16 April 2013

Exhibit: The Change.. CSM Tzeentch Rhino

16 April 2013

Chaos Space Marines possessed Rhino of Tzeentch Chaos Space Marines possessed Rhino of Tzeentch
It was a very busy week and I've just barely managed to finish painting both Possessed Chaos Space Marines Rhino of Tzeentch and Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch for Golden Vinci 2013 on die Vincis (I've entered Vehicles and Open categories). To był bardzo męczący tydzień i ledwo udało mi się skończyć malowanie zarówno opętanego Rhino Tzeentcha do Kosmicznych Marines Chaosu oraz Płonącego Rydwanu Tzeentcha Demonów Chaosu na konkurs Golden Vinci 2013 na die Vincis (wystawiłem je w kategoriach pojazdy i otwartej).
Today I will only show you a few pictures of the "finished" Rhino. Why "finished"? If I had more time, I would definitely do some more detailed work on it, but overally I'm quite pleased with the results. Dzisiaj pokażę Wam jedynie kilka zdjęć "skończonego" Rhino. Dlaczego "skończonego"? Gdybym miał więcej czasu, skupiłbym się bardziej na detalach, ale ogólnie jestem zadowolony z końcowego efektu. =)
I will also give you a little explanation for this model, just in case you haven't seen WiP pictures of this Rhino and still wonder why I've made such a base for it. It's a Mark Ib Mars Pattern Rhino, which was converted to represent a possessed Chaos Space Marines Rhino of Tzeentch. The base (just as in my simultanous project - Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch, which I will show you tomorrow) is my way of representing ice / glacier, this time with the addition of some kind of daemonic lava. The lava is there to represent the arrival of daemons, that has destabilised the whole planet. W tym miejscu napiszę też krótkie wyjaśnienie dotyczące tego modelu, jeśli z jakiegoś powodu nie widzieliście jego zdjęć WiP i wciąż zastanawiacie się dlaczego zrobiłem mu taką podstawkę. Jest to Mark Ib Mars Pattern Rhino, który został skonwertowany tak, by wyglądał na opętany Rhino Tzeentch do Kosmicznych Marines Chaosu. Podstawka (taka, jak do mojego równoczesnego projektu - Płonącego Rydwanu Tzeentcha do Demonów Chaosu, który pokażę Wam jutro) to mój sposób zobrazowania lodu / lodowca, tym razem z dodatkiem pewnego rodzaju demonicznej lawy. Lawa ma wyobrażać pojawienie się demonów, które zdestabilizowało całą planetę.
Of course, the hardest part was to paint the OSL on the base and on the Rhino itself. This is my first attempt at OSL and I must say that I like it. =) What do you think? Oczywiście, najtrudniejsze było uzyskanie efektu źródła światła (OSL) na podstawce i na samym Rhino. To moje pierwsze podejście do OSL i muszę przyznać, że mi się spodobało. =) Co o tym sądzicie?
Click below for more Rhino pictures. Kliknij poniżej, by zobaczyć więcej zdjęć Rhino.


Chaos Space Marines possessed Rhino of Tzeentch Chaos Space Marines possessed Rhino of Tzeentch
Chaos Space Marines possessed Rhino of Tzeentch Chaos Space Marines possessed Rhino of Tzeentch
Chaos Space Marines possessed Rhino of Tzeentch Chaos Space Marines possessed Rhino of Tzeentch

If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

No comments:

Post a Comment