The Fantasy Hammer on CMON

30 March 2013

Tutorial: Removing paint
Poradnik: Usuwanie farby

30 March 2013

Chaos Space Marines Rhino of Tzeentch WiP 1 Chaos Space Marines Rhino of Tzeentch WiP 1
I still have to do some finishing touches on my Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch, so today I will show you my next project - Chaos Space Marines Rhino of Tzeentch and a quick tutorial how to remove paint using DOT 4 brake fluid tutorial.

Wciąż mam kilka rzeczy do pomalowania przy Płonącym Rydwanie Tzeentcha Demonów Chaosu, więc dzisiaj pokażę Wam mój nowy projekt - Rhino Tzeentcha do Kosmicznych Marines Chaosu i szybki poradnik usuwania farby używając płynu hamulcowego DOT 4

I've bought this older version of the Rhino vehicle (Mark Ib Mars Pattern) at an auction, while it was still painted in Dark Angels colors! Click below if you want to see how it looked before using DOT 4 brake fluid on it and to see a quick how to remove paint tutorial. Cheers!

Kupiłem tą starszą wersję Rhino (Mark Ib Mars Pattern) na aukcji, gdy był jeszcze pomalowany w barwy Mrocznych Aniołów! Kliknij poniżej, by zobaczyć, jak wyglądał Rhino przed użyciem płynu hamulcowego DOT 4 oraz krótki poradnik usuwania farby. Do następnego!

29 March 2013

Tutorial: Painting flames
Poradnik: Malowanie płomieni

29 March 2013
Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 8 fire It took me forever to paint this (too many other responsibilities), but the flames for Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch are finally finished along with painting flames tutorial.

Trwało to wieczność (za dużo innych obowiązków), ale w końcu skończyłem płomienie do Demonów Chaosu Płonącego Rydwanu Tzeentcha, wraz z poradnikiem malowania płomieni. 

I wanted the fire to be very realistic and natural. Of course, it would be very fluffy to make it bluish and magical, but I wanted a nice contrast on the model. Anyway, I hope you like it. =) Cheers!

Bardzo zależało mi, by płomienie były naturalne i realistyczne. Oczywiście możnaby pomalować je wyjątkowo klimatycznie i magicznie na niebiesko, ale chciałem fajnego kontrastu na figurce. Mam nadzieję, że się Wam podoba. =) Do następnego! 

Click below for painting flames tutorial.

Kliknij poniżej, by zobaczyć poradnik malowania płomieni.

22 March 2013

Project: Daemonic device of Tzeentch.. WiP 7
Projekt: Demoniczne urządzenie Tzeentcha..

22 March 2013
Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 7 Disc The Disc for Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch is almost ready (I still have to finish those Tzeentch eyes). I've struggled to achieve a nice looking gold on the Disc and I'm curious whether you like it or not?

Dysk Tzeentcha do Demonów Chaosu Płonącego Rydwanu Tzeentcha jest prawie skończony (muszę jeszcze pomalować oczy Tzeentcha). Trochę męczyłem się, by uzyskać ładnie wyglądające złoto na Dysku, stąd zastanawiam się, czy Wam się końcowy efekt podoba?

Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 7 Screamers I've promised some better pics of the Screamers, but this one here must suffice for now, because I don't have access to a good camera right now. =(

Obiecałem wrzucić jakieś lepsze zdjęcia Krzykaczy, ale to tutaj musi na razie wystarczyć, gdyż wciąż nie mam dostępu do dobrego aparatu. =(

Next, I'm going to paint the second hardest part of the model - the flames. Cheers!

Zabieram się teraz za drugą najtrudniejszą cześć modelu - płomienie. Do następnego!
 
If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

17 March 2013

Project: Daemonic device of Tzeentch.. WiP 6
Projekt: Demoniczne urządzenie Tzeentcha..

17 March 2013
Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 6 Flamer The Exalted Flamer for Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch is almost finished. I've tried to paint him blue but a little different than the Screamers. I've also washed the purple/pink parts with a mix of washes (mostly Carrobourg Crimson). Do you think he needs any extra touches?

