The Fantasy Hammer on CMON

18 April 2013

Exhibit: Daemonic device of Tzeentch..
Exhibit: Demoniczne urządzenie Tzeentcha..

18 April 2013

Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch
The Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch is finally finished. I've made some corrections and improvements, but unfortunately I didn't have time for OSL, which would require quite a lot of work on this particular model =) What do you think?
Jutro było futro, więc skończony Demony Chaosu Płonący Rydwan Tzeentcha pojawił się dziś =) Dokonałem kilku poprawek i ulepszeń, ale niestety nie miałem czasu na uzyskanie efektu światła (OSL), co w przypadku tego modelu wymagałoby dość dużo pracy. =) Co o nim myślicie?
I must say that it was a really challenging but also a very satisfying paintjob. As for the model istself, this Burning Chariot is not only such a greatly sculpted miniature, but there are also so many useful bits inside the box and options for conversions, that I'm definitely going to buy another one someday =)
Muszę przyznać, że malowanie Płonącego Rydwanu było dla mnie wyzwaniem, ale dało mi też bardzo dużo satysfakcji. Co do samego modelu, jest to nie tylko świetnie wyrzeźbiona figurka, ale w zestawie znajdziemy tyle użytecznych elementów i opcji do konwersji, że na pewno kiedyś kupię drugi =)
If you are still considering buying this Burning Chariot kit, I will give you a short review: for its price, you get 1 Exalted Flamer (you can use him as a Pyromancer), 2 Screamers, 1 Herald and 1 Disc of Tzeentch. Yes! there are 2 small discs to choose when assembling the Chariot and it's very easy to convert one of them into a Disc of Tzeentch! Games Workshop really did a great job with this model!


Jeśli wciąż zastanawiacie się nad zakupem, dam Wam małą recenzję: za cenę zestawu, dostajecie Wywyższonego Flamera (można go używać, jako Piromantę), 2 Krzykacze, 1 Herolda i 1 Dysk Tzeentcha! Tym razem Games Workshop naprawdę spisało się na medal!

Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch

If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

16 April 2013

Exhibit: The Change.. CSM Tzeentch Rhino

16 April 2013

Chaos Space Marines possessed Rhino of Tzeentch Chaos Space Marines possessed Rhino of Tzeentch
It was a very busy week and I've just barely managed to finish painting both Possessed Chaos Space Marines Rhino of Tzeentch and Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch for Golden Vinci 2013 on die Vincis (I've entered Vehicles and Open categories). To był bardzo męczący tydzień i ledwo udało mi się skończyć malowanie zarówno opętanego Rhino Tzeentcha do Kosmicznych Marines Chaosu oraz Płonącego Rydwanu Tzeentcha Demonów Chaosu na konkurs Golden Vinci 2013 na die Vincis (wystawiłem je w kategoriach pojazdy i otwartej).
Today I will only show you a few pictures of the "finished" Rhino. Why "finished"? If I had more time, I would definitely do some more detailed work on it, but overally I'm quite pleased with the results. Dzisiaj pokażę Wam jedynie kilka zdjęć "skończonego" Rhino. Dlaczego "skończonego"? Gdybym miał więcej czasu, skupiłbym się bardziej na detalach, ale ogólnie jestem zadowolony z końcowego efektu. =)
I will also give you a little explanation for this model, just in case you haven't seen WiP pictures of this Rhino and still wonder why I've made such a base for it. It's a Mark Ib Mars Pattern Rhino, which was converted to represent a possessed Chaos Space Marines Rhino of Tzeentch. The base (just as in my simultanous project - Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch, which I will show you tomorrow) is my way of representing ice / glacier, this time with the addition of some kind of daemonic lava. The lava is there to represent the arrival of daemons, that has destabilised the whole planet. W tym miejscu napiszę też krótkie wyjaśnienie dotyczące tego modelu, jeśli z jakiegoś powodu nie widzieliście jego zdjęć WiP i wciąż zastanawiacie się dlaczego zrobiłem mu taką podstawkę. Jest to Mark Ib Mars Pattern Rhino, który został skonwertowany tak, by wyglądał na opętany Rhino Tzeentch do Kosmicznych Marines Chaosu. Podstawka (taka, jak do mojego równoczesnego projektu - Płonącego Rydwanu Tzeentcha do Demonów Chaosu, który pokażę Wam jutro) to mój sposób zobrazowania lodu / lodowca, tym razem z dodatkiem pewnego rodzaju demonicznej lawy. Lawa ma wyobrażać pojawienie się demonów, które zdestabilizowało całą planetę.
Of course, the hardest part was to paint the OSL on the base and on the Rhino itself. This is my first attempt at OSL and I must say that I like it. =) What do you think? Oczywiście, najtrudniejsze było uzyskanie efektu źródła światła (OSL) na podstawce i na samym Rhino. To moje pierwsze podejście do OSL i muszę przyznać, że mi się spodobało. =) Co o tym sądzicie?
Click below for more Rhino pictures. Kliknij poniżej, by zobaczyć więcej zdjęć Rhino.


