07 January 2014

The Shape of Chaos.. Kształt Chaosu.. WiP 1

07 January 2014
Chaos Daemons Changeling of Tzeentch WiP1
It is time to reveal my current painting project - Chaos Daemons Changeling of Tzeentch. Stay tuned!

Czas ujawnić mój obecny projekt malarski - Podmieniec Tzeentcha Demonów Chaosu. Do następnego!

No comments:

Post a Comment