Udało mi się niemal skończyć Egzaltowanego Miotacza Płomieni do Demonów Chaosu Płonącego Rydwanu Tzeentcha. Starałem się pomalować go na niebiesko, ale odrobinę inaczej niż Krzykacze. Na fioletowe/różowe części nałożyłem również mix wash'y (głównie Carrobourg Crimson). Myślicie, że potrzeba mu jeszcze jakichś poprawek?
 
If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

16 March 2013

Project: Daemonic device of Tzeentch.. WiP 5
Projekt: Demoniczne urządzenie Tzeentcha..

16 March 2013
Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 5 I've manged to finish painting Screamers and started painting Exalted Flamer for Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch. Do you think I need to use a wash on the purple and pink parts of the Exalted Flamer?

Udało mi się pomalować Krzykacze i zacząć Egzaltowanego Miotacza Płomieni do Demonów Chaosu Płonącego Rydwanu Tzeentcha. Myślicie, że powinienem użyć jakiegoś wash'a do fioletowych i różowych części Flamer'a?
 
If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

15 March 2013

Project: Daemonic device of Tzeentch.. WiP 4
Projekt: Demoniczne urządzenie Tzeentcha..

15 March 2013
Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 4 Screamers I really had no time to paint for the last few days, but I've managed to almost finish Screamers "pulling" Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch. I still need to paint their spines and many eyes. I will post some better pictures when I finish them.

Przez ostatnie kilka dni naprawdę nie miałem czasu malować, ale udało mi się prawie skończyć Krzykacze "ciągnące" Płonący Rydwan Tzeentcha Demonów Chaosu. Wciąż mam do pomalowania ich kolce/grzbiety i dużą ilość oczu. Lepsze zdjęcia, jak będą gotowi.
 
If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

10 March 2013

Project: Daemonic device of Tzeentch.. WiP 3
Projekt: Demoniczne urządzenie Tzeentcha..

10 March 2013
Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 3 base Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 3 base
You are probably quite surprised to see this almost finished base for Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch, because it's definitely not the one from the previous post. I must confess, that a great disaster happened yesterday - I've tried to basecoat the previous base (made mostly from styrofoam) with Army Painter Uniform Grey Primer and watched, with tears in my eyes, as my hard work was literally melting in front of me.. I have almost always primed my models with an old Games Workshop Black Primer and such thing has never happened! =(  

Pewnie jesteście trochę zdziwieni widząc tą prawie skończoną podstawkę do Demonów Chaosu Płonącego Rydwanu Tzeentcha, ponieważ to zdecydowanie nie jest ta z poprzedniego postu. Muszę się przyznać, że wczoraj doszło do wielkiej katastrofy - próbowałem spodkładować poprzednią podstawkę (zrobioną głownie ze styropianu) używając Army Painter Uniform Grey Primer i mogłem tylko ze łzami patrzeć, jak na moich oczach cała ciężka praca dosłownie się rozpływa.. Do spodkładowania zawsze używałem Games Workshop Black Primer i nigdy wcześniej mi się coś takiego nie przydarzyło! =(

After a few minutes of loud curses and kicking random things in my room, I've decided to make an even better and definitely more solid base for the chariot and I think that the results were worth this bad experience =)  

Po kilku minutach głośnych przekleństw i kopania wszystkiego dookoła, postanowiłem zrobić jeszcze lepszą i zdecydowanie wytrzymalszą podstawkę dla rydwanu. Myślę, że końcowy efekt był wart tego niemiłego doświadczenia =)

The base is made of solid wood and cork and I've made a spot on the top rougly 25x25mm, big enough for almost any model to stand on. A base, a base with a portal (probably) or even a diorama - your choice =)

Podstawka jest zrobiona z drewna i korka, a dodatkowo zarezerwowałem na niej miejsce mniej więcej 25x25mm, wystarczająco duże dla większości modeli do stania. Podstawka, podstawka z portalem (prawdopodobnie) lub nawet diorama - do wyboru do koloru =)

I've painted this ice base wich crystals with Kantor Blue (Regal Blue), then started drybrushing it with Macragge Blue (Mordian Blue), then with Caledor Sky (Enchanted Blue) and then by adding more and more White Scar (Skull White) to Caledor Sky and finishing with White Scar alone. I've achieved this glossy effect by adding a very very thin layer of transparent silicon.  

