18 March 2014

Project: The Cult of Tzeentch.. #1

18 March 2014
CSM Tzeentch Cultists wip1
If only I had more time to paint.. Today I came back home earlier and just started painting Chaos Space Marines Cultist of Tzeentch from Warhammer 40k Dark Vengeance set. More to come.

Gdybym tylko miał więcej czasu na malowanie.. Dzisiaj wróciłem do domu wcześniej i po prostu zacząłem malować Kultystów Tzeentcha Kosmicznych Marines Chaosu z zestawu Mroczna Zemsta do Warhammera 40k. Więcej za jakiś czas.

No comments:

Post a Comment