The Fantasy Hammer on CMON

18 March 2014

Project: The Cult of Tzeentch.. #1

18 March 2014
CSM Tzeentch Cultists wip1
If only I had more time to paint.. Today I came back home earlier and just started painting Chaos Space Marines Cultist of Tzeentch from Warhammer 40k Dark Vengeance set. More to come.

Gdybym tylko miał więcej czasu na malowanie.. Dzisiaj wróciłem do domu wcześniej i po prostu zacząłem malować Kultystów Tzeentcha Kosmicznych Marines Chaosu z zestawu Mroczna Zemsta do Warhammera 40k. Więcej za jakiś czas.

06 March 2014

The Shape of Chaos.. Kształt Chaosu.. WiP 3

06 March 2014

Chaos Daemons Changeling of Tzeentch wip3


Chaos Daemons Changeling of Tzeentch is still WiP and I must admit that I've lost some motivation to finish him. I'm currently working on a few simultanous projects so I can easily choose which one suits my current mood. There is nothing worse than having enough time to paint, but having to stick to the individual model or rather a specific step in painting that model (like applying base colours, glazing etc.). Do you have any suggestions about painting the Changeling of Tzeentch?

Podmieniec Tzeentcha Demonów Chaosu jest nadal WiP i muszę przyznać, że straciłem trochę motywacji, aby go skończyć. Obecnie pracuję nad kilkoma projektami jednocześnie, więc mogę łatwo wybrać, który z nich pasuje do mojego aktualnego nastroju. Nie ma nic gorszego niż mieć wystarczającą ilośc czasu na malowanie, ale musieć się trzymać danego modelu lub raczej konkretnego kroku w malowaniu tego modelu (nakładanie podstawowych kolorów, glazing itp.). Macie może jakieś sugestie odnośnie malowania Podmieńca Tzeentcha?

04 March 2014

Velleman VTLAMP6 desk working lamp

04 March 2014
Velleman VTLAMP6
Hello everyone! I'm back after another long break. Since my last WiP post in January, I've bought some new miniatures, paints and books. But most importantly, I've reorganised my whole working space, fixed my camera and bought a new desk working lamp - Velleman VTLAMP6. Many thanks to ARBAL from Coloured Dust for recommending this lamp.

Witam wszystkich! Wracam po kolejnej długiej przerwie. Od mojego ostatniego WiP postu w styczniu, kupiłem kilka nowych figurek, farb i książek. Ale co najważniejsze, zreorganizowałem swoje miejsce do pracy, naprawiłem aparat i kupiłem nową lampę biurkową - Velleman VTLAMP6. Wielkie dzięki dla ARBALA z Coloured Dust, za polecenie tej lampy.