The Fantasy Hammer on CMON

18 April 2013

Exhibit: Daemonic device of Tzeentch..
Exhibit: Demoniczne urządzenie Tzeentcha..

18 April 2013

Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch
The Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch is finally finished. I've made some corrections and improvements, but unfortunately I didn't have time for OSL, which would require quite a lot of work on this particular model =) What do you think?
Jutro było futro, więc skończony Demony Chaosu Płonący Rydwan Tzeentcha pojawił się dziś =) Dokonałem kilku poprawek i ulepszeń, ale niestety nie miałem czasu na uzyskanie efektu światła (OSL), co w przypadku tego modelu wymagałoby dość dużo pracy. =) Co o nim myślicie?
I must say that it was a really challenging but also a very satisfying paintjob. As for the model istself, this Burning Chariot is not only such a greatly sculpted miniature, but there are also so many useful bits inside the box and options for conversions, that I'm definitely going to buy another one someday =)
Muszę przyznać, że malowanie Płonącego Rydwanu było dla mnie wyzwaniem, ale dało mi też bardzo dużo satysfakcji. Co do samego modelu, jest to nie tylko świetnie wyrzeźbiona figurka, ale w zestawie znajdziemy tyle użytecznych elementów i opcji do konwersji, że na pewno kiedyś kupię drugi =)
If you are still considering buying this Burning Chariot kit, I will give you a short review: for its price, you get 1 Exalted Flamer (you can use him as a Pyromancer), 2 Screamers, 1 Herald and 1 Disc of Tzeentch. Yes! there are 2 small discs to choose when assembling the Chariot and it's very easy to convert one of them into a Disc of Tzeentch! Games Workshop really did a great job with this model!


Jeśli wciąż zastanawiacie się nad zakupem, dam Wam małą recenzję: za cenę zestawu, dostajecie Wywyższonego Flamera (można go używać, jako Piromantę), 2 Krzykacze, 1 Herolda i 1 Dysk Tzeentcha! Tym razem Games Workshop naprawdę spisało się na medal!

Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch

If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

16 April 2013

Exhibit: The Change.. CSM Tzeentch Rhino

16 April 2013

Chaos Space Marines possessed Rhino of Tzeentch Chaos Space Marines possessed Rhino of Tzeentch
It was a very busy week and I've just barely managed to finish painting both Possessed Chaos Space Marines Rhino of Tzeentch and Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch for Golden Vinci 2013 on die Vincis (I've entered Vehicles and Open categories). To był bardzo męczący tydzień i ledwo udało mi się skończyć malowanie zarówno opętanego Rhino Tzeentcha do Kosmicznych Marines Chaosu oraz Płonącego Rydwanu Tzeentcha Demonów Chaosu na konkurs Golden Vinci 2013 na die Vincis (wystawiłem je w kategoriach pojazdy i otwartej).
Today I will only show you a few pictures of the "finished" Rhino. Why "finished"? If I had more time, I would definitely do some more detailed work on it, but overally I'm quite pleased with the results. Dzisiaj pokażę Wam jedynie kilka zdjęć "skończonego" Rhino. Dlaczego "skończonego"? Gdybym miał więcej czasu, skupiłbym się bardziej na detalach, ale ogólnie jestem zadowolony z końcowego efektu. =)
I will also give you a little explanation for this model, just in case you haven't seen WiP pictures of this Rhino and still wonder why I've made such a base for it. It's a Mark Ib Mars Pattern Rhino, which was converted to represent a possessed Chaos Space Marines Rhino of Tzeentch. The base (just as in my simultanous project - Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch, which I will show you tomorrow) is my way of representing ice / glacier, this time with the addition of some kind of daemonic lava. The lava is there to represent the arrival of daemons, that has destabilised the whole planet. W tym miejscu napiszę też krótkie wyjaśnienie dotyczące tego modelu, jeśli z jakiegoś powodu nie widzieliście jego zdjęć WiP i wciąż zastanawiacie się dlaczego zrobiłem mu taką podstawkę. Jest to Mark Ib Mars Pattern Rhino, który został skonwertowany tak, by wyglądał na opętany Rhino Tzeentch do Kosmicznych Marines Chaosu. Podstawka (taka, jak do mojego równoczesnego projektu - Płonącego Rydwanu Tzeentcha do Demonów Chaosu, który pokażę Wam jutro) to mój sposób zobrazowania lodu / lodowca, tym razem z dodatkiem pewnego rodzaju demonicznej lawy. Lawa ma wyobrażać pojawienie się demonów, które zdestabilizowało całą planetę.
Of course, the hardest part was to paint the OSL on the base and on the Rhino itself. This is my first attempt at OSL and I must say that I like it. =) What do you think? Oczywiście, najtrudniejsze było uzyskanie efektu źródła światła (OSL) na podstawce i na samym Rhino. To moje pierwsze podejście do OSL i muszę przyznać, że mi się spodobało. =) Co o tym sądzicie?
Click below for more Rhino pictures. Kliknij poniżej, by zobaczyć więcej zdjęć Rhino.


