23 March 2018

Exhibit: Malifaux Hamelin
Warheim FS: Szczurołap

23 March 2018

Malifaux Hamelin Warheim FS Szczurołap

Warheim Fantasy Skirmish tournament is tomorrow and for this event I painted probably the best fitting Rat-catcher miniature with a dog and lots of rats - Malifaux Hamelin. Here you can find my review of this miniature =)
I won't be taking part in the painting contest, but I hope that this Rat-catcher will encourage you even more to play Warheim FS battles =)
I will highly appreciate all your comments and opinions.
P.S. Painting this miniature was a real speedpainting for me - only 3 evenings and voila =)


Turniej Warheim Fantasy Skirmish już jutro, a ja z tej okazji pomalowałem wyjątkowo pasującą do tego wydarzenia figurkę Szczurołapa z psem i mnóstwem szczurów - Malifaux Hamelin. Kto nie widział jej recenzji, to zapraszam tutaj =)
W konkursie malarskim na miejscu oczywiście udziału nie wezmę, ale i tak mam nadzieję, że mój Szczurołap jeszcze bardziej zachęci Was do rozegrania potyczek w Warheim FS =)
Wszelkie komentarze i uwagi bardzo mile widziane. 
P.S. Jak na mnie to był to niesamowity speedpainting - tylko 3 wieczory i voila =)

Malifaux Hamelin Warheim FS Szczurołap
 Malifaux Hamelin Warheim FS Szczurołap
 Malifaux Hamelin Warheim FS Szczurołap
 Malifaux Hamelin Warheim FS Szczurołap


If you have something to say about this post, have any idea to expand it, want to share your examples or you just like my blog - please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!
Morpheus "The Fantasy Hammer"
Jeśli masz jakieś uwagi do tego posta, pomysły na jego rozwinięcie, chcesz się podzielić swoimi przykładami, albo po prostu spodobał Ci się mój blog - proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!
Morpheus "The Fantasy Hammer"


TFH related post

20 February 2018

Review & Unboxing: Malifaux Hamelin
Warheim FS: Szczurołap

20 February 2018

Malifaux Hamelin Warheim FS Szczurołap unboxing

Although I'm not going to the Warheim Fantasy Skirmish tournament in March (here and here you can find reports from the previous ones), today I invite you to the review and unboxing of probably the best Rat-catcher miniature for this system - Malifaux Hamelin. It's more than a month to the tournament, so whoever has not yet made his own Cursed Rat-catcher, there is still a chance to make it in time =)
The Hamelin set consists of the Rat-catcher himself, a dog, an additional rat and a large round base. There is also a colorful character card with his statistics and special rules. The miniature is made of metal and has just enough details. All of the elements match each other very well.
Hamelin is not a very dynamic miniature, but his stance and details make him look just fine =)
The Rat-catcher and his dog seem to occupy too much space to be "legally" played in Warheim FS, but by twisting his leash a little they can easily fit on a 20x20 mm base.
I will try to paint Hamelin before the tournament (it's the only way for me to "participate" in this event), and I encourage you to put links to your Rat-catchers below =)
My rating: 5/6
More photos below.

Mimo że nie jadę na marcowy turniej Warheim Fantasy Skirmish (tutaj i tutaj znajdziecie relacje z poprzednich) zapraszam dzisiaj na recenzję i unboxing chyba najlepiej pasującej figurki Szczurołapa do tego systemu - Malifaux Hamelin. Do turnieju jeszcze ponad miesiąc, więc kto się jeszcze w Przeklętego Szczurołapa nie zaopatrzył, może z tego posta akurat skorzysta =)
Zestaw  Hamelina składa się z samego Szczurołapa, pieska, dodatkowego szczurka i dużej okrągłej podstawki. Do tego dochodzi kolorowa karta postaci z jej statystykami i zasadami specjalnymi. Figurka jest metalowa z wystarczająco wyraźnymi detalami. Wszystkie elementy bardzo dobrze do siebie pasują.
Hamelin to może niezbyt dynamiczna figurka, jednak jego poza i poszczególne detale sprawiają, że ma w sobie to "coś" =)
Szczurołap i jego pies z pozoru zajmują za dużo miejsca, by mogły "legalnie" być wystawione w Warheim FS, jednak przy odrobinie przekręconej smyczy bez problemu mieszczą się na podstawce 20x20 mm.
Postaram się pomalować Hamelina przed turniejem (chociaż tyle mogę zrobić w kwestii udziału w tym wydarzeniu), a Was zachęcam do wrzucania poniżej linków do Waszych Szczurołapów =)
Moja ocena: 5/6
Więcej zdjęć poniżej.