Lodową podstawkę z kryształami pomalowałem Kantor Blue (Regal Blue), potem techniką suchego pędzla (drybrush) Macragge Blue (Mordian Blue), potem tym samym sposobem Caledor Sky (Enchanted Blue), następnie dodając coraz więcej White Scar (Skull White) do Caledor Sky i kończąc samym White Scar. Błyszczący efekt osiągnąłem nakładając wyjątkowo cienką warstwę przezroczystego silikonu.

The base is still WiP and I'm all ears for your advice =)  

Podstawka jest wciąż WiP, więc po raz kolejny zamieniam się w słuch w kwestii Waszych pomysłów i porad =)

I will try to post my work in progress every day. Cheers!  

Postaram się codziennie wrzucać na bloga efekty mojej pracy. Do następnego!

If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

08 March 2013

Project: Daemonic device of Tzeentch.. WiP 2
Projekt: Demoniczne urządzenie Tzeentcha..

08 March 2013
Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 2 The Burning Chariot of Tzeentch is quite a hard model to work with, but I'm very happy with the results so far. I've managed to bend some plastic so those Screamers fly higher than normally and most importantly almost finished this rather large base.  

Płonący Rydwan Tzeentcha to dość trudny model do złożenia i wykończenia, ale na razie jestem zadowolony z rezultatów. Udało mi się nieco wygiąć plastik, by Krzykarze leciały wyżej niż normalnie, ale co najważniejsze, prawie skończyłem tą dość dużą podstawkę. 

My first thought was to convert the chariot so it flies down on its enemies, but then I've realised that I'm making Tzeentch Chaos Daemons army! Because Daemons are Warp entities they can enter real space only through breaches in fabric of reality, which are called the Warp rifts. It's rather hard to sculpt a War rift, so I've decided to make a portal that will represent it. It was almost painful to make it and working with greenstuff on a large scale is harder than I've expected, but I'm really pleased with the results =)  

Moim pierwszym pomysłem było takie konwertowanie rydwanu, by szybował w dół na przeciwników, ale nagle uświadomiłem sobie, że tworze armię Demonów Chaosu Tzeentcha! Ponieważ Demony są istotami Spaczni, mogą się dostać do materialnego świata tylko poprzez pęknięcia w materiale/osnowie rzeczywistości, które nazywane są szczelinami/pęknięciami Spaczni. Trochę ciężko jest wyrzeźbić taką szczelinę, dlatego zdecydowałem się zrobić portal, który będzie ją reprezentował. Zabawa z greenstuffem w dużej skali była niemal bolesna, ale efekty chyba mówią same za siebie =) 

The base is not finished yet and I'm all ears for your advice =)  

Podstawka wciąż nie jest skończona, stąd jestem otwarty na wszelkie sugestie i porady =) 

I will try to post my work in progress every day. Cheers!  

Postaram się codziennie wrzucać na bloga efekty mojej pracy. Do następnego!
 
If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

07 March 2013

Project: Entities of the Warp.. WiP 1
Projekt: Pomioty Spaczni..

07 March 2013
Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP1 It's time to present my new project I have mentioned before - Chaos Daemons. With their new release and extremely chaotic rules, it wasn't long before I bought my first model - The Burning Chariot of Tzeentch =)

Czas pokazać mój nowy projekt, o którym wcześniej wspominałem - Demony Chaosu. Wraz z ich reedycją i bardzo chaotycznymi zasadami, nie trzeba było długo czekać, bym kupił swój pierwszy model - Płonący Rydwan Tzeentcha =) 

I will try to post my work in progress every day. Cheers!

Postaram się codziennie wrzucać na bloga efekty mojej pracy. Do następnego!
 
