30 November 2016

Tutorial & Review: Different snow effects..
Figurkowy Karnawał Blogowy XXVII - Idzie zima..

30 November 2016

Snow effects

Carnival of Blog's Minis is the initiative of polish miniatures bloggers. The idea is based on monthly challenges on various topics about miniatures etc. This month's theme is Winter.
Trwa XXVII edycja Figurkowego Karnawału Blogowego, ogłoszona przez Dominika na blogu WrocWar, zaś motywem przewodnim jest Zima.
This month's theme is a little late because in October I made a review / tutorial of making a realistic snow effect using Citadel texture Valhallan Blizzard.
Therefore I've made a different approach to this month's theme and tried to find out if I can make different snow effects using available stuff:
- white PVA glue,
- baking soda,
- white texture paint (Citadel texture Mourn Mountain  Snow),
- water effect (Vallejo Transparent Water 26201),
- Citadel texture Valhallan Blizzard.
I've used an unfinished Dryads unit base for this test. I've planned 8 different ways to make a snow effect (9 in fact - more on this below).Temat listopadowej edycji FKB pojawił się dla mnie o miesiąc za późno, bo przecież już w październiku opublikowałem recenzję i poradnik tworzenia realistycznego efektu śniegu przy użyciu Citadel texture Valhallan Blizzard.
Postanowiłem zatem podejść do tematu nieco inaczej i zobaczyć jakie jeszcze efekty śniegu mogę osiągnąć przy wykorzystaniu dostępnych mi specyfików:
- biały klej PVA (wikol)
- soda oczyszczona,
- biała farba strukturalna (Citadel texture Mourn Mountain Snow),
- efekt wody (Vallejo Transparent Water 26201),
- Citadel texture Valhallan Blizzard.
Do przeprowadzenia testu wykorzystałem niedokończoną podstawkę pod oddział Driad i zaplanowałem 8 sposobów na efekt śniegu (wyszło 9, ale o tym później).
Podzieliłem każdą "podstawkę" na 2 części dostosowane do nieco innej rzeźby terenu.

Snow effects
This is how the bases looked when they were drying. Tak podstawki wyglądały w trakcie schnięcia efektów. 

Snow effects

And this is how the bases look after all the effects have dried (more on each effect below). A tak po wyschnięciu wszystkich efektów, o których więcej poniżej.

Snow effects
1. PVA glue mixed with soda and water (if I remember correctly it was 1:2:1, but I also observed that the more soda the better) - the effect is satisfactory and very easy, fast and cheap. It's perfect for those places where the highest quality isn't required.
2. Valhallan Blizzard - a very good effect. Of course there are probably better and more proffessional snow effects on the market, but Valhallan Blizzard is not too expensive and very easy to use, so it's hard to find something better.
3. White texture paint - it won't make any snow effect, but it's a very good base for making a snow effect.
4. White texture paint mixed with Valhallan Blizzard - when dry it resembles limestone and I will definitely use it in some of my projects.
5. Water effect miixed with white texture paint - it make a spilled white paint effect or foam effect.
6. Water effect mixed with Valhallan Blizzard - very wet snow or almost a perfect foam effect. A very good mix!
7. Water effect and Valhallan Blizzard after it's dry - a very good snow effect with additional ice elements. Really great.
8. Water effect and Valhallan Blizzard after it's dry and sprinkled with soda afterwards - my personal favorite (despite not so good photo). It's a very realistic lying snow, sprinkled with freshly fallen snow on top of icebound land. Awesome!
9. There are more and more christmas trees everywhere so I decided to paint mine - I've used only white texture paint on the base and then added Valhallan Blizzard (also on the tree).
1. Wikol z sodą i wodą (jeśli dobrze pamiętam to proporcje 1:2:1, ale zauważyłem, że większa ilość sody popłaca) - efekt całkiem zadowalający, ale przede wszystkim bardzo prosty, szybki i tani; idealny do stosowania tam, gdzie nie zależy nam na najwyższej jakości.
2. Valhallan Blizzard - w zasadzie nie mam się do czego przyczepić. Oczywiście są pewnie lepsze profesjonalne efekty śniegu dostępne na rynku, ale w tej cenie i przy tej łatwości użycia ciężko o coś lepszego.
3. Biała farba strukturalna - jako śnieg się zupełnie nie nadaje, choć stanowi niezłe podłoże pod śnieg i sama w sobie też daje ciekawy efekt.
4. Biała farba strukturalna wymieszana z Valhallan Blizzard - zaschnięty efekt przypomina wapienne skały i na pewno znajdzie jakieś zastosowania inne niż śnieg.
5. Efekt wody wymieszany z białą farbą strukturalną - efekt rozlanej białej farby lub piany.
6. Efekt wody wymieszany z Valhallan Blizzard - bardzo mokry śnieg lub wręcz idealna piana. Zdecydowanie przydatna mieszanka.
7. Efekt wody, a po zaschnięciu nałożony Valhallan Blizzard - bardzo dobry efekt śniegu z dodatkowymi elementami sugerującymi niską temperaturę. Naprawdę super.
8. Efekt wody, a po zaschnięciu nałożony Valhallan Blizzard, posypany następnie sodą - mój absolutny faworyt (choć na zdjęciu nie chce dobrze wyjść). Realistyczny leżący śnieg, oprószony świeżym opadem, a wszystko na skutym lodem terenie. Bomba!
9. Wszędzie dookoła zaczynają się pojawiać choinki, więc i ja wykorzystałem okazję i pomalowałem swoją - na podstawce użyłem wyłącznie białej farby strukturalnej, a następnie dodałem Valhallan Blizzard (także na samą choinkę).

