08 February 2013

Tutorials: Enchanting beauty.. WiP 8
Czarująca piękność..

08 February 2013

Guild of Harmony Phoenicia WiP 8 Guild of Harmony Phoenicia WiP 8
Phoenicia's dress is finished and there is not much left to paint except some finishing touches and basing. I wanted her to be a part of my Wood Elves (edit: Wanderers) army, therefore I had to paint her dress juicy red. =)

Suknia Phoenicii skończona, a do pomalowania zostało już bardzo niewiele rzeczy, plus podstawka. Chciałbym, by Phoenicia była częścią mojej armii Leśnych Elfów (edycja: Wanderers), stąd musiałem pomalować jej suknię w kolorze soczystej czerwieni. =) 

Today I present you with the 8th part of my painting Guild of Harmony Phoenicia WiP and of course another part of my step by step painting tutorial. (Edit: You can find a full 9 parts tutorial here)..

Dzisiaj przedstawiam Wam ósmą część mojego malowania Guild of Harmony Phoenicia WiP i oczywiście następną część poradnika malowania krok po kroku. (Edycja: możecie znaleźć cały 9-częściowy poradnik tutaj).

Click, in case you've missed the 1st, the 2nd, the 3rd, the 4th, the 5th and the 6th part of the tutorial.

Kliknij, jeśli nie widziałeś pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej i szóstej części poradnika.
 • It's time to paint Phoenicia's dress.
 • Czas pomalować Phoenicii suknię.
 • Paint the main dress color with a thinned down 1:1 mix of Naggaroth Night and Evil Sunz Scarlet (Blood Red). Leave only a small amount of the base colour visible in the deepest recesses.
  Pomaluj podstawowy kolor sukni rozcieńczoną mieszaniną 1:1 Naggaroth Night i Evil Sunz Scarlet (Blood Red). Pozostaw tylko odrobinę bazowego koloru widoczną w najgłębszych zagłębieniach.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 8 Guild of Harmony Phoenicia WiP 8
 • Paint the first dress highlight with a thinned down 2:1 mix of Evil Sunz Scarlet (Blood Red) and Naggaroth Night. Leave some of the previous layers visible. Focus mainly on the exagerated areas.
  Pomaluj pierwsze rozjaśnienie sukni rozcieńczoną mieszaniną 2:1 Evil Sunz Scarlet (Blood Red) i Naggaroth Night. Pozostaw odrobinę poprzedniej warstwy widoczną. Skup się na wyróżnionych elementach.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 8 Guild of Harmony Phoenicia WiP 8
 • Paint the second dress highlight with a thinned down Evil Sunz Scarlet (Blood Red). Focus mainly on the exxagerated and upper areas.
  Pomaluj drugie rozjaśnienie sukni rozcieńczonym Evil Sunz Scarlet (Blood Red). Skup się na bardzo wyróżnionych i górnych częściach sukni.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 8 Guild of Harmony Phoenicia WiP 8
 • Paint the third dress highlight (the first proper one) with a thinned down 1:1 mix of Evil Sunz Scarlet (Blood Red) and Wild Rider Red. Focus mainly on the exxagerated and upper areas where the light hits.
  Pomaluj trzecie rozjaśnienie sukni (pierwsze właściwie) rozcieńczoną mieszaniną 1:1 Evil Sunz Scarlet (Blood Red) i Wild Rider Red. Skup się na wyróżnionych i górnych elementach, gdzie pada światło.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 8 Guild of Harmony Phoenicia WiP 8
 • Paint the fourth dress highlight with a thinned down 2:1 mix of Wild Rider Red and Evil Sunz Scarlet (Blood Red). Focus mainly on the very exxagerated and upper areas where the light hits.
  Pomaluj czwarte rozjaśnienie sukni rozcieńczoną mieszaniną 2:1 Wild Rider Red i Evil Sunz Scarlet (Blood Red). Skup się na bardzo wyróżnionych i górnych elementach, gdzie pada światło.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 8 Guild of Harmony Phoenicia WiP 8
 • Paint the last dress highlight with a thinned down Wild Rider Red. Focus only on the very exxagerated and upper areas where the light hits. Try to do a line highlight if possible.
  Pomaluj ostatnie rozjaśnienie sukni rozcieńczonym Wild Rider Red. Skup się tylko na bardzo wyróżnionych i górnych elementach, gdzie pada światło. Jeśli to możliwe, staraj się stosować rozjaśnienie liniowe.
Guild of Harmony Phoenicia WiP 8 Guild of Harmony Phoenicia WiP 8
In the following days, I want to finish painting Phoenicia and each day I'm going to show you some WiP pictures of her and expand her painting tutorial. Cheers!

W następnych dniach chcę pomalować Phoenicię i każdego dnia, jeśli dam radę, pokazywać Wam zdjęcia WiP i rozszerzać jej poradnik malowania. Do następnego! 

If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

No comments:

Post a Comment