The Fantasy Hammer on CMON

24 March 2016

Figurkowy Karnawał Blogowy XIX - Znacznik & Filler
Carnival of Blog's Minis XIX - Marker & Filler

24 March 2016

Night Goblin - Znacznik & Filler
Figurkowy Karnawał Blogowy 

Trwa XIX edycja Figurkowego Karnawału Blogowego, gospodarzem której jest Piotr prowadzący bloga Fantasy w miniaturze, zaś motywem przewodnim Znacznik & Filler albo Filler & Znacznik.

For non polish visitors I hasten to explain that Carnival of Blog's Minis is an initiative of polish miniatures bloggers. The idea is based on a monthly challenges on various topics about miniatures etc. This month's theme is Marker & Filler or Filler & Marker.

04 March 2016

From the darkest tunnels they came.. 2
Z najmroczniejszych tuneli przybyli..

04 March 2016

Night Goblins Shaman WiP
Night Goblins are springing like mushrooms after the rain.. Shaman gathered a few toadstools and some soil with bugs =)

Nocne Gobliny jak grzyby po deszczu rosną.. Szaman kilka muchomorów nazbierał i trochę ziemi z robalami =)