03 February 2013

Tutorial: Enchanting beauty.. WiP 6
Czarująca piękność..

03 February 2013
Guild of Harmony Phoenicia WiP 6
Painting Phoenicia goes almost as planned and this time, I'm sure I will be able to update her WiP every day. =)

Malowanie Phoenicii idzie prawie tak, jak planowałem, stąd tym razem jestem pewien, że będę w stanie codziennie aktualizować jej WiP. =) 

Today I present you with the 6th part of my painting Guild of Harmony Phoenicia WiP and of course another part of my step by step painting tutorial. (Edit: You can find a full 9 parts tutorial here).

Dzisiaj przedstawiam Wam szóstą część mojego malowania Guild of Harmony Phoenicia WiP i oczywiście następną część poradnika malowania krok po kroku. (Edycja: możecie znaleźć cały 9-częściowy poradnik tutaj).

Click, in case you've missed the 1st, the 2nd, the 3rd and the 4th part of the tutorial.

Kliknij, jeśli nie widziałeś pierwszej, drugiej, trzeciej i czartej części poradnika.

 • It's time to paint Phoenicia's loincloth, corset straps and parchments.
 • Czas pomalować Phoenicii przepaskę, paski i pergaminy.
 • Paint the main loincloth and straps color with a very thinned down Jokaero Orange (Macharius Solar Orange). Leave only a small amount of the base colour visible in the deepest recesses (like in clothing folds, very close to her skin and in other not visible areas).  
  Pomaluj podstawowy kolor przepaski i pasków bardzo rozcieńczonym Jokaero Orange (Macharius Solar Orange). Pozostaw tylko odrobinę bazowego koloru widoczną w najgłębszych zagłębieniach (zagięcia przepaski, bardzo blisko jej skóry i w innych niewidocznych miejscach). 
 • Paint the main parchment color with a very thinned down Ratskin Flesh (Dwarf Flesh). Leave only a small amount of the base colour visible in the deepest recesses (like in parchment folds and in other not visible areas). 
  Pomaluj podstawowy kolor pergaminów bardzo rozcieńczonym Ratskin Flesh (Dwarf Flesh). Pozostaw tylko odrobinę bazowego koloru widoczną w najgłębszych zagłębieniach (zagięcia pergaminów i w innych niewidocznych miejscach). 
 • In order to achieve a nice colour transition, apply a very thin layer of paint and than another on top, but leaving a little bit of previous layer visible.
 • By osiągnąć ładne przejście kolorów, nakładaj bardzo cienką warstwę farby, a następnie kolejną, ale zostawiając odrobinę poprzedniej warstwy widoczną.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 6 Guild of Harmony Phoenicia WiP 6
 • Paint the first loincloth and straps highlight with a very thinned down Troll Slayer Orange (Blazing Orange).
  Pomaluj pierwsze rozjaśnienie przepaski i pasków bardzo rozcieńczonym Troll Slayer Orange (Blazing Orange).
   
 • Paint the first parchments highlight with a very thinned down 2:1 mix of Ratskin Flesh (Dwarf Flesh) and Ushabti Bone (Bleached Bone).
  Pomaluj pierwsze rozjaśnienie pergaminów bardzo rozcieńczoną mieszaniną 2:1 Ratskin Flesh (Dwarf Flesh) i Ushabti Bone (Bleached Bone).
   
 • Leave some of the previous layers visible. Focus mainly on the exagerated areas. 
  Pozostaw odrobinę poprzedniej warstwy widoczną. Skup się na wyróżnionych elementach.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 6 Guild of Harmony Phoenicia WiP 6
 • Paint the last loincloth and straps highlight with a very thinned down Fire Dragon Bright. Focus on the very exxagerated and upper areas. 
  Pomaluje ostatnie rozjaśnienie przepaski i pasków bardzo rozcieńczonym Fire Dragon Bright. Skup się na bardzo wyróżnionych i górnych elementach.
   
 • Paint the second parchment highlight with a very thinned down 1:1 mix of Ratskin Flesh (Dwarf Flesh) and Ushabti Bone (Bleached Bone). Focus on the very exxagerated and upper areas. 
  Pomaluj drugie rozjaśnienie pergaminów bardzo rozcieńczoną mieszaniną 1:1 Ratskin Flesh (Dwarf Flesh) i Ushabti Bone (Bleached Bone). Skup się na bardzo wyróżnionych i górnych elementach.
   
 • Paint the third parchment highlight with a very thinned down 2:1 mix of Ushabti Bone (Bleached Bone) and Ratskin Flesh (Dwarf Flesh). Focus only on the very exxagerated and upper areas where the light hits. 
  Pomaluj trzecie rozjaśnienie pergaminów bardzo rozcieńczoną mieszaniną 2:1 Ushabti Bone (Bleached Bone) i Ratskin Flesh (Dwarf Flesh). Skup się na bardzo wyróżnionych i górnych elementach, gdzie pada światło.
   
 • Now, you have 2 options: one is to use a recently used teabag to "age" the parchment (a messy, but really good technique =)) or just make a glaze of Balor Brown (Snakebite Leather), by mixing it 1:6-8 with water and applying it sparingly on the parchment. 
  Masz teraz 2 opcje: pierwszą, jest wykorzystanie, dopiero co użytej torebki od herbaty do postarzenia pergaminów (brudna, ale bardzo dobra technika =)) lub drugą - zrób glaze z Balor Brown (Snakebite Leather), mieszając go 1:6-8 z wodą i oszczędnie nakładając na pergaminy.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 6 Guild of Harmony Phoenicia WiP 6
In the following days, I want to finish painting Phoenicia and each day I'm going to show you some WiP pictures of her and expand her painting tutorial. Cheers!

W następnych dniach chcę pomalować Phoenicię i każdego dnia, jeśli dam radę, pokazywać Wam zdjęcia WiP i rozszerzać jej poradnik malowania. Do następnego! 
If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

No comments:

Post a Comment