Snow effects on christmas tree
To sum up, it really depends on what effect you want to achieve. Each miniature, scenery or gaming terrain requires individual approach and it's really worthy to try to use different effects. I definitely recommend Valhallan Blizzard and Vallejo water effect because they are easy to use and their effects are really good. =)
If you haven't seen my video yet, below you can watch me using Valhallan Blizzard.

Podsumowując, tak naprawdę wszystko zależy od tego jaki efekt chcemy osiągnąć. Każda figurka, sceneria, czy teren do gry, wymaga indywidualnego podejścia i naprawdę warto wypróbować różne efekty. Z przekonaniem mogę polecić Valhallan Blizzard i efekt wody od Vallejo, bo są naprawdę łatwe w użyciu, a efekty bardzo pozytywnie wychodzą. =)
Jeśli jeszcze nie widzieliście, zapraszam do obejrzenia mojego filmiku, na którym przedstawiam użycie Valhallan Blizzard.


If you have something to say about this post, have any idea to expand it, want to share your examples or you just like my blog - please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!
Morpheus "The Fantasy Hammer"
Jeśli masz jakieś uwagi do tego posta, pomysły na jego rozwinięcie, chcesz się podzielić swoimi przykładami, albo po prostu spodobał Ci się mój blog - proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!
Morpheus "The Fantasy Hammer"

TFH related post

05 November 2016

Month summary - October 2016
Podsumowanie miesiąca - Październik 2016

05 November 2016
Month Summary

A quite busy October is behind us so it's time for the summary of the month on The Fantasy Hammer.

Dość pracowity październik już za nami, więc czas na podsumowanie miesiąca na The Fantasy Hammer

In October I published 11 posts and the blog was visited 10.262 times! The most read post was Tutorial & Review: Snow Effect - Citadel texture Valhallan Blizzard. My post was also published on Faeit 212 and the video on my Youtube channel has more than 2280 views =)

W październiku opublikowałem 11 postów, a bloga odwiedziliście w tym czasie rekordowe 10.262 razy! Największym zainteresowaniem cieszyła się moja recenzja / poradnik tworzenia efektu śniegu za pomocą farby strukturalnej Citadel Valhallan Blizzard. Mój wpis pojawił się również na Faeit 212, zaś wideo na kanale Youtube ma już ponad 2280 wyświetleń =)


31 October 2016

HUSSAR 2016 miniature painting competition (video)