31 January 2018

Review & Unboxing: Stormcast Eternals Gryph-Hounds

31 January 2018

Stormcast Eternals Gryph Hounds unboxing


The beginning of the year is always hard for me when it comes to having enough time for the hobby, but I'm really trying to paint at least a little everyday, so I will soon post something better on the blog. Today I made a review and unboxing of really cool miniatures from GW =) 
The Gryph-Hounds set for the Stormcast Eternals army consists of 6 miniatures in three different designs. They are made of plastic components and require assembly. The individual elements fit together quite well, but you will need to fill in small gaps in some places. As far as details are concerned, they are really decent and clear. Also, there are not too many of them, so painting Gryph-Hounds should not be hard. 
The set includes colorful information about Gryph-Hounds rules in Age of Sigmar and suggested paints. 
The miniatures are very dynamic, and in my opinion they look very "noble". In the last photo (for comparison purposes) I have posted quite a static Gryph-Hound from the Warhammer Quest: Silver Tower (companion of Excelsior Warpriest). 
My rating: 5/6
More photos below.
Przełom roku u mnie zawsze ciężki jeśli chodzi o czas na hobby, ale coś tam jeszcze wieczorami dłubię, więc niedługo wrzucę na bloga coś bardziej konkretnego. Tym czasem zapraszam na recenzję i unboxing naprawdę fajnych figurek od GW =)
Zestaw Gryph-Hounds do armii Stormcast Eternals składa się z 6 figurek w trzech wzorach. Gryfki są plastikowe i kilkuelementowe, więc wymagają złożenia. Poszczególne elementy dość dobrze do siebie pasują, ale w niektórych miejscach potrzeba będzie zaszpachlować drobne szpary. Jeśli chodzi o detale, to są one naprawdę przyzwoite i wyraźne. Nie jest ich też za wiele, więc malowanie Gryfków powinno być bardzo łatwe. 
W zestawie znajduje się również kolorowa informacja o zasadach Gryfków w Age of Sigmar oraz sugerowane do ich malowania farby.
Figurki są bardzo dynamiczne, a w mojej ocenie mają też w sobie pewną "dostojność", co bardzo pozytywnie wpływa na ich klimat. Na ostatnim zdjęciu w celach porównawczych zamieściłem zaś dość statycznego Gryfka z zestawu Warhammer Quest: Silver Tower (towarzysz Excelsior Warpriest). 
Moja ocena: 5/6
Więcej zdjęć poniżej.

05 December 2017

5 years of The Fantasy Hammer!
5 lat The Fantasy Hammer!

05 December 2017

5 years of The Fantasy Hammer blog


Exactly 5 years ago I published the first post on The Fantasy Hammer blog!
On this occasion, I invite you to see the GALLERY of miniatures shown on TFH =)
TFH was created as a fairly ambitious project dedicated mainly to Warhammer, Warhammer 40k, games and fantasy books. From the beginning I wanted to post not only photos of miniatures and scenery, but also articles, tutorials, reviews (including books), as well as battle reports and fantasy art. Unfortunately, the lack of time partially verified these high plans, but I still don't give up and I try to regularly post tutorials, hoping that someone will make good use of them. You can see their list HERE.
Since then, there have been 197 posts, and the pageviews counter has recently exceeded 150,000.
As of today, the blog has:
- 114 likes on Facebook,
- 251 followers on Instagram,
- 46 followers on Twitter,
- 31 subscribers on the YouTube channel,
- 60 followers on Google+,
- 44 followers of the blog.
The most important thing is that your visits and comments, for which I thank you heartily, motivate me to spend even more of my time on TFH! I think that TFH will definitely be here for another 5 years =)
I encourage You to like The Fantasy Hammer on Facebook, follow TFH on Instagram and Youtube, recommend it on Google+ and to visit my CoolMiniOrNot.com galery.
Dokładnie 5 lat temu na blogu The Fantasy Hammer opublikowałem pierwszy wpis!
Z tej okazji zapraszam Was do obejrzenia GALERII figurek pokazanych na TFH =)
TFH powstał, jako dość ambitny projekt dedykowany głównie systemom Warhammer, Warhammer 40k, grom i książkom fantasy. Od początku chciałem wrzucać nie tylko zdjęcia figurek i scenerii, ale również artykuły, poradniki, recenzje (także książek), a także raporty bitewne i sztukę fantasy. Niestety brak czasu częściowo zweryfikował te wysokie plany, ale wciąż nie odpuszczam i staram się regularnie wrzucać jakieś poradniki, licząc, że komuś się przydadzą. TUTAJ możecie zobaczyć ich listę.
Od tamtego czasu doszło jeszcze 197 wpisów, a licznik odwiedzin niedawno przekroczył 150.000.

