20 February 2013

Exhibit: Capricious and cruel.. (360 SPIN)
Kapryśna i okrutna..

20 February 2013
Wood Elves Branchwraith conversion
Just as I've promised, this is the second miniature I've entered Bananalicious contest Fantasy category with.

Tak, jak obiecałem, oto druga figurka, którą wystawiłem w konkursie Bananalicious w kategorii Fantasy. 

This Wood Elves (edit: Sylvaneth) Branchwraith conversion was my first pick and she didn't require too much work. I've repainted her runes (I'm still learning how to do it properly) and eyes, giving her even fiercer appearance. To finish her, I've added some more highlights to the whole model and some grass on the base.

Konwersja Banchwraith (Konarozjawa?) do Leśnych Elfów (edycja: Sylvaneth) była moim pierwszym wyborem, gdyż nie wymagała zbyt wielu poprawek / ulepszeń. Przemalowałem jej runy (wciąż uczę się, jak je poprawnie malować) oraz oczy, dając jej jeszcze bardziej agresywny wygląd. Na koniec, dodałem trochę rozjaśnień i trawy na podstawkę. 

Click below for another 360° spin photo - the improved version =)

Kliknij poniżej, by zobaczyć kolejne 360 stopniowe zdjęcie rotacyjne - ulepszona wersja =)

 

In the following days, I will show you the rest of the miniatures I've entered Bananalicious contest with. Cheers!

W nastęnych dniach pokażę Wam pozostałem figurki, które wystawiłem do konkursu Bananalicious. Do następnego!
 
If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

No comments:

Post a Comment