31 October 2016


This was a really Fantastic Miniature Weekend with Hussar 2016 (the 7th edition of great Polish miniature painting competition in Warsaw). There were more then 120 entries this year and you can find the official results here. Michał Pisarski won the Grand Prix with his large fantasy model "The Warrior", which I put on the first picture in the movie below.
Congratulations to the winners and every participant! Watch the video from the event below and see you next year =)
To był naprawdę Fantastyczny Figurkowy Weekend z Hussarem 2016! Dla niewtajemniczonych była to już 7 edycja tego znakomitego polskiego figurkowego konkursu malarskiego. W tym roku zgłoszonych zostało ponad 120 prac, a oficjalne wyniki możecie zobaczyć tutaj. W tym miejscu wskażę jedynie, że Grand Prix i główna nagroda powędrowały do Michała Pisarskiego, za jego pracę "The Warrior", którą w poniższym filmiku umieściłem jako pierwszą. 
Gratuluję zwycięzcom, wyróżnionym osobom oraz wszystkim uczestnikom! Zapraszam do obejrzenia wideo fotorelacji z wydarzenia i do zobaczenia za rok =)

30 October 2016

Figurkowy Karnawał Blogowy XXVI - Mój sposób na..
Carnival of Blog's Minis XXVI - My way to..

30 October 2016

The Fantasy Hammer tutorials

Figurkowy Karnawał Blogowy
Carnival of Blog's Minis is the initiative of polish miniatures bloggers. The idea is based on monthly challenges on various topics about miniatures etc. This month's theme is 'My way to..'. Click HERE for the list of all tutorials, articles and how-tos published on TFH (currently 16).
Trwa XXVI edycja Figurkowego Karnawału Blogowego, ogłoszona przez Dominiga na blogu Kostka Domina, zaś motywem przewodnim jest "Mój sposób na..".
26 October 2016

Project: Tzeentch Familiars #3 - Blot

26 October 2016

Gaunt Summoner Familiars of Tzeentch - Blot
The third (after Slop and Tweak) Familiar of Gaunt Summoner of Tzeentch is done. His name is Blot - at first glance he is just a book with legs, but surprisingly he can talk for hours (it's a magical feature because he doesn't have a mouth). Pages of the book are infinite and flip very often. It is said that they contain secrets of the Silver Tower, but it is very hard to find any meaning within pages full of text, illustrations and formulas. What is more, Blot is constantly babbling and it makes it almost imppossible to decode any helpful information...
This tiny miniature was a lot of fun to paint but it definitely took me too much time to finish. Now, I'm going to paint the last familar - Pug =)

Trzeci (po Slopie i Tweaku) z Familiarsów Gaunt Summonera Tzeentcha jest gotowy. Przed Wami Blot -  z pozoru to tylko książka z nogami, jednak o dziwo potrafiąca również bez przerwy mówić (cecha magiczna, bo ust oczywiście nie posiada). Strony księgi wydają się nie mieć końca i bardzo często same się przerzucają. Powiada się, że zawiera sekrety Srebrnej Wieży, jednak naprawdę ciężko jest znaleźć sens wśród nieprzebranych tekstów, ilustracji i wzorów. Co więcej, Blot nieustannie babla, sprawiając, że odszyfrowanie pomocnych informacji staje się niemal niemożliwe...
Ta malutka figurka sprawiła mi sporo frajdy przy malowaniu, ale zabrała też zdecydowanie zbyt wiele czasu. Teraz zabieram się za ostatniego familiarsa - Puga =)

22 October 2016

Review & Unboxing: Wood Elf Highborn with Great Weapon / Wandererers Waystrider
Warheim: Szlachcic Leśnych Elfów z Athel Loren

