The Fantasy Hammer on CMON

27 January 2014

TFH Hall of Fame #2

27 January 2014
Not much time to paint lately, but it's high time for the second post in TFH Hall of Fame series. I will post another WiP picture of my Chaos Daemons Changeling of Tzeentch later. Feel free to comment and post links to other unique projects.

Ostatnio mam mało czasu na malowanie, ale najwyższy czas na drugi post z cyklu TFH Galeria Sławy. Zdjęcie WiP mojego Podmieńca Tzeentcha Demonów Chaosu wrzucę nieco później. Zapraszam do komentowania i wrzucania linków do innych niepowtarzalnych projektów.

20 January 2014

TFH Hall of Fame #1

20 January 2014
Today I present you the first post in TFH Hall of Fame series. Here, you will find pictures and links to many exceptional and inspiring models found on the web. There are three categories: Fantasy, Science Fiction and Historical. Feel free to comment and post links to other unique projects.

Dzisiaj przedstawiam Wam pierwszy post z cyklu TFH Galeria Sławy. Znajdziecie tu zdjęcia i odnośniki do wielu wyjątkowych i inspirujących modeli znalezionych w sieci. Są trzy kategorie: Fantastyka, Science Fiction, Historyczna. Zapraszam do komentowania i wrzucania linków do innych niepowtarzalnych projektów.

09 January 2014

The Shape of Chaos.. Kształt Chaosu.. WiP 2

09 January 2014
Chaos Daemons Changeling of Tzeentch WiP2
Today just a quick WiP picture of Chaos Daemons Changeling of Tzeentch. I want to try a few new painting techniques on him, so wish me luck. =)

Dzisiaj tylko szybkie zdjęcie WiP Podmieńca Tzeentcha Demonów Chaosu. Chcę wypróbować na nim kilku nowych technik malarskich, więc życzcie mi szczęścia. =)

07 January 2014

The Shape of Chaos.. Kształt Chaosu.. WiP 1

07 January 2014
Chaos Daemons Changeling of Tzeentch WiP1
It is time to reveal my current painting project - Chaos Daemons Changeling of Tzeentch. Stay tuned!

Czas ujawnić mój obecny projekt malarski - Podmieniec Tzeentcha Demonów Chaosu. Do następnego!

06 January 2014

2013 - painting recap!
2013 - podsumowanie malowania!

06 January 2014
The Fantasy Hammer 2013 painting recap Hey everyone! Today I want to make my first TFH blog painting recap. =) Click below to see all of my work in one post.

Cześć wszystkim! Dzisiaj chciałbym dokonać mojego pierwszego malarskiego podsumowania bloga TFH. =) Kliknij poniżej, by zobaczyć wszystkie moje prace w jednym poście.

03 January 2014

Happy New Year!
Szczęśliwego Nowego Roku!

03 January 2014
I'm back after a terribly long break! I've missed new projects, challenges and TFH blog! There were a lot of changes in my life, but the painting urge is still there, so I'll try to use my brush as often as possible. =)

Wróciłem po straszliwie długiej przerwie! Tęskniłem za nowymi projektami, wyzwaniami i za blogiem TFH! Wiele się u mnie zmieniło, jednak potrzeba malowania pozostała, stąd postaram się używać mego pędzla tak często, jak tylko się da. =)
I gave up writing 2 identical blogs in 2 different languages. From now on, each post will be written both in English and in Polish language - I've already changed all of the previous posts. Zrezygnowałem z prowadzenia 2 tożsamych blogów w 2 różnych językach. Od teraz, każdy post będzie zarówno w języku angielskim, jak i polskim - dokonałem już zmian we wszystkich uprzednich postach.
I'm starting a new painting project and I will show it here on TFH very soon. Welcome back! Rozpoczynam nowy projekt malarski i już niedługo podzielę się nim z Wami na blogu. Witajcie z powrotem!