The Fantasy Hammer on CMON

29 May 2016

Figurkowy Karnawał Blogowy XXI - Oldschool
Carnival of Blog's Minis XXI - Oldschool

29 May 2016
Samurai in the Cherry Blossom Land - FKB

Figurkowy Karnawał Blogowy

Trwa XXI edycja Figurkowego Karnawału Blogowego, ogłoszona na blogu Twierdza nieumarłych, zaś motywem przewodnim jest Oldschool.

For non polish visitors I hasten to explain that Carnival of Blog's Minis is an initiative of polish miniatures bloggers. The idea is based on a monthly challenges on various topics about miniatures etc. This month's theme is Oldschool.

24 May 2016

White Dwarf #121 review - Mighty Heroes

24 May 2016

White Dwarf 121 review - Mighty Heroes
Soon, I will post the first part of the Warhammer Quest Silver Tower review, but today I will share with you a handful of my personal reflections, by reviewing the White Dwarf #121 (you can find my White Dwarf #120 review here).

Już wkrótce przedstawię wam pierwszą część recenzji Warhammer Quest Silver Tower, ale już dziś podzielę się z wami garścią moich osobistych refleksji, recenzując 121 wydanie White Dwarfa (recenzję White Dwarf #120 znajdziecie tutaj).

20 May 2016

White Dwarf #120 review - Warhammer Quest Silver Tower

20 May 2016

White Dwarf #120 review - Warhammer Quest Silver Tower

Are you still wondering about buying Warhammer Quest Silver Tower? Are you interested in the game itself or maybe in the miniatures? Next week I will try to present a personal review of this set here on TFH, but today I’m going to give you a closer look at it by reviewing the White Dwarf #120, entirely devoted to Warhammer Quest Silver Tower.

Wciąż zastanawiacie się nad kupnem Warhammer Quest Silver Tower? Interesuje was sama gra, czy może znajdujące się w pudełku figurki? Już w przyszłym tygodniu postaram się przedstawić tutaj na TFH osobistą recenzję tego zestawu, ale już teraz przybliżę go wam recenzując 120 wydanie White Dwarf, w całości poświęcone Warhammer Quest Silver Tower.

18 May 2016

The Quest..

18 May 2016

Warhammer Quest Silver Tower
Warhammer Chaos Daemons Changeling of TzeentchOn Saturday I took part in the celebrations of the 4th anniversary of Games Workshop: Warsaw, mainly to see the contents of the new Warhammer Quest Silver Tower boxed game. Just before leaving home I found out that there will be the Age of Sigmar and Warhammer 40k hero painting competition, so I brought my Chaos Daemons Changeling of Tzeentch and to my happy surprise I took the second place! (https://www.facebook.com/GWWarsaw/posts/1239007872783656). Unfortunately, they did a very small picture of the Changeling, but you can see better ones on CoolMiniOrNot or here and here on TFH.

Warhammer Quest Silver Tower
Age of Sigmar and Citadel Miniatures Badges 
W sobotę wziąłem udział w obchodach czwartej rocznicy Games Workshop: Warszawa, głównie by zobaczyć zawartość nowej gry Warhammer Quest Silver Tower. Tuż przed wyjściem z domu, okazało się, że odbędzie się konkurs malarski na bohatera Age of Sigmar i Warhammer 40k, więc przyniosłem Podmieńca Tzeentcha Demonów Chaosu i ku mojemu szczęśliwemu zaskoczeniu zająłem drugie miejsce! (https://www.facebook.com/GWWarsaw/posts/1239007872783656). Niestety, zrobili bardzo małe zdjęcie Podmieńca, ale możecie zobaczyć lepsze na CoolMiniOrNot lub tutajtutaj na TFH.


13 May 2016

War-torn landscape.. Wojenny krajobraz.. WiP

13 May 2016
Warhammer 40k Urban Base WiP
I wanted to make a simple and realistic Warhammer 40k urban base but as usually I got carried away =)

Chciałem zrobić prostą i realistyczną podstawkę miejską do Warhammera 40k, ale jak zwykle mnie poniosło =)

The base is still WiP because I'm waiting for some "special" stuff to enhance it even more. What do you think? Is it realistic enough? More photos below.

Podstawka jest wciąż WiP, bo ciągle czekam na "specjalne" materiały, by ją jeszcze ulepszyć. Co o niej myślicie? Jest wystarczająco realistyczna? Więcej zdjęć poniżej.