If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

05 March 2013

Exhibit: Gladys Ca'Daith.. alone.. (360 SPIN)

05 March 2013
Wood Elves Spellweaver Wood Elves Spellweaver
Today I present you the last photos of my Bananalicious contest entries. The Wood Elves Spellweaver was converted from Lurien Ghost from Reaper Miniatures and Dryads bits and is a part of Diorama you can find here, but can also be used as an individual miniature.

Przedstawiam Wam dzisiaj ostatnie zdjęcia figurek, które wystawiłem do konkursu Bananalicious. Spellweaver Leśnych Elfów została konwertowana z Lurien Ghost firmy Reaper Miniatures oraz bitsów Driad i jest częścią Dioramy, którą możecie znaleźć tutaj, jednocześnie nadaje się do wykorzystania, jako pojedyncza figurka. 

Today I'm going to start a new big project, that not only requires a lot of time to finish and great self-denial, but is also rather expensive (at least for me). I hope I will manage to produce some great looking miniatures and to finish the project in time. I will reveal everything in the next post. =)

Rozpoczynam właśnie nowy projekt, który nie dość że wymaga poświęcenia mu wiele czasu i wielkiego samozaparcia, to jeszcze jest dość drogi (przynajmniej dla mnie). Mam nadzieję, że uda mi się pomalować wiele świetnych figurek i ukończyć projekt na czas. Wszystko ujawnię w następnym poście. =) 

Click below for another 360° spin photo.

Kliknij poniżej, by zobaczyć kolejne 360 stopniowe zdjęcie rotacyjne.

03 March 2013

Exhibit: Gladys Ca'Daith.. (360 SPIN)

03 March 2013
Wood Elves Spellweaver with Unicorn Wood Elves Spellweaver with Unicorn
Wood Elves Spellweaver with Unicorn Wood Elves Spellweaver with Unicorn
As I've written before, I've also entered Diorama category in Bananalicious contest. It was a very secret project and one I was slowly finishing, until I've learned about Bananalicious. Most of my time and attention focused on this Diorama then, but I think it was absolutely worth the effort. =)

Jak już napisałem wcześniej, przystąpiłem również do kategorii Diorama w konkursie Bananalicious. Był to bardzo sekretny projekt, który powolutku kończyłem, gdy nagle dowiedziałem się o Bananalicious. Od tego momentu większość swego czasu poświęciłem właśnie tej dioramie, ale myślę, że było warto. =) 

This Spellweaver with Unicorn diorama is made of Lurien Ghost and Unicorn from Reaper Miniatures. The base is and old flat resin base I bought somewhere I don't remember (4cmx4cm). The rest I've made myself using mostly cork, sand, wire and most importanly a cheap solution for making a water effect - silicon.

Dioramę składającą się z Arcymaga i Jednorożca zrobiłem używając Lurien Ghost i Unicorn od Reaper Miniatures. Podstawka, to stara płaska podstawka z żywicy, którą nie pamiętam gdzie kupiłem (4cmx4cm). Resztę wykonałem samodzielnie używając głównie korka, piasku, drutu i najważniejszej, bardzo taniej recepty na uzyskanie efektu wody - silikonu.

As you can see, the model is fully playable as Wood Elves Spellweaver on Unicorn (or just Spellweaver). Lurien is easily removable and due to silicon properties, she won't slip from the place prepared for her and the whole model is very gaming friendly.

Jak widzicie, figurka jest w pełni grywalny, jako Arcymag na Jednorożcu Leśnych Elfów lub jako sama Arcymag. Gladys łatwo się wyjmuje, a właściwości trzymające silikonu powodują, że nie wypada z przygotowanego dla niej miejsca, co czyni cały model bardzo grywalnym. 

I think of making a water effect tutorial using silicon, but it has to wait.

Rozważam zrobienie poradnika uzyskania efektu wody, ale to musi poczekać.

Click below for a 360° spin photo (Diorama only - I will post Spellweaver photos tomorrow).

Kliknij poniżej, by zobaczyć kolejne 360 stopniowe zdjęcie rotacyjne. (tylko Diorama - zdjęcia samej Arcymag wrzucę jutro).