07 April 2013

Tutorial: Weathering tanks
Tutorial: Poradnik zniszczeń na pojazdach

07 April 2013

Chaos Space Marines Rhino weathering Chaos Space Marines Rhino weathering
Just as I've promised, here is a weathering tanks tutorial using salt and a hair spray and without using an airbrush. =) You can see the end results above on a Mark Ib Mars Pattern Rhino painted in both Tzeentch and Ultramarines colors. Zgodnie z obietnicą, oto mój poradnik tworzenia zniszczeń na pojazdach i czołgach używając soli i lakieru do włosów, bez użycia aerografu. =) Powyżej możecie zobaczyć efekt końcowy na Mark Ib Mars Pattern Rhino pomalowanym w barwy Tzeentcha i Ultramarines.
Click below for the tutorial. Kliknij poniżej, by zobaczyć poradnik.


06 April 2013

Project: The Change.. CSM Tzeentch Rhino WiP 3

06 April 2013
Chaos Space Marines Rhino of Tzeentch WiP 3
Today I will just show you a few pictures of my WiP Chaos Space Marines Rhino of Tzeentch. I hope it looks more Tzeentch(ish) now and with daemonic possession. What do you think? Cheers! Dzisiaj pokażę Wam jedynie kilka zdjęć WiP Rhino Tzeentcha do Kosmicznych Marines Chaosu. Mam nadzieję, że teraz wygląda bardziej Tzeentch'owo i na opętanego przed demony. Co o nim myślicie?
P.S. The weathering tanks and not only tanks tutorial will be here tomorrow. P.S. Poradnik robienia zniszczeń na czołgach i nie tylko pojawi się tu jutro.
Click below for more pictures of the Rhino. Kliknij poniżej, by zobaczyć więcej zdjęć Rhino.

05 April 2013

Project: Daemonic device of Tzeentch.. WiP 9
Projekt: Demoniczne urządzenie Tzeentcha..

05 April 2013

Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 9
I'm sorry it took me so long to post this "painted" Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch, but it was a really crazy week and I've barely managed to finish painting this Chariot and Chaos Space Marines Rhino for Painting Activation Stage I. I say "painted", because I'm still not quite satisfied with a few things and will have to do some minor "upgrades". =) Przepraszam, że aż tyle czasu zajęło mi wrzucenie zdjęć "pomalowanego" Demonów Chaosu Płonącego Rydwanu Tzeentcha, ale był to naprawdę szalony tydzień i ledwo dałem radę skończyć na czas malowanie Rydwanu i Rhino do Kosmicznych Marines Chaosu, by mogły wziąć udział w Malarskiej Aktywacji Etap I. Napisałem "pomalowanego", gdyż wciąż nie jestem z niego w pełni zadowolony i będę musiał wprowadzić jeszcze kilka małych poprawek. =)
As far as Rhino is concerned, I will show you some pictures later today or tomorrow together with a detailed weathering tutorial. Cheers! Co do Rhino, pokażę Wam kilka zdjęć jeszcze dzisiaj lub jutro wraz ze szczegółowym  poradnikiem robienia zniszczeń. Do następnego!
Click below for more pictures of Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch. Kliknij poniżej, by zobaczyć więcej zdjęć Płonącego Rydwanu Tzeentcha do Demonów Chaosu.

01 April 2013

Project: The Change.. CSM Tzeentch Rhino WiP 2

01 April 2013

Chaos Space Marines Rhino of Tzeentch WiP 2 Chaos Space Marines Rhino of Tzeentch WiP 2
Just a quick update to show you my WiP Chaos Space Marines Rhino of Tzeentch weathered and very rusty. What do you think? Cheers! Dzisiaj tylko krótki post, by pokazać Wam WiP Rhino Tzeentcha do Kosmicznych Marines Chaosu, cały poniszczony i zardzewiały. Jak się Wam podoba? Do następnego!

If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!