22 October 2016

Wood Elf Highborn with Greatweapon Waystrider

I'm preparing for Warheim Fantay Skirmish tournament in January and that's way I had to add a hero to my Athel Loren Wood Elves squad - the Higborn. Choosing the right miniature wasn't hard because I wanted to buy it for quite a while. In my opinion, the Higborn Elf wielding Greatsword is one of the best miniatures ever produced by Games Workshop. Therefore it's no surprise that despite the death of the Old World there is still a place for him in Age of Sigmar Wanderers and Sylvaneth army as the Waystrider.
The set consists of the character and a separate greatsword - everything in one sprue and in one small blister. There is also a 20x20 mm base inside.
The Noble is made of finecast and he has some visible damaged elements. Fortunately the sword is straight but I managed to break it... He require much work with removing excessive finecast. The details are very clear and much better than those I once saw on the metal version.
What is more, the Waystrider has a "built-in" scenic base with a spite so there is no reason to convert him.
My rating (even though the Noble is made of failcast): 5/6, but we will see how my painting goes =)
Ponieważ przygotowuję się do styczniowego turnieju Warheim Fantasy Skirmish, musiałem uzupełnić moją drużynę Leśnych Elfów z Athel Loren o postać bohatera - Szlachcica. Wybór reprezentującej go figurki mógł być tylko jeden, gdyż od bardzo dawna przymierzałem się do jej kupna. Szlachetnie urodzony Elf dzierżący dwuręczny miecz to moim zdaniem jedna z najlepszych figurek Games Workshopu. Nic więc dziwnego, że mimo destrukcji Starego Świata, w Age of Sigmar również znalazło się dla niego miejsce, jako Kroczącego Ścieżkami do armii WędrowcówSylvaneth
Zestaw składa się z postaci i osobnego dwuręcznego miecza, a całość mieści się na jednej wyprasce w małym blisterze. W zestawie znajduje się także podstawka 20x20 mm.
Szlachcic został wykonany z finecastu i niektóre z elementów posiadają widoczne uszkodzenia. Na szczęście miecz jest prosty, ale zdążył się przy obróbce ułamać... Nadlewki i łączenia wymagają sporo roboty. Detale są jednak wyraźne i znacznie lepsze niż na metalowej wersji, którą miałem kiedyś okazję mieć w dłoni.
Dodatkowo, Waystrider ma "wbudowaną" sceniczną podstawkę, na której znajdziemy także leśne licho, więc nie ma potrzeby dokonywania na nim jakichkolwiek konwersji. 
Moja ocena (pomimo failcastu): 5/6, ale zobaczymy jak mi się go będzie malowało =)


18 October 2016

Tutorial & Review: Snow Effect - Citadel texture Valhallan Blizzard

18 October 2016

Snow Effect - Citadel Valhallan Blizzard

I bought Citadel texture Valhallan Blizzard during Armies on Parade 2016 (on Saturday) and tried it as soon as I got back home. I was very lucky to have a perfect miniature to show the snow effect - Chaos Space Marines Cultist of Tzeentch from Warhammer 40k Dark Vengeance set. I painted it some time ago (here), but I still thought it wasn't finished - until now =) I hope that you like the results! Below is a short review of this new Games Workshop paint and a video in which I show how I use Valhallan Blizzard.
P.S. Subscribe to my Youtube channel, so you can watch my videos in advance. If you like my videos I will upload them more often =)
Farbę strukturalną Valhallan Blizzard od Citadel kupiłem podczas Armies on Parade 2016 (w sobotę) i wypróbowałem od razu po powrocie do domu. Traf chciał, że miałem pod ręką idealną figurkę do zaprezentowania na niej efektu śniegu - Kultystę Tzeentcha Kosmicznych Marines Chaosu z zestawu Mroczna Zemsta do Warhammera 40k, którą pomalowałem już dość dawno (tutaj), a która ciągle wydawała mi się niedokończona. Mam nadzieję, że podoba Wam się efekt końcowy! Zapraszam poniżej do krótkiej recenzji nowości od Games Workshop oraz do obejrzenia filmiku, na którym przedstawiam użycie Valhallan Blizzard. 
P.S. Zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału na Youtube, na którym można z wyprzedzeniem zobaczyć wrzucane przeze mnie filmiki. Jeśli podoba Wam się forma takich filmików, to będę je wrzucał częściej =)