07 April 2013

Tutorial: Weathering tanks
Tutorial: Poradnik zniszczeń na pojazdach

07 April 2013

Chaos Space Marines Rhino weathering Chaos Space Marines Rhino weathering
Just as I've promised, here is a weathering tanks tutorial using salt and a hair spray and without using an airbrush. =) You can see the end results above on a Mark Ib Mars Pattern Rhino painted in both Tzeentch and Ultramarines colors. Zgodnie z obietnicą, oto mój poradnik tworzenia zniszczeń na pojazdach i czołgach używając soli i lakieru do włosów, bez użycia aerografu. =) Powyżej możecie zobaczyć efekt końcowy na Mark Ib Mars Pattern Rhino pomalowanym w barwy Tzeentcha i Ultramarines.
Click below for the tutorial. Kliknij poniżej, by zobaczyć poradnik.


06 April 2013

Project: The Change.. CSM Tzeentch Rhino WiP 3

06 April 2013
Chaos Space Marines Rhino of Tzeentch WiP 3
Today I will just show you a few pictures of my WiP Chaos Space Marines Rhino of Tzeentch. I hope it looks more Tzeentch(ish) now and with daemonic possession. What do you think? Cheers! Dzisiaj pokażę Wam jedynie kilka zdjęć WiP Rhino Tzeentcha do Kosmicznych Marines Chaosu. Mam nadzieję, że teraz wygląda bardziej Tzeentch'owo i na opętanego przed demony. Co o nim myślicie?
P.S. The weathering tanks and not only tanks tutorial will be here tomorrow. P.S. Poradnik robienia zniszczeń na czołgach i nie tylko pojawi się tu jutro.
Click below for more pictures of the Rhino. Kliknij poniżej, by zobaczyć więcej zdjęć Rhino.

05 April 2013

Project: Daemonic device of Tzeentch.. WiP 9
Projekt: Demoniczne urządzenie Tzeentcha..

05 April 2013

Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 9
I'm sorry it took me so long to post this "painted" Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch, but it was a really crazy week and I've barely managed to finish painting this Chariot and Chaos Space Marines Rhino for Painting Activation Stage I. I say "painted", because I'm still not quite satisfied with a few things and will have to do some minor "upgrades". =) Przepraszam, że aż tyle czasu zajęło mi wrzucenie zdjęć "pomalowanego" Demonów Chaosu Płonącego Rydwanu Tzeentcha, ale był to naprawdę szalony tydzień i ledwo dałem radę skończyć na czas malowanie Rydwanu i Rhino do Kosmicznych Marines Chaosu, by mogły wziąć udział w Malarskiej Aktywacji Etap I. Napisałem "pomalowanego", gdyż wciąż nie jestem z niego w pełni zadowolony i będę musiał wprowadzić jeszcze kilka małych poprawek. =)
As far as Rhino is concerned, I will show you some pictures later today or tomorrow together with a detailed weathering tutorial. Cheers! Co do Rhino, pokażę Wam kilka zdjęć jeszcze dzisiaj lub jutro wraz ze szczegółowym  poradnikiem robienia zniszczeń. Do następnego!
Click below for more pictures of Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch. Kliknij poniżej, by zobaczyć więcej zdjęć Płonącego Rydwanu Tzeentcha do Demonów Chaosu.

01 April 2013

Project: The Change.. CSM Tzeentch Rhino WiP 2

01 April 2013

Chaos Space Marines Rhino of Tzeentch WiP 2 Chaos Space Marines Rhino of Tzeentch WiP 2
Just a quick update to show you my WiP Chaos Space Marines Rhino of Tzeentch weathered and very rusty. What do you think? Cheers! Dzisiaj tylko krótki post, by pokazać Wam WiP Rhino Tzeentcha do Kosmicznych Marines Chaosu, cały poniszczony i zardzewiały. Jak się Wam podoba? Do następnego!

If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

30 March 2013

Tutorial: Removing paint
Poradnik: Usuwanie farby

30 March 2013

Chaos Space Marines Rhino of Tzeentch WiP 1 Chaos Space Marines Rhino of Tzeentch WiP 1
I still have to do some finishing touches on my Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch, so today I will show you my next project - Chaos Space Marines Rhino of Tzeentch and a quick tutorial how to remove paint using DOT 4 brake fluid tutorial.

