The Fantasy Hammer on CMON

27 April 2015

Project: Warhammer diorama.. #3,5

27 April 2015
Diorama Lava Base WiP4
Some WiP pictures of Warhammer diorama with lava base. I've finished painting a miniature for a small lava base and I will post some pictures as soon as I have time.

Kilka zdjęć WiP Warhammerowej dioramy z lawą. Skończyłem malowanie figurki do małej podstawki z lawą i jak tylko znajdę czas wrzucę kilka zdjęć.

24 April 2015

Project: Warhammer diorama.. #4

24 April 2015
Diorama Lava Base
I've made this Warhammer diorama with lava base for Bananalicious 2 contest on massivevoodoo and I would really apprecieate your opinion =) All I can reveal right now is that this diorama will depict a fight between old enemies. I will post some WiP pictures later.

Zrobiłem tę Warhammerową dioramę z lawą do konkursu Bananalicious 2 na massivevoodoo i bardzo chciałbym poznać waszą opinię =) Mogę jedynie zdradzić, że ta diorama będzie przedstawiała walkę pomiędzy starymi wrogami. Później wrzucę kilka zdjęć WiP.

20 April 2015

Exhibit: Lava base

20 April 2015
Lava base
I have finished painting a Warhammer diorama with lava base and will post some pictures soon, but today it's time to show you another, this time small, lava base I've made recently. A small hint - something daemonic is coming =)

Skończyłem malowanie Warhammerowej dioramy z lawą i niedługo wrzucę kilka zdjęć, ale dzisiaj przyszedł czas by pokazać wam kolejną, tym razem małą, podstawkę z lawą, którą zrobiłem niedawno. Małą podpowiedź - nadchodzi coś demonicznego =)

07 April 2015

Project: Warhammer diorama.. #3

07 April 2015
Warhammer diorama lava base WiP3
The most difficult part to paint of this Warhammer diorama with lava base is almost done. What do you think?

Najtrudniejsza do pomalowania część Warhammerowej dioramy z lawą jest niemal zrobiona. Co myślicie?

03 April 2015

Samurai in the Cherry Blossom Land #0
Samuraj w Kraju Kwitnącej Wiśni

03 April 2015

Samurai WiP0
A flock of birds
flew over him..


Happy Easter! Today I will show you just some early WiP pictures of my Samurai in the Cherry Blossom Land. I got used to call him "the happiest plasticine samurai" =).

Wesołych Świąt Wielkanocnych! Dzisiaj pokażę wam kilka wczesnych zdjęć WiP mojego Samuraja w Kraju Kwitnącej Wiśni. Przyzwyczaiłem się do nazywania go "najszczęśliwszym plastelinowym samurajem" =).
Samurai WiP0
The happiest plasticine samurai =)
Samurai WiP0
A plasticine samurai..