03 January 2017

TFH 2016 painting recap and New Year Bingo!
Podsumowanie 2016 roku na TFH oraz Noworoczne Bingo!

03 January 2017

The Fantasy Hammer 2016 painting recap


Happy New Year everyone!
2016 is behind us and despite it being a rather successful year with a lot of pleasant surprises, I feel a little unsatisfied. Therefore I'm more than ready for new challenges in 2017 =)
Before I start to recap the 2016 I would like to thank all of you for so many visits on TFH! It's only because of your active support, also in comments and in social media, that I was able to find time to publish post on TFH. Thank you again!


 

I want to start this year by inviting you to play a quick and funny game =) There is a Miniature Painting Bingo below, that were originaly published on SpikeyBits site. I got bingo and you? =)

Wszystkiego najlepszego w Nowym 2017 Roku!
2016 r. jest już za nami i mimo że sprawił mi on mnóstwo przyjemnych niespodzianek i należał do tych udanych, czuję jednak pewien niedosyt i jestem więcej niż gotów na nowe wyzwania w 2017 r. =)
Zanim przejdę jednak do podsumowania roku, chciałbym Wam wszystkim podziękować, za tak liczne odwiedziny na TFH! To wyłącznie dzięki aktywnemu wsparciu, także w komentarzach oraz w mediach społecznościowych, byłem w stanie wygospodarować czas na publikację postów na TFH. Jeszcze raz dziękuję!

Rozpoczynając nowy rok chciałbym zaprosić Was do krótkiej zabawy =) Poniżej znajdziecie grę w Bingo - Malowanie Figurek, którą przetłumaczyłem z oryginału dostępnego na stronie SpikeyBits. Mi się udało, a Wam? =)
Miniature painting bingo

Bingo - malowanie figurek

Some of my posts were popular enough that they were published on Faeit 212 (Broodlord, Gaunt Summoner, Valhallan Blizzard, Armies on Parade 2016, Hussar 2016), in "Good Reads 2016" and in monthly "Good Reads" on Broken Paintbrush (Night Goblins, Snow Effects, Urban Base, Cherry Blossom Land, Broodlord, Age of Santa, Hussar 2016, Blood & Acid, Blood & Acid, BroodlordSnow Effects and different tutorials) and in many "Chosen from the week" on Danse Macabre blog.In 2016 i published 86 posts on TFH (more than in all of the previous years combined) and the blog has reached 100,000 pageviews =)
In the middle of the year I started to promote the blog on social media. Unfortunately most viewers don't add blogs to their reading list this days because it's easier to follow them on social media .
Today the blog has:
- 54 likes on Facebook,
- 153 followers on Instagram,
- 32 followers on Twitter,
- 23 subscribers on YouTube channel,
- 55 followers on Google+,
- 34 followers on the blog.
 


I don't want to make this post a very long one, so I will just show you some of my mostly visited posts in 2016


Niektóre z moich postów w minionym roku były na tyle popularne, że zostały opublikowane na Faeit 212 (Broodlord, Gaunt Summoner, Valhallan Blizzard, Armies on Parade 2016, Hussar 2016), w podsumowaniach najlepszych postów 2016 r. a także w "Good Reads" na Broken Paintbrush (Night Goblins, Snow Effects, Urban Base, Cherry Blossom Land, Broodlord, Age of Santa, Hussar 2016, Krew i Kwas, Krew i Kwas, BroodlordSnow Effects oraz różne tutoriale) oraz w wielu "Zebranych z tygodnia" na blogu Danse Macabre

W 2016 r. opublikowałem na TFH 86 postów, tj. więcej niż we wszystkich poprzednich latach łącznie, a blog osiągnął 100,000 wyświetleń =) 
Co do technikaliów to dodam jeszcze, że mniej więcej w połowie 2016 r. zacząłem  aktywnie promować TFH w niektórych mediach społecznościowych. Niestety mało kto obecnie dodaje blogi do blogrolla, bo łatwiej jest je śledzić właśnie w mediach społecznościowych. Na dzień dzisiejszy blog ma:
- 54 polubienia na Facebooku,
- 153 obserwujących na Instagramie,
- 32 obserwujących na Twitterze,
- 23 subskrybentów na kanale YouTube,
- 55 obserwujących bloga na Google+,
- 34 śledzących bloga.

