The Fantasy Hammer on CMON

31 January 2018

Review & Unboxing: Stormcast Eternals Gryph-Hounds

31 January 2018

Stormcast Eternals Gryph Hounds unboxing


The beginning of the year is always hard for me when it comes to having enough time for the hobby, but I'm really trying to paint at least a little everyday, so I will soon post something better on the blog. Today I made a review and unboxing of really cool miniatures from GW =) 
The Gryph-Hounds set for the Stormcast Eternals army consists of 6 miniatures in three different designs. They are made of plastic components and require assembly. The individual elements fit together quite well, but you will need to fill in small gaps in some places. As far as details are concerned, they are really decent and clear. Also, there are not too many of them, so painting Gryph-Hounds should not be hard. 
The set includes colorful information about Gryph-Hounds rules in Age of Sigmar and suggested paints. 
The miniatures are very dynamic, and in my opinion they look very "noble". In the last photo (for comparison purposes) I have posted quite a static Gryph-Hound from the Warhammer Quest: Silver Tower (companion of Excelsior Warpriest). 
My rating: 5/6
More photos below.




Przełom roku u mnie zawsze ciężki jeśli chodzi o czas na hobby, ale coś tam jeszcze wieczorami dłubię, więc niedługo wrzucę na bloga coś bardziej konkretnego. Tym czasem zapraszam na recenzję i unboxing naprawdę fajnych figurek od GW =)
Zestaw Gryph-Hounds do armii Stormcast Eternals składa się z 6 figurek w trzech wzorach. Gryfki są plastikowe i kilkuelementowe, więc wymagają złożenia. Poszczególne elementy dość dobrze do siebie pasują, ale w niektórych miejscach potrzeba będzie zaszpachlować drobne szpary. Jeśli chodzi o detale, to są one naprawdę przyzwoite i wyraźne. Nie jest ich też za wiele, więc malowanie Gryfków powinno być bardzo łatwe. 
W zestawie znajduje się również kolorowa informacja o zasadach Gryfków w Age of Sigmar oraz sugerowane do ich malowania farby.
Figurki są bardzo dynamiczne, a w mojej ocenie mają też w sobie pewną "dostojność", co bardzo pozytywnie wpływa na ich klimat. Na ostatnim zdjęciu w celach porównawczych zamieściłem zaś dość statycznego Gryfka z zestawu Warhammer Quest: Silver Tower (towarzysz Excelsior Warpriest). 
Moja ocena: 5/6
Więcej zdjęć poniżej.