Wciąż mam kilka rzeczy do pomalowania przy Płonącym Rydwanie Tzeentcha Demonów Chaosu, więc dzisiaj pokażę Wam mój nowy projekt - Rhino Tzeentcha do Kosmicznych Marines Chaosu i szybki poradnik usuwania farby używając płynu hamulcowego DOT 4

I've bought this older version of the Rhino vehicle (Mark Ib Mars Pattern) at an auction, while it was still painted in Dark Angels colors! Click below if you want to see how it looked before using DOT 4 brake fluid on it and to see a quick how to remove paint tutorial. Cheers!

Kupiłem tą starszą wersję Rhino (Mark Ib Mars Pattern) na aukcji, gdy był jeszcze pomalowany w barwy Mrocznych Aniołów! Kliknij poniżej, by zobaczyć, jak wyglądał Rhino przed użyciem płynu hamulcowego DOT 4 oraz krótki poradnik usuwania farby. Do następnego!

29 March 2013

Tutorial: Painting flames
Poradnik: Malowanie płomieni

29 March 2013
Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 8 fire It took me forever to paint this (too many other responsibilities), but the flames for Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch are finally finished along with painting flames tutorial.

Trwało to wieczność (za dużo innych obowiązków), ale w końcu skończyłem płomienie do Demonów Chaosu Płonącego Rydwanu Tzeentcha, wraz z poradnikiem malowania płomieni. 

I wanted the fire to be very realistic and natural. Of course, it would be very fluffy to make it bluish and magical, but I wanted a nice contrast on the model. Anyway, I hope you like it. =) Cheers!

Bardzo zależało mi, by płomienie były naturalne i realistyczne. Oczywiście możnaby pomalować je wyjątkowo klimatycznie i magicznie na niebiesko, ale chciałem fajnego kontrastu na figurce. Mam nadzieję, że się Wam podoba. =) Do następnego! 

Click below for painting flames tutorial.

Kliknij poniżej, by zobaczyć poradnik malowania płomieni.

22 March 2013

Project: Daemonic device of Tzeentch.. WiP 7
Projekt: Demoniczne urządzenie Tzeentcha..

22 March 2013
Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 7 Disc The Disc for Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch is almost ready (I still have to finish those Tzeentch eyes). I've struggled to achieve a nice looking gold on the Disc and I'm curious whether you like it or not?

Dysk Tzeentcha do Demonów Chaosu Płonącego Rydwanu Tzeentcha jest prawie skończony (muszę jeszcze pomalować oczy Tzeentcha). Trochę męczyłem się, by uzyskać ładnie wyglądające złoto na Dysku, stąd zastanawiam się, czy Wam się końcowy efekt podoba?

Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 7 Screamers I've promised some better pics of the Screamers, but this one here must suffice for now, because I don't have access to a good camera right now. =(

Obiecałem wrzucić jakieś lepsze zdjęcia Krzykaczy, ale to tutaj musi na razie wystarczyć, gdyż wciąż nie mam dostępu do dobrego aparatu. =(

Next, I'm going to paint the second hardest part of the model - the flames. Cheers!

Zabieram się teraz za drugą najtrudniejszą cześć modelu - płomienie. Do następnego!
 
If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

17 March 2013

Project: Daemonic device of Tzeentch.. WiP 6
Projekt: Demoniczne urządzenie Tzeentcha..

17 March 2013
Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 6 Flamer The Exalted Flamer for Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch is almost finished. I've tried to paint him blue but a little different than the Screamers. I've also washed the purple/pink parts with a mix of washes (mostly Carrobourg Crimson). Do you think he needs any extra touches?

Udało mi się niemal skończyć Egzaltowanego Miotacza Płomieni do Demonów Chaosu Płonącego Rydwanu Tzeentcha. Starałem się pomalować go na niebiesko, ale odrobinę inaczej niż Krzykacze. Na fioletowe/różowe części nałożyłem również mix wash'y (głównie Carrobourg Crimson). Myślicie, że potrzeba mu jeszcze jakichś poprawek?
 
If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

16 March 2013

Project: Daemonic device of Tzeentch.. WiP 5
Projekt: Demoniczne urządzenie Tzeentcha..

16 March 2013
Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 5 I've manged to finish painting Screamers and started painting Exalted Flamer for Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch. Do you think I need to use a wash on the purple and pink parts of the Exalted Flamer?

Udało mi się pomalować Krzykacze i zacząć Egzaltowanego Miotacza Płomieni do Demonów Chaosu Płonącego Rydwanu Tzeentcha. Myślicie, że powinienem użyć jakiegoś wash'a do fioletowych i różowych części Flamer'a?
 
If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

15 March 2013

Project: Daemonic device of Tzeentch.. WiP 4
Projekt: Demoniczne urządzenie Tzeentcha..

