08 March 2013

Project: Daemonic device of Tzeentch.. WiP 2
Projekt: Demoniczne urządzenie Tzeentcha..

08 March 2013
Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 2 The Burning Chariot of Tzeentch is quite a hard model to work with, but I'm very happy with the results so far. I've managed to bend some plastic so those Screamers fly higher than normally and most importantly almost finished this rather large base.  

Płonący Rydwan Tzeentcha to dość trudny model do złożenia i wykończenia, ale na razie jestem zadowolony z rezultatów. Udało mi się nieco wygiąć plastik, by Krzykarze leciały wyżej niż normalnie, ale co najważniejsze, prawie skończyłem tą dość dużą podstawkę. 

My first thought was to convert the chariot so it flies down on its enemies, but then I've realised that I'm making Tzeentch Chaos Daemons army! Because Daemons are Warp entities they can enter real space only through breaches in fabric of reality, which are called the Warp rifts. It's rather hard to sculpt a War rift, so I've decided to make a portal that will represent it. It was almost painful to make it and working with greenstuff on a large scale is harder than I've expected, but I'm really pleased with the results =)  

Moim pierwszym pomysłem było takie konwertowanie rydwanu, by szybował w dół na przeciwników, ale nagle uświadomiłem sobie, że tworze armię Demonów Chaosu Tzeentcha! Ponieważ Demony są istotami Spaczni, mogą się dostać do materialnego świata tylko poprzez pęknięcia w materiale/osnowie rzeczywistości, które nazywane są szczelinami/pęknięciami Spaczni. Trochę ciężko jest wyrzeźbić taką szczelinę, dlatego zdecydowałem się zrobić portal, który będzie ją reprezentował. Zabawa z greenstuffem w dużej skali była niemal bolesna, ale efekty chyba mówią same za siebie =) 

The base is not finished yet and I'm all ears for your advice =)  

Podstawka wciąż nie jest skończona, stąd jestem otwarty na wszelkie sugestie i porady =) 

I will try to post my work in progress every day. Cheers!  

Postaram się codziennie wrzucać na bloga efekty mojej pracy. Do następnego!
 
If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

No comments:

Post a Comment