 October 2018

Project: Orion, King in the Woods!
Figurkowy Karnawał Blogowy #50 - MONSTER!

19 October 2018

Orion King in the Woods Wood Elves Avatar

Figurkowy Karnawał Blogowy
For non polish visitors, I hasten to explain that Carnival of Blog's Minis is the initiative of polish miniatures bloggers. The idea is based on monthly challenges on various topics about miniatures etc. This month's theme is "MONSTER!".
Trwa 50 edycja Figurkowego Karnawału Blogowego, ogłoszona na łamach bloga Fantasy w Miniaturze, zaś motywem przewodnim jest "MONSTER!".Orion King in the Woods Wood Elves Avatar with Hounds

Today I will show you a real monster. Orion, King in the Woods, is the everlasting Lord of Athel Loren and co-ruler of the Wood Elves (in Age of Sigmar he is Avatar of the Hunt). His powerful appearance alone inspires respect and arouses terror. In combat, Orion is the real Avatar of the elven god of the hunt - Kurnous. When Orion leads his Wild Hunt to fight, he is always accompanied by a pack of savage Hounds.
There are many reasons why Orion is a monster for me. First of all, I painted him for more than 3 years! I needed Orion for my display on Armies on Parade in 2015 (Orion's Ritual) and since then I didn't find the time to really finish him. Painting Orion was also very difficult because I didn't want to change too much of how I originally painted him and at the same time I wanted Orion to really stand out in my Wood Elves army. As a result, Orion combines many styles and levels of painting, while maintaining consistency with the rest of my autumn Wood Elves. What's more, I really wanted Orion and his Hounds to stand on the existing bases and at the same time to fit Orion to the diorama, which I will show you very soon. Also, his bow (Hawk's Talon) wasn't looking good on Orion, so as you can see I decided to move it to a separate base. While I was painting him, It was really hard for me to capture my hard work on the photos and despite the fact that I'm absolutely pleased with the results, Orion still looks much better when you see him with your own eyes =)
I hope you like him =) C&C are welcomed!
More photos below.

W ramach 50 FKB pokażę Wam prawdziwego potwora. Orion, Król Kniei, to wieczny Lord Athel Loren i współwładca Leśnych Elfów (w Age of Sigmar to Avatar of the Hunt). Już sam jego potężny wygląd budzi grozę i szacunek, zaś w walce jest prawdziwym awatarem elfiego boga polowań - Kurnousa. Gdy Orion prowadzi Dziki Gon do walki, zawsze towarzyszy mu przy tym sfora potężnych Ogarów.
Orion jest dla mnie potworem z wielu względów. Przede wszystkim malowałem go potwornie długo, bo aż 3 lata! Potrzebowałem go do mojej makiety na Armies on Parade w 2015 r. (Rytuał Oriona) i od tamtego czasu jakoś nigdy nie znalazłem czasu, by go tak naprawdę skończyć. Malowanie Oriona było również potwornie trudne, bo nie chciałem za bardzo naruszać tego, jak go pierwotnie pomalowałem, a jednocześnie chciałem, by stał się on wizytówką mojej armii Leśnych Elfów. W efekcie, Orion łączy wiele stylów i poziomów trudności malowania, przy jednoczesnym zachowaniu spójności z resztą mojej jesiennej armii Leśnych Elfów. Co więcej, bardzo zależało mi na tym, by pozostawić Oriona oraz Ogary na obecnych podstawkach, a jednocześnie dopasować go do dioramy, którą już niedługo Wam pokażę. Także jego łuk (Jastrzębi Szpon) zupełnie mi na Orionie nie pasował (w moim odczuciu za bardzo zasłaniał figurkę), więc jak widzicie postanowiłem przenieść go na osobną podstawkę. W trakcie malowania miałem też wielkie problemy, by uchwycić moją ciężką pracę na zdjęciach i mimo że ogólnie jestem całkiem zadowolony z efektu, to jednak Orion na żywo wygląda jeszcze lepiej =)
Mam nadzieję, że Wam się podoba =) Komentarze i krytyka mile widziane!
Więcej zdjęć poniżej.


15 October 2018

Review and video: Armies on Parade 2018 in Berlin

15 October 2018

Armies on Parade 2018

Like every year I invite you to read a review and to watch the video from Armies on Parade. This time - 2018 in Berlin Germany =) For those impatient - the video is at the end of this post.


Jak co roku zapraszam Was na relację z Armies on Parade, tym razem 2018 z aż trzech salonów Games Workshop w Berlinie =) Dla niecierpliwych - na końcu posta znajduje się krótki filmik prezentujący wszystkie wystawione prace. 


01 October 2018

Podsumowanie #49 Figurkowego Karnawału Blogowego - Jesień

01 October 2018

Figurkowy Karnawał Blogowy 49 - Jesień
Zbierzcie się wszyscy, bo za oknami mgliście, a wiatrem niesione lecą złote jesienne liście...

Lato minęło, jesień już za oknem, więc czas na podsumowanie wrześniowej #49 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego, którą miałem przyjemność poprowadzić. 
Dla wciąż nie wtajemniczonych, FKB to inicjatywa rozpoczęta na łamach bloga Wojna w miniaturze przez Inkuba w 2014 r., której celem jest integracja polskojęzycznych blogerów zajmujących się grami bitewnymi oraz mobilizacja środowiska do aktywnego i twórczego blogowania. Listę poprzednich edycji znajdziecie tutaj.

JESIEŃ 

Temat był bardzo szeroki, więc trochę szkoda niskiej frekwencji, ale może niektórych dopadła już jesienna chandra, albo osoba prowadzącego jakoś nie podeszła =P Tak czy siak zapraszam do podsumowania poniżej.

Exhibit: AoS Wanderers and Sylvaneth
Warheim FS: Wood Elves from Athel Loren
Figurkowy Karnawał Blogowy #49 - Jesień cz. 2


Wood Elves Wandereres Sylvaneth autumn

For non polish visitors, I hasten to explain that Carnival of Blog's Minis is the initiative of polish miniatures bloggers. The idea is based on monthly challenges on various topics about miniatures etc. This month's theme is "AUTUMN". In the firts part of my Carnival I wrote a short article about the season of fall (here) and today I want to show You my Athel Loren Wood Elves (in Age of Sigmar Wanderers and Sylvaneth army):
More photos below.
P.S. Soon I will "recruit" more miniatures and post even more photos =)
Trwa 49 edycja Figurkowego Karnawału Blogowego, którą mam zaszczyt i przyjemność prowadzić, zaś motywem przewodnim jest "JESIEŃ". W drugiej części mego wkładu w FKB (w pierwszym napisałem artykuł o jesieni - tutaj) zaprezentuję Wam obecny skład mojej drużyny Leśnych Elfów z Athel Loren, (w Age of Sigmar armii Wędrowców i Sylvaneth):
Poniżej więcej zdjęć "w terenie" =)
P.S. Wkrótce kolejna "rekrutacja" i więcej zdjęć =)