15 March 2013
Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 4 Screamers I really had no time to paint for the last few days, but I've managed to almost finish Screamers "pulling" Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch. I still need to paint their spines and many eyes. I will post some better pictures when I finish them.

Przez ostatnie kilka dni naprawdę nie miałem czasu malować, ale udało mi się prawie skończyć Krzykacze "ciągnące" Płonący Rydwan Tzeentcha Demonów Chaosu. Wciąż mam do pomalowania ich kolce/grzbiety i dużą ilość oczu. Lepsze zdjęcia, jak będą gotowi.
 
If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

10 March 2013

Project: Daemonic device of Tzeentch.. WiP 3
Projekt: Demoniczne urządzenie Tzeentcha..

10 March 2013
Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 3 base Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 3 base
You are probably quite surprised to see this almost finished base for Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch, because it's definitely not the one from the previous post. I must confess, that a great disaster happened yesterday - I've tried to basecoat the previous base (made mostly from styrofoam) with Army Painter Uniform Grey Primer and watched, with tears in my eyes, as my hard work was literally melting in front of me.. I have almost always primed my models with an old Games Workshop Black Primer and such thing has never happened! =(  

Pewnie jesteście trochę zdziwieni widząc tą prawie skończoną podstawkę do Demonów Chaosu Płonącego Rydwanu Tzeentcha, ponieważ to zdecydowanie nie jest ta z poprzedniego postu. Muszę się przyznać, że wczoraj doszło do wielkiej katastrofy - próbowałem spodkładować poprzednią podstawkę (zrobioną głownie ze styropianu) używając Army Painter Uniform Grey Primer i mogłem tylko ze łzami patrzeć, jak na moich oczach cała ciężka praca dosłownie się rozpływa.. Do spodkładowania zawsze używałem Games Workshop Black Primer i nigdy wcześniej mi się coś takiego nie przydarzyło! =(

After a few minutes of loud curses and kicking random things in my room, I've decided to make an even better and definitely more solid base for the chariot and I think that the results were worth this bad experience =)  

Po kilku minutach głośnych przekleństw i kopania wszystkiego dookoła, postanowiłem zrobić jeszcze lepszą i zdecydowanie wytrzymalszą podstawkę dla rydwanu. Myślę, że końcowy efekt był wart tego niemiłego doświadczenia =)

The base is made of solid wood and cork and I've made a spot on the top rougly 25x25mm, big enough for almost any model to stand on. A base, a base with a portal (probably) or even a diorama - your choice =)

Podstawka jest zrobiona z drewna i korka, a dodatkowo zarezerwowałem na niej miejsce mniej więcej 25x25mm, wystarczająco duże dla większości modeli do stania. Podstawka, podstawka z portalem (prawdopodobnie) lub nawet diorama - do wyboru do koloru =)

I've painted this ice base wich crystals with Kantor Blue (Regal Blue), then started drybrushing it with Macragge Blue (Mordian Blue), then with Caledor Sky (Enchanted Blue) and then by adding more and more White Scar (Skull White) to Caledor Sky and finishing with White Scar alone. I've achieved this glossy effect by adding a very very thin layer of transparent silicon.  

Lodową podstawkę z kryształami pomalowałem Kantor Blue (Regal Blue), potem techniką suchego pędzla (drybrush) Macragge Blue (Mordian Blue), potem tym samym sposobem Caledor Sky (Enchanted Blue), następnie dodając coraz więcej White Scar (Skull White) do Caledor Sky i kończąc samym White Scar. Błyszczący efekt osiągnąłem nakładając wyjątkowo cienką warstwę przezroczystego silikonu.

The base is still WiP and I'm all ears for your advice =)  

Podstawka jest wciąż WiP, więc po raz kolejny zamieniam się w słuch w kwestii Waszych pomysłów i porad =)

I will try to post my work in progress every day. Cheers!  

Postaram się codziennie wrzucać na bloga efekty mojej pracy. Do następnego!

If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

08 March 2013

Project: Daemonic device of Tzeentch.. WiP 2
Projekt: Demoniczne urządzenie Tzeentcha..

08 March 2013
Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 2 The Burning Chariot of Tzeentch is quite a hard model to work with, but I'm very happy with the results so far. I've managed to bend some plastic so those Screamers fly higher than normally and most importantly almost finished this rather large base.  

Płonący Rydwan Tzeentcha to dość trudny model do złożenia i wykończenia, ale na razie jestem zadowolony z rezultatów. Udało mi się nieco wygiąć plastik, by Krzykarze leciały wyżej niż normalnie, ale co najważniejsze, prawie skończyłem tą dość dużą podstawkę. 

