13 May 2016

War-torn landscape.. Wojenny krajobraz.. WiP

13 May 2016
Warhammer 40k Urban Base WiP
I wanted to make a simple and realistic Warhammer 40k urban base but as usually I got carried away =)

Chciałem zrobić prostą i realistyczną podstawkę miejską do Warhammera 40k, ale jak zwykle mnie poniosło =)

The base is still WiP because I'm waiting for some "special" stuff to enhance it even more. What do you think? Is it realistic enough? More photos below.

Podstawka jest wciąż WiP, bo ciągle czekam na "specjalne" materiały, by ją jeszcze ulepszyć. Co o niej myślicie? Jest wystarczająco realistyczna? Więcej zdjęć poniżej.

Warhammer 40k Urban Base WiP
 Warhammer 40k Urban Base WiP
Warhammer 40k Urban Base WiP
Warhammer 40k Urban Base WiP
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment