The Fantasy Hammer on CMON

30 October 2015

Review & Unboxing: Orion, King in the Woods with Hounds..

30 October 2015
Orion, King in the Woods resin kit review 1

I will finish Orion, King in the Woods with Hounds as soon as I have my Wood Elves Armies on Parade 2015 display back, but today I want to share with you some thoughts on this finecast kit. Click below for the review.

Skończę Oriona, Króla Kniei z Ogarami, jak tylko będę miał z powrotem makietę Leśnych Elfów na Armies on Parade 2015, ale już dzisiaj chciałbym podzielić się z wami kilkoma uwagami na temat tego zestawu finecast. Kliknij poniżej do recenzji

28 October 2015

Armies on Parade 2015
Tutorial: Wood Elves display
Poradnik: Makieta Leśnych Elfów

28 October 2015
Armies on Parade 2015 Wood Elves bronze
Today I will show you how I've made my Armies on Parade 2015 Wood Elves display. Click below for a tutorial.

Dzisiaj pokażę wam jak zrobiłem moją makietę Leśnych Elfów na Armies on Parade 2015. Kliknij poniżej do poradnika.

26 October 2015

Armies on Parade 2015
Wood Elves wins bronze medal!
Leśne Elfy zdobywają brązowy medal!

26 October 2015
Armies on Parade 2015 - bronze medalIt's still hard for me to believe that in the midst of so many truly great displays my Wood Elves managed to take third place in the Armies on Parade 2015! Lots of hours spent in the fumes of paint and glue really paid off =) I slept maybe 2 hours from Friday to Saturday, trying to paint all the figures and praying for quick drying of the lake.. yet I could not paint all the layers, and Orion still requires at least a few hours work =)

Wciąż ciężko mi uwierzyć, że wśród tak wielu naprawdę świetnych prac moim Leśnym Elfom udało się zająć trzecie miejsce na Armies on Parade 2015! Mnóstwo godzin spędzonych w oparach farby i kleju naprawdę się opłaciło =) Z piątku na sobotę spałem może ze 2 godziny, starając się pomalować wszystkie figurki i modląc się o szybkie schnięcie jeziorka.. mimo to nie zdążyłem pomalować wszystkich warstw, a Orion wciąż wymaga przynajmniej kilku godzin roboty =) 

Armies on Parade 2015 Wood Elves bronze
First place went to Khorne Demonkin and the second to Bretonnia - congratulations to the winners and all the participants for a really great and inspiring work! See you next year! =) Unfortunately, I could not do better pictures before and during the competition and I was also asked to leave my display in the shop for the entire month.. Below is a short photoreport from the competition =)

Pierwsze miejsce zajęła armia Khorne Demonkin, a drugie Bretonnia - wielkie gratulacje dla zwycięzców i dla wszystkich uczestników za naprawdę świetne i inspirujące prace! Do zobaczenia za rok! =) Niestety nie udało mi się zrobić lepszych zdjęć przed i w trakcie konkursu i poproszono mnie jeszcze o zostawienie makiety wraz z figurkami na cały miesiąc w sklepie.. Poniżej krótka fotorelacja z konkursu =)

19 October 2015

The call of the hunt! #2 AoP 2015
Wezwanie na polowanie!

19 October 2015

It's time to reveal what I've been doing recently. It's the final countdown to Armies on Parade 2015 - only 5 days left! I'm working really hard on my Wood Elves display =)  Today just another quick preview - Orion, King in the Woods with Hounds WiP.

Nadszedł czas, by ujawnić co też ostatnio robiłem. Już odliczam do Armies on Parade 2015 - zostało tylko 5 dni! Pracuję bardzo ciężko nad moją makietą Leśnych Elfów =) Dzisiaj tylko kolejny szybki podgląd - Orion, Król Kniei z Ogarami WiP.

08 October 2015

The call of the hunt! #1 Wezwanie na polowanie!

08 October 2015
Wood Elves Orion WiP1
It's been a while but I'm back with a big project which I have to finish very quickly. Today just a quick preview - Wood Elves Orion, King in the Woods WiP .

Minęło trochę czasu, ale jestem już z powrotem z dużym projektem, który muszę bardzo szybko skończyć. Dziś tylko szybki podgląd - Orion, Król Kniei Leśnych Elfów WiP.