My first thought was to convert the chariot so it flies down on its enemies, but then I've realised that I'm making Tzeentch Chaos Daemons army! Because Daemons are Warp entities they can enter real space only through breaches in fabric of reality, which are called the Warp rifts. It's rather hard to sculpt a War rift, so I've decided to make a portal that will represent it. It was almost painful to make it and working with greenstuff on a large scale is harder than I've expected, but I'm really pleased with the results =)  

Moim pierwszym pomysłem było takie konwertowanie rydwanu, by szybował w dół na przeciwników, ale nagle uświadomiłem sobie, że tworze armię Demonów Chaosu Tzeentcha! Ponieważ Demony są istotami Spaczni, mogą się dostać do materialnego świata tylko poprzez pęknięcia w materiale/osnowie rzeczywistości, które nazywane są szczelinami/pęknięciami Spaczni. Trochę ciężko jest wyrzeźbić taką szczelinę, dlatego zdecydowałem się zrobić portal, który będzie ją reprezentował. Zabawa z greenstuffem w dużej skali była niemal bolesna, ale efekty chyba mówią same za siebie =) 

The base is not finished yet and I'm all ears for your advice =)  

Podstawka wciąż nie jest skończona, stąd jestem otwarty na wszelkie sugestie i porady =) 

I will try to post my work in progress every day. Cheers!  

Postaram się codziennie wrzucać na bloga efekty mojej pracy. Do następnego!
 
If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

07 March 2013

Project: Entities of the Warp.. WiP 1
Projekt: Pomioty Spaczni..

07 March 2013
Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP1 It's time to present my new project I have mentioned before - Chaos Daemons. With their new release and extremely chaotic rules, it wasn't long before I bought my first model - The Burning Chariot of Tzeentch =)

Czas pokazać mój nowy projekt, o którym wcześniej wspominałem - Demony Chaosu. Wraz z ich reedycją i bardzo chaotycznymi zasadami, nie trzeba było długo czekać, bym kupił swój pierwszy model - Płonący Rydwan Tzeentcha =) 

I will try to post my work in progress every day. Cheers!

Postaram się codziennie wrzucać na bloga efekty mojej pracy. Do następnego!
 
If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

05 March 2013

Exhibit: Gladys Ca'Daith.. alone.. (360 SPIN)

05 March 2013
Wood Elves Spellweaver Wood Elves Spellweaver
Today I present you the last photos of my Bananalicious contest entries. The Wood Elves Spellweaver was converted from Lurien Ghost from Reaper Miniatures and Dryads bits and is a part of Diorama you can find here, but can also be used as an individual miniature.

Przedstawiam Wam dzisiaj ostatnie zdjęcia figurek, które wystawiłem do konkursu Bananalicious. Spellweaver Leśnych Elfów została konwertowana z Lurien Ghost firmy Reaper Miniatures oraz bitsów Driad i jest częścią Dioramy, którą możecie znaleźć tutaj, jednocześnie nadaje się do wykorzystania, jako pojedyncza figurka. 

Today I'm going to start a new big project, that not only requires a lot of time to finish and great self-denial, but is also rather expensive (at least for me). I hope I will manage to produce some great looking miniatures and to finish the project in time. I will reveal everything in the next post. =)

Rozpoczynam właśnie nowy projekt, który nie dość że wymaga poświęcenia mu wiele czasu i wielkiego samozaparcia, to jeszcze jest dość drogi (przynajmniej dla mnie). Mam nadzieję, że uda mi się pomalować wiele świetnych figurek i ukończyć projekt na czas. Wszystko ujawnię w następnym poście. =) 

Click below for another 360° spin photo.

Kliknij poniżej, by zobaczyć kolejne 360 stopniowe zdjęcie rotacyjne.

03 March 2013

Exhibit: Gladys Ca'Daith.. (360 SPIN)

03 March 2013
Wood Elves Spellweaver with Unicorn Wood Elves Spellweaver with Unicorn
Wood Elves Spellweaver with Unicorn Wood Elves Spellweaver with Unicorn
As I've written before, I've also entered Diorama category in Bananalicious contest. It was a very secret project and one I was slowly finishing, until I've learned about Bananalicious. Most of my time and attention focused on this Diorama then, but I think it was absolutely worth the effort. =)

Jak już napisałem wcześniej, przystąpiłem również do kategorii Diorama w konkursie Bananalicious. Był to bardzo sekretny projekt, który powolutku kończyłem, gdy nagle dowiedziałem się o Bananalicious. Od tego momentu większość swego czasu poświęciłem właśnie tej dioramie, ale myślę, że było warto. =) 

This Spellweaver with Unicorn diorama is made of Lurien Ghost and Unicorn from Reaper Miniatures. The base is and old flat resin base I bought somewhere I don't remember (4cmx4cm). The rest I've made myself using mostly cork, sand, wire and most importanly a cheap solution for making a water effect - silicon.

Dioramę składającą się z Arcymaga i Jednorożca zrobiłem używając Lurien Ghost i Unicorn od Reaper Miniatures. Podstawka, to stara płaska podstawka z żywicy, którą nie pamiętam gdzie kupiłem (4cmx4cm). Resztę wykonałem samodzielnie używając głównie korka, piasku, drutu i najważniejszej, bardzo taniej recepty na uzyskanie efektu wody - silikonu.

As you can see, the model is fully playable as Wood Elves Spellweaver on Unicorn (or just Spellweaver). Lurien is easily removable and due to silicon properties, she won't slip from the place prepared for her and the whole model is very gaming friendly.

Jak widzicie, figurka jest w pełni grywalny, jako Arcymag na Jednorożcu Leśnych Elfów lub jako sama Arcymag. Gladys łatwo się wyjmuje, a właściwości trzymające silikonu powodują, że nie wypada z przygotowanego dla niej miejsca, co czyni cały model bardzo grywalnym. 

I think of making a water effect tutorial using silicon, but it has to wait.

Rozważam zrobienie poradnika uzyskania efektu wody, ale to musi poczekać.

Click below for a 360° spin photo (Diorama only - I will post Spellweaver photos tomorrow).

Kliknij poniżej, by zobaczyć kolejne 360 stopniowe zdjęcie rotacyjne. (tylko Diorama - zdjęcia samej Arcymag wrzucę jutro).

28 February 2013

Exhibit: Enchanting beauty.. (360 SPIN)
Czarująca piękność..

28 February 2013
Guild of Harmony Phoenicia Guild of Harmony Phoenicia
Finally, it's time to present a painted Guild of Harmony Phoenicia, the fifth miniature I entered Bananalicious contest Fantasy category with. I'm still preparing her complete painting tutorial, but you can find individual parts here. (Edit: You can find a full 9 parts tutorial here).

Nareszcie czas pokazać Wam pomalowaną figurkę Guild of Harmony Phoenicia, piąta i zarazem ostatnią figurkę, którą wystawiłem do konkursu Bananalicious w kategorii Fantasy. Wciąż przygotowuję pełny poradnik jej malowania, ale poszczególne części możecie zobaczyć tutaj. (Edycja: możecie znaleźć cały 9-częściowy poradnik tutaj).

I do believe that Phoenicia is my best miniature in a display for Fantasy category and all my hope for getting a medal depends on her. =)

W mojej ocenie, Phoenicia jest moją najlepszą figurką wystawioną w kategorii Fantasy i w niej cała moja nadzieja na medal. =)

Click below for another 360° spin photo.

Kliknij poniżej, by zobaczyć kolejne 360 stopniowe zdjęcie rotacyjne.

25 February 2013

Exhibit: Angel of Death.. (360 SPIN)
Anioł Śmierci..

25 February 2013

Space Marines Ultramarines Force Commander Space Marines Ultramarines Force Commander
Congratulations to Romero for guessing which army was the Lava Base made for! =) Space Marines look really great when standing on lava bases and I couldn't resist to paint my Force Commander (he was standing on my shelf since Horus Heresy) for Bananalicious contest (it would be boring if all my entries included only Fantasy miniatures).

Gratulacje dla Romero za odgadnięcie do jakiej armii będzie użyta podstawka z płonącą lawą. =) Kosmiczni Marines wyglądają naprawdę świetnie na podstawkach z lawą, a ja nie mogłem się powstrzymać od pomalowania mojego Dowódcy (stał na półce od czasu Herezji Horusa) do konkursu Bananalicious (byłoby nudno, gdyby wszystkie wystawione przeze mnie figurki były ze świata Fantasy).

This is my first try at Warhammer 40k, so the Ultramarines were a natural pick. I know that Dark Angels are the ones in favor now, but I had no proper hood for the Force Commander =)

To moje pierwsze podejście do Warhammera 40k, więc Ultramarines byli naturalnym wyborem. Wiem, że teraz to Mroczne Anioły są na czasie, ale nie posiadam obecnie odpowiedniego kaptura dla mojego Dowódcy =)

He is still not quite finished, so be ready for an update sometime soon.

Figurka wciąż nie jest skończona, stąd przygotujcie się na aktualizację za jakiś czas.

Click below for another 360° spin photo.

Kliknij poniżej, by zobaczyć kolejne 360 stopniowe zdjęcie rotacyjne.

22 February 2013

Exhibit: The Wild Hunt begins.. (360 SPIN)
Czas na Dzikie Łowy..

22 February 2013
Wood Elves Wild Rider conversion
Today is another Wild Hunt day and I present you a mostly repainted Wood Elves (edit: Wanderers) Wild Rider (click here if you want to see how he looked as a test model).

Czas na kolejny dzień Dzikiego Gonu, dlatego przedstawiam Wam w większości przemalowanego Dzikiego Jeźdźca do Leśnych Elfów (edycja: Wanderers). (Kliknij tutaj, by zobaczyć, jak wyglądał, jako model testowy). 

I really wanted him for Bananalicious contest, so I had to improve most of his highlights (some parts were totally repainted). I have also added a rune on his cloak and on hist chest (it was to flat in my opinion). I should have painted some better runes, but I was to concerned about their meaning and picked Tha'Lui (or Talu) rune, meaning "hatred, vengeance".

Bardzo chciałem wystawić go do konkursu Bananalicious, stąd musiałem ulepszyć jego rozjaśnienia (niektóre elementy całkowicie przemalowałem). Dodałem również runy na jego płaszczu i klatce piersiowej (wyglądała na zbyt "płaską"). Powinienem był namalować lepsze runy, ale za bardzo zastanawiałem się nad ich znaczeniem, przez co wybrałem run Tha'Lui (lub Talu), znaczący "nienawiść, zemsta". 

Click below for another 360° spin photo - I'm really getting better at this. =)
 
Kliknij poniżej, by zobaczyć kolejne 360 stopniowe zdjęcie rotacyjne - robię się w tym coraz lepszy. =)

20 February 2013

Exhibit: Capricious and cruel.. (360 SPIN)
Kapryśna i okrutna..

20 February 2013
Wood Elves Branchwraith conversion
Just as I've promised, this is the second miniature I've entered Bananalicious contest Fantasy category with.

Tak, jak obiecałem, oto druga figurka, którą wystawiłem w konkursie Bananalicious w kategorii Fantasy. 

This Wood Elves (edit: Sylvaneth) Branchwraith conversion was my first pick and she didn't require too much work. I've repainted her runes (I'm still learning how to do it properly) and eyes, giving her even fiercer appearance. To finish her, I've added some more highlights to the whole model and some grass on the base.

Konwersja Banchwraith (Konarozjawa?) do Leśnych Elfów (edycja: Sylvaneth) była moim pierwszym wyborem, gdyż nie wymagała zbyt wielu poprawek / ulepszeń. Przemalowałem jej runy (wciąż uczę się, jak je poprawnie malować) oraz oczy, dając jej jeszcze bardziej agresywny wygląd. Na koniec, dodałem trochę rozjaśnień i trawy na podstawkę. 

Click below for another 360° spin photo - the improved version =)

Kliknij poniżej, by zobaczyć kolejne 360 stopniowe zdjęcie rotacyjne - ulepszona wersja =)

18 February 2013

Exhibit: A hail of deadly arrows.. (360 SPIN)
Grad śmiercionośnych strzał..

18 February 2013
Wood Elves Glade Guard 1
Today I present you the first part of my Display entry for Bananalicious contest on Massive Voodoo. I learned about it only two weeks earlier and since I had only so little time to sign in with finished miniatures (the contest ended during the 15th of February), I didn't know whether I should participate in it at all. In the end, I've managed to enter Fantasy and Diorama categories. For Fantasy, I've chosen 5 miniatures and the first one I'm presenting you today.

Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować pierwszy element ekspozycji (Display) na konkurs Bananalicious na Massive Voodoo. Dowiedziałem się o nim jakieś dwa tygodnie temu, a ponieważ miałem tak niewiele czasu na rejestrację z ukończonymi figurkami (konkurs trwał do 15 lutego), do końca nie wiedziałem, czy w ogóle wezmę w nim udział. Udało mi się jednak zapisac do kategorii Fantasy i Diorama. Do Fantasy wybrałem 5 figurek, z których pierwszą prezentuję Wam dzisiaj. 

This Wood Elves (edit: Wanderers) Glade Guard was given just some additional highlights, a few fixes and a realistic bow. I didn't have time for anything spectacular, but I'm quite shocked how a simple bowstring and an arrow conversion can improve the overall look of Glade Guard.

Ten Strażnik Polany do Leśnych Elfów (edycja: Wanderers) dostał trochę więcej rozjaśnień, kilka poprawek i realistyczny łuk. Nie miałem czasu na nic wyjątkowego, ale i tak jestem zszokowany, jak bardzo poprawia się ogólny wygląd Strażników Polany po dodaniu prostej cięciwy i strzały. 

Click below for my first 360° spin photo. I hope you like it! =)

Kliknij poniżej, by obejrzeć moje pierwsze 360 stopniowe zdjęcie rotacyjne. Mam nadzieję, że się Wam spodoba! =)

11 February 2013

Exhibit & Basing: Fiery lava..
Płonąca lawa..

11 February 2013
Warhammer 40k Lava base
I'm still working hard on a proper presentation of painted Phoenicia, so today I will just show you a small, but very important part of my simultaneous project (it's almost a finished one).

Wciąż pracuję nad odpowiednią prezentacją Phoenicii, więc dzisiaj pokażę Wam jedynie niewielką, ale bardzo istotną część jednego z moich równoczesnych projektów (niemal skończonego).

This lava base was quite easy to make and in my opinion the effect is really nice. =) More photos below.

Zrobienie podstawki z płonącą lawą było dość proste, a końcowy efekt, moim zdaniem, wyszedł całkiem niezły. =) Więcej zdjęć poniżej. 

Dare to guess which army it was made for? =) Would you like me to prepare a modelling and painting lava base tutorial?

Zgadniecie, do jakiej armii zostanie wykorzystana? =) Chcecie, bym przygotował poradnik modelowania i malowania podstawek z płonącą lawą?

09 February 2013

Tutorial: Enchanting beauty.. WiP 9
Czarująca piękność..

09 February 2013

Guild of Harmony Phoenicia WiP 9 Guild of Harmony Phoenicia WiP 9
Phoenicia is finally finished! The only thing remaining is to make her a proper base and that shouldn't be a problem. =) I promise to post some better pictures of her and probably a video, after I finish her base.

Malowanie Phoenicii zakończone! Pozostało tylko zrobić jej odpowiednią podstawkę, ale to nie jest problem. =) Obiecuję wrzucić lepsze zdjęcia i prawdopodobnie wideo, jak już skończę jej podstawkę. 

Today I present you with the 9th part of my painting Guild of Harmony Phoenicia WiP and of course another part of my step by step painting tutorial. (Edit: You can find a full 9 parts tutorial here).

Dzisiaj przedstawiam Wam dziewiątą część mojego malowania Guild of Harmony Phoenicia WiP i oczywiście następną część poradnika malowania krok po kroku. (Edycja: możecie znaleźć cały 9-częściowy poradnik tutaj).

08 February 2013

Tutorials: Enchanting beauty.. WiP 8
Czarująca piękność..

08 February 2013

Guild of Harmony Phoenicia WiP 8 Guild of Harmony Phoenicia WiP 8
Phoenicia's dress is finished and there is not much left to paint except some finishing touches and basing. I wanted her to be a part of my Wood Elves (edit: Wanderers) army, therefore I had to paint her dress juicy red. =)

Suknia Phoenicii skończona, a do pomalowania zostało już bardzo niewiele rzeczy, plus podstawka. Chciałbym, by Phoenicia była częścią mojej armii Leśnych Elfów (edycja: Wanderers), stąd musiałem pomalować jej suknię w kolorze soczystej czerwieni. =) 

Today I present you with the 8th part of my painting Guild of Harmony Phoenicia WiP and of course another part of my step by step painting tutorial. (Edit: You can find a full 9 parts tutorial here)..

Dzisiaj przedstawiam Wam ósmą część mojego malowania Guild of Harmony Phoenicia WiP i oczywiście następną część poradnika malowania krok po kroku. (Edycja: możecie znaleźć cały 9-częściowy poradnik tutaj).

05 February 2013

Tutorial: Enchanting beauty.. WiP 7
Czarująca piękność..

05 February 2013
Guild of Harmony Phoenicia WiP 7 Guild of Harmony Phoenicia WiP 7
I have finished painting Phoenicia's hair and I'm really proud of them! Maybe there is not too much blending etc., but I think I've managed to make them look very vivid. This is a very delicate miniature, therefore it's hard to make her look powerful and magical, but I still have some aces up my sleeve. =)

Skończyłem malować Phoenicii włosy i jestem z nich dumny! Może i nie ma tu pełnego przejścia kolorów itp., ale myślę że udało mi się zrobić je bardzo żywe. Phoenicia to bardzo delikatna i subtelna figurka, wiec ciężko jest sprawić, by wyglądała potężnie i magicznie, ale jeszcze mam kilka asów w rękawie. =) 

Today I present you with the 7th part of my painting Guild of Harmony Phoenicia WiP and of course another part of my step by step painting tutorial. (Edit: You can find a full 9 parts tutorial here).

Dzisiaj przedstawiam Wam siódmą część mojego malowania Guild of Harmony Phoenicia WiP i oczywiście następną część poradnika malowania krok po kroku. (Edycja: możecie znaleźć cały 9-częściowy poradnik tutaj).