22 March 2013

Project: Daemonic device of Tzeentch.. WiP 7
Projekt: Demoniczne urządzenie Tzeentcha..

22 March 2013
Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 7 Disc The Disc for Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch is almost ready (I still have to finish those Tzeentch eyes). I've struggled to achieve a nice looking gold on the Disc and I'm curious whether you like it or not?

Dysk Tzeentcha do Demonów Chaosu Płonącego Rydwanu Tzeentcha jest prawie skończony (muszę jeszcze pomalować oczy Tzeentcha). Trochę męczyłem się, by uzyskać ładnie wyglądające złoto na Dysku, stąd zastanawiam się, czy Wam się końcowy efekt podoba?

Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 7 Screamers I've promised some better pics of the Screamers, but this one here must suffice for now, because I don't have access to a good camera right now. =(

Obiecałem wrzucić jakieś lepsze zdjęcia Krzykaczy, ale to tutaj musi na razie wystarczyć, gdyż wciąż nie mam dostępu do dobrego aparatu. =(

Next, I'm going to paint the second hardest part of the model - the flames. Cheers!

Zabieram się teraz za drugą najtrudniejszą cześć modelu - płomienie. Do następnego!
 
If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

No comments:

Post a Comment