06 March 2014

The Shape of Chaos.. Kształt Chaosu.. WiP 3

06 March 2014

Chaos Daemons Changeling of Tzeentch wip3


Chaos Daemons Changeling of Tzeentch is still WiP and I must admit that I've lost some motivation to finish him. I'm currently working on a few simultanous projects so I can easily choose which one suits my current mood. There is nothing worse than having enough time to paint, but having to stick to the individual model or rather a specific step in painting that model (like applying base colours, glazing etc.). Do you have any suggestions about painting the Changeling of Tzeentch?

Podmieniec Tzeentcha Demonów Chaosu jest nadal WiP i muszę przyznać, że straciłem trochę motywacji, aby go skończyć. Obecnie pracuję nad kilkoma projektami jednocześnie, więc mogę łatwo wybrać, który z nich pasuje do mojego aktualnego nastroju. Nie ma nic gorszego niż mieć wystarczającą ilośc czasu na malowanie, ale musieć się trzymać danego modelu lub raczej konkretnego kroku w malowaniu tego modelu (nakładanie podstawowych kolorów, glazing itp.). Macie może jakieś sugestie odnośnie malowania Podmieńca Tzeentcha?

No comments:

Post a Comment