The Fantasy Hammer on CMON

26 October 2015

Armies on Parade 2015
Wood Elves wins bronze medal!
Leśne Elfy zdobywają brązowy medal!

26 October 2015
Armies on Parade 2015 - bronze medalIt's still hard for me to believe that in the midst of so many truly great displays my Wood Elves managed to take third place in the Armies on Parade 2015! Lots of hours spent in the fumes of paint and glue really paid off =) I slept maybe 2 hours from Friday to Saturday, trying to paint all the figures and praying for quick drying of the lake.. yet I could not paint all the layers, and Orion still requires at least a few hours work =)

Wciąż ciężko mi uwierzyć, że wśród tak wielu naprawdę świetnych prac moim Leśnym Elfom udało się zająć trzecie miejsce na Armies on Parade 2015! Mnóstwo godzin spędzonych w oparach farby i kleju naprawdę się opłaciło =) Z piątku na sobotę spałem może ze 2 godziny, starając się pomalować wszystkie figurki i modląc się o szybkie schnięcie jeziorka.. mimo to nie zdążyłem pomalować wszystkich warstw, a Orion wciąż wymaga przynajmniej kilku godzin roboty =) 

Armies on Parade 2015 Wood Elves bronze
First place went to Khorne Demonkin and the second to Bretonnia - congratulations to the winners and all the participants for a really great and inspiring work! See you next year! =) Unfortunately, I could not do better pictures before and during the competition and I was also asked to leave my display in the shop for the entire month.. Below is a short photoreport from the competition =)

Pierwsze miejsce zajęła armia Khorne Demonkin, a drugie Bretonnia - wielkie gratulacje dla zwycięzców i dla wszystkich uczestników za naprawdę świetne i inspirujące prace! Do zobaczenia za rok! =) Niestety nie udało mi się zrobić lepszych zdjęć przed i w trakcie konkursu i poproszono mnie jeszcze o zostawienie makiety wraz z figurkami na cały miesiąc w sklepie.. Poniżej krótka fotorelacja z konkursu =)

No comments:

Post a Comment