The Fantasy Hammer on CMON

31 August 2016

Figurkowy Karnawał Blogowy XXIV - Złoczyńca
Carnival of Blog's Minis XXIV - The Evildoer

31 August 2016
Time Pressure

Figurkowy Karnawał Blogowy

Trwa XXIV edycja Figurkowego Karnawału Blogowego, ogłoszona przez Tomka na blogu Sobie maluję, zaś motywem przewodnim jest Złoczyńca.

For non polish visitors I hasten to explain that Carnival of Blog's Minis is an initiative of polish miniatures bloggers. The idea is based on a monthly challenges on various topics about miniatures etc. This month's theme is The Evildoer.

28 August 2016

Project: Gaunt Summoner of Tzeentch #2

28 August 2016
Chaos Daemons Gaunt Summoner of Tzeentch WiP 2

Painting Gaunt Summoner of Tzeentch from Warhammer Quest Silver Tower goes slower then I thought, but I've almost managed to finish the most important parts - fire included. I've used my own painting flames tutorial which you can find here. I will paint Object Source Lightnig (OSL) after everything else. What do you think?

Malowanie Gaunt Summoner Tzeentcha Warhammer Quest Silver Tower idzie nieco wolniej niż planowałem, ale udało mi się już niemal skończyć kilka najważniejszych elementów, w tym ogień. Do malowania płomieni wykorzystałem swój własny poradnik, który możecie znaleźć tutaj. Object Source Lightning (OSL) będę malował na końcu. Dajcie znać co o nim sądzicie =)

22 August 2016

Project: Gaunt Summoner of Tzeentch #1

22 August 2016
Gaunt Summoner of Tzeentch WiP 1

I've finally started painting Warhammer Quest Silver Tower miniatures, beginning with Gaunt Summoner of Tzeentch. The miniature is very fragile and has many tiny bits. Nonetheless, there are many parts that just screams for some fancy painting =) It's a very early WiP but as you can see painting Non Mettalic Metal (NMM): Gold goes quite fast. What do you think?

Wreszcie zabrałem się za malowanie figurek z Warhammer Quest Silver Tower i na pierwszy ogień poszedł Gaunt Summoner Tzeentcha. Figurka jest bardzo delikatna, z wieloma drobnymi detalami. Mimo to, jest sporo elementów, na których można dać upust malarskim fantazjom =) To bardzo wczesny WiP, ale jak widzicie malowanie Non Mettalic Metal (NMM): Złoto idzie mi całkiem szybko. Co o nim sądzicie?

18 August 2016

CMON: The Genestealer evolution..
Ewolucja Genokrada..

18 August 2016
Tyranids Broodlord Space Hulk Behemoth

My Tyranids Broodlord from Space Hulk in Behemoth colour scheme is finally on CoolMiniOrNot.com =) You can vote for him here. I've also made some changes to the blog. In particular I've added icons and links to my Instagram and Flickr accounts - I encourage you to follow The Fantasy Hammer =)
 
Mój Tyranids Broodlord ze Space Hulk'a w kolorach Behemoth wreszcie jest na CoolMiniOrNot.com =) Możecie na niego głosować tutaj. Wprowadziłem również kilka zmian na blogu, w szczególności dodałem ikony wraz z odnośnikami do moich kont na Instagram i Flickr - zachęcam do obserwowania The Fantasy Hammer =)

11 August 2016

Tutorial: Blood & Acid.. / Krew i kwas..

11 August 2016
Tyranids Broodlord blood toxic effect tutorial

Today I prepared for you a tutorial for making realistic acid / toxic effect and blood / blood strings effect on the example of Tyranids Broodlord from Space Hulk in Behemoth colour scheme. Click below for the tutorial.

Dzisiaj pokażę Wam poradnik tworzenia realistycznych efektów kwasu / toksynkrwi na przykładzie Tyranids Broodlord ze Space Hulk'a w kolorach Behemoth. Kliknij poniżej do poradnika.

08 August 2016

Exhibit: The Genestealer evolution..
Ewolucja Genokrada..

08 August 2016
Tyranids Broodlord Space Hulk Behemoth
Painting Tyranids Broodlord from Space Hulk in Behemoth color scheme was a real adventure and an incredible challenge!

Malowanie Tyranids Broodlord ze Space Hulk'a w kolorach Behemoth to była prawdziwa przygoda i niesamowite wyzwanie! 
 
This Corporaptor Primus is a very nasty oppponent. If his rending claws and scything talons weren't enough, he also has exceptionally toxic maw and his bonded exoskeleton is extremely resilient to damage. He is also a very intelligent predator. To face him inside the Space Hulk labyrinth is a challenge worthy of a Space Marine.

Ten Corporaptor Primus to wyjątkowo paskudny przeciwnik. Poza rozdzierającymi pazurami i siekającymi szponami dysponuje też wyjątkowo toksyczną paszczą, a jego egzoszkielet  jest nadzwyczaj odporny na obrażenia. To również niebywale inteligentny drapieżnik. Zmierzyć się z nim w labiryncie Space Hulk'a to wyzwanie godne Kosmicznych Marines.  

I hope that his toxic tongue, blood and water effects gave him a very alien atmosphere in the Space Hulk environment. What do you think? More photos below.

Mam nadzieję, że toksyczny język, efekty krwi i wody pozwoliły mi uchwycić jego obcy klimat oraz otoczenie Space Hulk'a. Co o nim sądzicie? Więcej zdjęć poniżej.

05 August 2016

Tutorial: War-torn landscape.. / Wojenny krajobraz..

05 August 2016
Warhammer 40k urban base tutorial

Today I prepared for you a tutorial for making a realistic Warhammer 40k urban base (more pictures of the finished base here) with bubbling toxic waste effect =)

Po wrzuceniu posta z realistyczną podstawkę miejską do Warhammera 40k (więcej zdjęć skończonej podstawki tutaj) z efektem bulgoczących odpadów toksycznych, zostałem poproszony o poradnik, więc o to jest =)

bubbling toxic waste effect