Nie rozwlekając tego wpisu, chciałbym zaprezentować Wam jedynie te posty z 2016 r., które spotkały się z największym zainteresowaniem.

snow effect - Citadel texture Valhallan Blizzards
Different snow effects

Snow! More snow! Last year i published 2 winter reviews / tutorials:
- snow effect using Citadel texture Valhallan Blizzard,
- different snow effects using available stuff
Śniegu! Jeszcze więcej śniegu! W minionym roku opublikowałem 2 recenzje / poradniki zimowe:
- efekt śniegu przy użyciu Citadel texture Valhallan Blizzard,
- porównanie różnych efektów śniegu możliwych do uzyskania przy wykorzystaniu dostępnych mi specyfików.

Age of Santa - Stormcast Eternal Liberator conversion

In 2016 the "Age of Santa" has begun - my Stormcast Eternals Liberator conversion =)


W 2016 r. rozpoczęła się również "Age of Santa", czyli konwersja Stormcast Eternals Liberator =)
Gaunt Summoner of Tzeentch
Tzeentch familiars - Slop
Tzeentch familiars - Blot
Tzeentch familiars - Tweak


Last year I painted Gaunt Summoner of Tzeentch and 3 of his Familiars: Blot, Slop and Tweak. You will have to wait for the last one =)

W ubiegłym roku pomalowałem Gaunt Summonera Tzeentcha oraz 3 jego Familiarów: Blota, Slopa i Tweaka. Na ostatniego musicie jeszcze chwilę poczekać =)

Tyranids Broodlord - Blood & Acid tutorial


I also painted Tyranids Broodlord from hive fleet Behemoth - he won the best painted Broodlord in Games Workshop: Warsaw =) I published a tutorial for making realistic acid / toxic effect and blood / blood strings effect on his example.

Pomalowałem także Tyranids Broodlord w kolorach floty Behemoth i wygrałem nim konkurs w Games Workshop: Warsaw na najlepiej pomalowanego Broodlorda =) Opublikowałem na jego przykładzie poradnik tworzenia realistycznych efektów kwasu / toksyn i krwi .

Samurai in the Cherry Blossom Land

I also finished a Cherry Blossom Land diorama with the Happiest Plasticine Samurai =)


Ukończyłem również dioramę Kraju Kwitnącej Wiśni z Najszczęśliwszym Plastelinowym Samurajem =)


Night Goblins Shaman and Warboss

While painting Shaman and Warboss for my Wife's Night Goblins I published a making bases tutorial.


Malując Szamana i Duża Szef Nocnych Goblinów mojej Żony zamieściłem także poradnik robienia podstawek.


Realistic urban base tutorial

In 2016 I made a Warhammer 40k base for some Space Marine and published a tutorial for making this realistic urban base.


W 2016 r. przygotowałem podstawkę do Warhammera 40k dla pewnego Kosmicznego Marina oraz poradnik tworzenia tej realistycznej podstawki miejskiej.

Figurkowy Karnawał Blogowy
Świąteczna Wymiana Figurkowa 2016


During the year I took 10 times part in Carnival of Blog's Minis - Chrismas Miniatures Exchange 2016 included. I also finished the 30-day Miniatures Challenge. I encourage you to actively support and participate in those great initiatives!W ciągu roku 10-krotnie brałem udział w Figurkowym Karnawale Blogowym, w tym w Świątecznej Wymianie Figurkowej 2016. Ukończyłem również 30-dniowe Wyzwanie Figurkowe. Serdecznie zachęcam Was do wspierania tych inicjatyw oraz do brania w nich czynnego udziału!

Article - Planning your hobby

I also translated the article "Planning Your Hobby Project" by Joe B from Broken Paintbrush site.

Przetłumaczyłem także artykuł "Zaplanuj swoje hobby" (za zgodą Joe B - "Planning Your Hobby Project"), opublikowany na stronie Broken Paintbrush.

What are my plans for 2017? I don't want to throw words to the wind and to disclose too much, but I would definitely want to:
- finish all of my unfinished projects (there are many of them),
- finish my Wood Elves from Athel Loren squad for Warheim Fantasy Skirmish.

Co planuję w 2017 roku? Nie chcę rzucać słów na wiatr, ani za wiele zdradzać, ale na pewno:
- dokończyć wszystkie rozpoczęte projekty (trochę się tego zebrało),
- ukończyć drużynę Leśnych Elfów z Athel Loren do Warheim Fantasy Skirmish.
Thank You for so many blog visits and for every comment and opinion! They are really motivating me to spend even more of my time on TFH. I encourage You to like The Fantasy Hammer on Facebook, follow TFH on Instagram and Youtube, recommend it on Google+ and to visit my CoolMiniOrNot.com gallery.Dziękuję za tak liczne odwiedziny bloga oraz za wszystkie Wasze komentarze i opinie! Naprawdę motywujecie mnie do poświęcania TFH jeszcze większej ilości jakże cennego czasu, a tego nigdy za wiele =) Zachęcam do polubienia The Fantasy Hammer na Facebooku, śledzenia bloga na Instagramie i Youtube oraz zarekomendowanie bloga na Google+, a także do odwiedzenia mojej galerii na CoolMiniOrNot.com.
TFH related post

31 December 2016

Month summary - December 2016 Podsumowanie miesiąca - Grudzień 2016

31 December 2016

100,000 pageviews! Thank You!

Month Summary
December is almost behind us so I wish You all a very Sensational New Year's Eve! I also want to thank You for 100,000 pageviews!
It's time for the summary of the month on The Fantasy Hammer.

Grudzień już prawie za nami, zatem życzę Wam Wystrzałowego Sylwestra! Chciałbym Wam również podziękować za 100,000 wyswietleń bloga!
Czas na podsumowanie miesiąca na The Fantasy Hammer


30 December 2016

CMON & Video: Age of Santa =)

30 December 2016

Age of Santa Stormcast Eternals Liberator

It's not too long until the New Year and because I'm still into the Spirit of Christmas I managed to post a video of "Age of Santa" - Stormcast Eternals Liberator conversion I made for Christmas Miniatures Exchange 2016. The miniature is also available in my CoolMiniOrNot.com gallery. You can vote for him here and watch the video below =)  Do Nowego Roku zostało już bardzo niewiele czasu, ale wciąż pozostając w bardzo Świątecznym nastroju udało mi się opublikować dziś wideo z "Age of Santa" - konwersją Liberatora do armii Stormcast Eternals, którą zrobiłem w ramach Świątecznej Wymiany Figurkowej 2016. Figurka znalazła się również w mojej galerii na CoolMiniOrNot.com. Zachęcam do obejrzenia wideo poniżej i głosowania na Mikołaja tutaj =)

28 December 2016

Figurkowy Karnawał Blogowy XXVIII - Świąteczna Wymiana Figurkowa 2016 cz. 2
Carnival of Blog's Minis XXVIII - Christmas Miniature Exchange 2016 part 2

28 December 2016

Age of Santa Stormcast Eternals Liberator

Świąteczna Wymiana Figurkowa 2016
For non polish visitors I hasten to explain that Carnival of Blog's Minis is the initiative of polish miniatures bloggers. The idea is based on monthly challenges on various topics about miniatures etc. This month's theme was Christmas Miniatures Exchange 2016 and today I want to show you the present  I made for Witold from inquisitorpl.blogspot.com =) More photos below.
W ramach XXVIII edycji Figurkowego Karnawału Blogowego, brałem udział w Świątecznej Wymianie Figurkowej 2016 i chciałem Wam dzisiaj zaprezentować prezent ode mnie dla Witolda prowadzącego bloga inquisitorpl.blogspot.com =)  Więcej zdjęć w rozwinięciu posta.