Na dzień dzisiejszy blog ma:
- 114 polubień na Facebooku,
- 251 obserwujących na Instagramie,
- 46 obserwujących na Twitterze,
- 31 subskrybentów na kanale YouTube,
- 60 obserwujących bloga na Google+,
- 44 śledzących bloga.
Najważniejsze jednak, że Wasze odwiedziny i komentarze, za które serdecznie dziękuję, motywują mnie do poświęcania TFH jeszcze większej ilości czasu! Myślę, że kolejne 5 lat macie u mnie jak w banku =)
Zachęcam Was do polubienia The Fantasy Hammer na Facebooku, śledzenia bloga na Instagramie i Youtube oraz zarekomendowanie go na Google+, a także do odwiedzenia mojej galerii na CoolMiniOrNot.com.

30 November 2017

Project: Camp for Warheim Fantasy Skirmish (Carnival of Blog's Minis)
Figurkowy Karnawał Blogowy XXXVIII - Ulepek

30 November 2017

Camp WiP for Warheim Fantasy Skirmish

Figurkowy Karnawał Blogowy
For non polish visitors I hasten to explain that Carnival of Blog's Minis is the initiative of polish miniatures bloggers. The idea is based on monthly challenges on various topics about miniatures etc. This month's theme is about making something.
Trwa XXXVIII edycja Figurkowego Karnawału Blogowego, ogłoszona na łamach bloga Fantasy w Miniaturze, zaś motywem przewodnim jest "Ulepek".

Today I will show you something that I have been slowly working on for a while - the Camp for Warheim Fantasy Skirmish and for my Wood Elves from Athel Loren squad. I wanted to finish it for the tournament in September, but as usual, I ran out of time. Interestingly, one of the prizes for taking the 3rd place was a set to create a camp =) Before I got this set I managed to make a base, a table, a bench and a pot full of food hanging above the fire. A bit unfortunate that a similar pot was in the set, but maybe I would still use it someday =) For the camp I used 3 mats, a pile of wood, 2 barrels for water and with water, and 2 wooden stumps as seats. In the last photo you can see the remaining elements of the set (mainly fireplaces), which I will use in other projects. If you have any ideas to improve this camp, please leave a comment =)
More photos below.
W ramach FKB pokażę Wam coś nad czym od jakiegoś czasu powoli pracuję - Obozowisko do Warheim Fantasy Skirmish dla mojej drużyny Leśnych Elfów z Athel Loren. Miałem je zrobić na turniej we wrześniu, ale jak zwykle zabrakło czasu. Co ciekawe, jedną z wygranych za zajęcie 3-ciego miejsca był właśnie zestaw do tworzenia obozowiska =) Sam dałem radę z różnych rzeczy "ulepić" wcześniej makietę, stolik, ławkę oraz wiszący nad ogniskiem garnek pełen jedzenia. Trochę pechowo, że podobny garnek znajdował się w zestawie, ale może jeszcze mi się do czegoś przyda =) Do zrobienia makiety wykorzystałem 3 "legowiska", stertę drewna, beczki na wodę i z wodą oraz 2 pniaki na siedziska. Na ostatnim zdjęciu widać pozostałe elementy zestawu (głównie paleniska), które wykorzystam kiedy indziej. Jeśli macie jakieś pomysły na ulepszenie tego obozowiska to piszcie śmiało =)
Więcej zdjęć poniżej.

14 November 2017

Exhibit & Tutorial: It's crushing time!
Czas coś zgnieść!

14 November 2017

Night Goblins Shaman & Warboos Foot of Gork base

While preparing for Hussar 2017 I got an idea for a very funny base for my Night Goblins (Moonclan Grots) Shaman, Warboss and a certain headless unfortunate - Foot of Gork! Below you will also find a short tutorial for making this base and if you're curious how I made bases for those night goblins you can find a separate tutorial here.
It's crushing time! =)
More photos and a tutorial below.

