The Fantasy Hammer on CMON

29 April 2016

Figurkowy Karnawał Blogowy XX - Magia
Carnival of Blog's Minis XX - Magic

29 April 2016

Figurkowy Karnawał BlogowyNight Goblins Shaman 

Trwa XX edycja Figurkowego Karnawału Blogowego, ogłoszona na blogu Codename: Wargaming, zaś motywem przewodnim jest Magia.

For non polish visitors I hasten to explain that Carnival of Blog's Minis is an initiative of polish miniatures bloggers. The idea is based on a monthly challenges on various topics about miniatures etc. This month's theme is Magic.

Szamani Nocnych Goblinów to mają życie - nie ma to jak zwędzić łachmany Duża Szef, po czym nabić na kija zwykłą kukłę i paradować między swoimi rozdając grzybki..  Szaman kilka muchomorów nazbierał i trochę ziemi z robalami, a w zasadzie z jednym, ale za to wyjątkowo paskudnym =) Grzybki Nocnych Goblinów mają różne właściwości i nie oddstają one zbytnio od specjałów innych "nacji". I tak Gumisie mają sok z gumijagód, Smerfy wkur....ego Gargamela, a Galowie magiczny wywar dający nadludzką siłę. Wśród niesionych przez Szamana grzybków jest też sławny Szalony Kapelusznik dla co bardziej "zakręconych" goblinów =) Ale o nich może innym razem.. Jak Wam się Szaman podoba? Więcej zdjęć poniżej.

Night Goblins Shaman mushrooms
Night Goblins Shamans have a cool life - there's nothing better than to steal some Big Boss's rags to make a kind of a scarecrow and prance between other Goblins giving mushrooms away.. Shaman gathered a few toadstools and some soil with bugs, well only one in fact, but extremely nasty =) Night Goblins mushrooms have many different properties and they do not differ much from the specialties of other "nations". The Gummi Bears have the Gummiberry Juice, the Smurfs have pi..ed off Gargamel and the Gauls brew magical potion that gives them superhuman strength. Among Shaman mushrooms is also the famous Mad Cap for the more "spinned" goblins =) I will write about them, but some other time .. How do you like the Shaman? More photos below.

20 April 2016

Review & Unboxing: Imperial Space Marine 2016

20 April 2016
Imperial Spce Marine 2016 box

On the occasion of the 30th anniversary of Space Marines I went to the Games Workshop Warsaw to get a limited miniature of the Imperial Space Marine 2016. I also got 3 cool badges and a wristband for free =)

Z okazji 30-lecia Space Marines udałem się do Games Workshop w Warszawie po limitowaną figurkę Imperial Space Marine 2016. Gratisowo dostałem przy okazji 3 fajne przypinki oraz opaskę na nadgarstek =)