24 December 2016

Figurkowy Karnawał Blogowy XXVIII - Świąteczna Wymiana Figurkowa 2016 cz. 1
Carnival of Blog's Minis XXVIII - Christmas Miniature Exchange 2016 part 1

24 December 2016

Groaning Spirit
Świąteczna Wymiana Figurkowa 2016
For non polish visitors I hasten to explain that Carnival of Blog's Minis is the initiative of polish miniatures bloggers. The idea is based on monthly challenges on various topics about miniatures etc. This month's theme was Christmas Miniatures Exchange 2016 and today I want to show you the amazing present  I got from Peter from Dziennik Groana blog =)  
W ramach XXVIII edycji Figurkowego Karnawału Blogowego, brałem udział w Świątecznej Wymianie Figurkowej 2016 i chciałem Wam dzisiaj zaprezentować wspaniałą figurkę, którą otrzymałem od Piotra prowadzącego bloga Dziennik Groana =) 

23 December 2016

Merry Christmas from TFH!
Wesołych Świąt życzy TFH!

23 December 2016

Christmas Tree

Today I wish you Merry Merry Christmas! May it bring you joy, happiness and love!
I wish you a lot of presents to unbox on the blog! May there be enough time for they assembly and then some amazing paintjob!

P.S. Today I wanted to post some photos of my present from Christmas Miniatures Exchange 2016, but there was a strict instruction on the box to not open it until the First Star appears in the sky. Therefore I will open it according to the instruction below =)

Dzisiaj chciałbym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia ciepłych, rodzinnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
Byleby pod choinką prezentów mnóstwo było i dużo unboxingów z nich na blogach przybyło! I niech  nie zabraknie czasu na tych modeli składanie i wystrzałowe ich później malowanie!


P.S. Dzisiaj miałem wrzucić zdjęcia mojego prezentu ze  Świątecznej Wymiany Figurkowej 2016, ale dostałem instrukcję, by nie otwierać paczki przed Pierwszą Gwiazdką i mimo że strasznie mnie korci, otworzę ją zgodnie z poniższą instrukcją =)

19 December 2016

Review & Unboxing: Torches basing kit from HQResin

19 December 2016

Torches basing kit from HQResin

I bought Ravens, Lamps and this Torches basing kit from HQResin on Hussar 2016.

Torches basing kit contains 6 resin Torches in 2 different designs.
Torches were packed in a plastic pouch and they were put in individual sprues. There were no damages. I also didn't find any imperfections.
Torches are amazingly well sculpted, with great attention to details which are clearly visible. They will be perfect for conversions and additions to 28mm+ scale miniatures and scenery.
I plan to use them for my Athel Loren Wood Elves squad in Warheim Fantay Skirmish.
My rating 6/6 =)Podczas Hussara 2016 kupiłem Kruki, Lampy oraz ten zestaw Torches basing kit od HQResin.
Torches basing kit to zestaw zawierający 6 Pochodni odlanych z żywicy w 2 różnych wzorach 
Pochodnie zapakowane były w woreczek strunowy i każda została przyczepiona do osobnej wypraski.  Nie zauważyłem żadnych zniszczeń. Nie znalazłem również zauważalnych ubytków.
Pochodnie są fantastycznie wyrzeźbione i mają bardzo szczegółowe i wyraźne detale. Na pewno sprawdzą się znakomicie do konwersji i waloryzacji figurek i scenerii w skali 28mm+. 
Planuję wykorzystać je w mojej drużynie Leśnych Elfów z Athel Loren do Warheim Fantasy Skirmish.
Moja ocena 6/6=)