Przygotowując się na Hussara 2017 wpadłem na pomysł zabawnej podstawki dla mojego Szamana i Duża Szef Nocnych Goblinów (Moonclan Grots) oraz pewnego bezgłowego nieszczęśnika - Stopa Gorka! Na końcu posta znajdziecie również krótki poradnik robienia tej podstawki, a jeśli chcecie wiedzieć jak zrobiłem podstawki samym  goblinom to zapraszam tutaj.
Czas coś zgnieść! =)
Więcej zdjęć i poradnik poniżej. 


10 November 2017

Exhibit & CMON: Ogroid Thaumaturge of Tzeentch - Diorg'O the Dice Master

10 November 2017

Ogroid Thaumaturge of Tzeentch

Only few survived or at least retained their mind to tell about him, but there is no doubt that Diorg'O the Dice Master (Ogroid Thaumaturge of Tzeentch from Warhammer Quest: Silver Tower) is a truly powerful opponent. He combines the monstrous and wild power of the beast with impressive occult magic. His skin is covered with the signs of eldritch energy, that move in the rhythm of the beastly muscles. Ogroid's frightening prowess in combat is fueled by his rage, so that he can tear enemies apart with his bare hands or pierce them with his horns. Diorg'O's magical abilities are even more "disturbing" as he hurls flaming explosions that cover his victims in the vapors from which demonic shapes emerge.. Diorg'O is also highly valued by the Lord of Change, who gave him the K-six as a reward for battles won - a powerful artifact capable of changing the fate of every fight..
Painting Diorg'O was a real challenge for me (especially as far as time is concerned). I'm not sure if it is noticeable enough in the photos below, but by painting the Ogroid I not only gave him demonic muscles, but the top and the center of his back has lighter colours to reflect Diorg'O alignment to the light source and to emphasize the tense muscles of his shoulders. I also wanted a pretty big contrast, while still maintaining a smooth transition of colours. As suggested, I only added a few runes to the base, not wanting it to have too much focus. I hope that the base speaks more about the Ogroid's demonic nature and contrasts with the clean painting of this beast.
I won't hide that I've tried to paint the best (or at least the most refined) Ogroid Thaumaturge of Tzeentch at this moment, but I will leave his evaluation to you and I warmly encourage you to vote for him on CoolMiniOrNot.com =)
More photos below.


Niewielu przeżyło lub chociaż zachowało resztki rozumu, by móc o nim opowiedzieć, jednak nie ulega wątpliwości, że Mistrz Kości Diorg'O (Ogroid Thaumaturge Tzeentcha Warhammer Quest Silver Tower ) to wyjątkowo potężny przeciwnik. Łączy on bowiem potworną i dziką siłę bestii z imponującymi mocami okultystycznymi. Jego skóra pokryta jest przy tym znakami tajemnej energii, które poruszają się w rytm napinanych przez bestię muskuł. Przerażająca skuteczność Ogroida w walce podsycana jest wściekłością, dzięki czemu gołymi rękami rozrywa wrogów lub przebija ich swymi rogami.  Jednak to dopiero magiczne zdolności Diorg'O są najbardziej "niepokojące".  Rzucane przez Taumaturga płomienne wybuchy spowijają ofiary w skrzących oparach, z których wynurzają się demoniczne kształty.. Diorg'O cieszy się również wielką łaską Pana Zmian, który w nagrodę za wygrane przez niego bitwy ofiarował Ogroidowi K-szóstkę - potężny artefakt zdolny zmienić losy każdej potyczki..
Malowanie Diorg'O było dla mnie nie lada wyzwaniem (zwłaszcza czasowym). Nie wiem przy tym czy dość dobrze widać to na zdjęciach, ale malując Ogroida nie tylko nadałem mu demonicznego umięśnienia, ale górze i centralnej części jego grzbietu dałem jaśniejsze kolory, by odzwierciedlić jego ułożenie względem źródła światła i uwypuklić napięte mięśnie ramion. Bardzo zależało mi też na dość dużym kontraście, przy zachowaniu płynnego przejścia kolorów. Podstawkę (zgodnie z sugestią) uzupełniłem tylko o kilka runów, nie chcąc, by skupiała na sobie za dużo uwagi. Mam przy tym nadzieję, że mówi ona  coś więcej o jego demonicznej naturze i kontrastuje z czystym malowaniem tej bestii.
Nie ukrywam, że podjąłem próbę pomalowania najlepszego na tę chwilę (a przynajmniej najbardziej dopracowanego) Ogroid Thaumaturge Tzeentcha, ale ocenę czy mi się udało pozostawiam i dlatego gorąco zachęcam do głosowania na niego na CoolMiniOrNot.com =)
Więcej zdjęć w rozwinięciu posta.