05 February 2013

Tutorial: Enchanting beauty.. WiP 7
Czarująca piękność..

05 February 2013
Guild of Harmony Phoenicia WiP 7 Guild of Harmony Phoenicia WiP 7
I have finished painting Phoenicia's hair and I'm really proud of them! Maybe there is not too much blending etc., but I think I've managed to make them look very vivid. This is a very delicate miniature, therefore it's hard to make her look powerful and magical, but I still have some aces up my sleeve. =)

Skończyłem malować Phoenicii włosy i jestem z nich dumny! Może i nie ma tu pełnego przejścia kolorów itp., ale myślę że udało mi się zrobić je bardzo żywe. Phoenicia to bardzo delikatna i subtelna figurka, wiec ciężko jest sprawić, by wyglądała potężnie i magicznie, ale jeszcze mam kilka asów w rękawie. =) 

Today I present you with the 7th part of my painting Guild of Harmony Phoenicia WiP and of course another part of my step by step painting tutorial. (Edit: You can find a full 9 parts tutorial here).

Dzisiaj przedstawiam Wam siódmą część mojego malowania Guild of Harmony Phoenicia WiP i oczywiście następną część poradnika malowania krok po kroku. (Edycja: możecie znaleźć cały 9-częściowy poradnik tutaj).

Click, in case you've missed  the 1st, the 2nd, the 3rd, the 4th and the 5th part of the tutorial.

Kliknij, jeśli nie widziałeś pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej i piątej części poradnika.
 • It's time to paint Phoenicia's hair.
 • Czas pomalować Phoenicii włosy.
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 7
 • Paint the main hair color with a thinned down Macragge Blue (Mordian Blue). Leave only a small amount of the base colour visible in the deepest recesses.
  Pomaluj podstawowy kolor włosów rozcieńczonym Macragge Blue (Mordian Blue). Pozostaw tylko odrobinę bazowego koloru widoczną w najgłębszych zagłębieniach.
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 7
 • Paint the first highlight with a thinned down 1:1 mix of Macragge Blue (Mordian Blue) and Caledor Sky (Enchanted Blue). Leave some of the previous layers visible. Focus mainly on the exagerated areas.
  Pomaluj pierwsze rozjaśnienie rozcieńczoną mieszaniną Macragge Blue (Mordian Blue) i Caledor Sky (Enchanted Blue). Pozostaw odrobinę poprzedniej warstwy widoczną. Skup się na wyróżnionych elementach.
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 7
 • Paint the second highlight with a thinned down Caledor Sky (Enchanted Blue). Focus mainly on the exxagerated and upper areas. Pomaluj drugie rozjaśnienie rozcieńczonym Caledor Sky (Enchanted Blue). Skup się na bardzo wyróżnionych i górnych elementach.
  Guild of Harmony Phoenicia WiP 7
 • Paint the third highlight (a proper one) with a thinned down Caledor Sky (Enchanted Blue), mixed with a little drop of White Scar (Skull White). Focus mainly on the exxagerated and upper areas where the light hits.
  Pomaluj trzecie rozjaśnienie (właściwie) rozcieńczonym Caledor Sky (Enchanted Blue), zmieszanym z odrobiną White Scar (Skull White). Skup się na bardzo wyróżnionych i górnych elementach, gdzie pada światło.
 • For all the next highlights just keep adding a little more White Scar (Skull White) to the mix and try to apply the paint more and more sparingly and on the upper areas and ends of her hair. The last highlight (you can do as many layers as you wish) should be applied only on the very edges and ends of her hair using White Scar (Skull White).
  By pomalować wszystkie pozostałe rozjaśnienia po prostu dodawaj coraz więcej White Scar (Skull White) do mieszaniny i postaraj się nakładac farbę coraz oszczędniej i coraz wyżej oraz na końcach jej włosów. Ostatnie rozjaśnienie (możesz zrobić tyle warstw ile chcesz) powinno być nałożone tylko na same końcówki jej włosów używając White Scar (Skull White).
Guild of Harmony Phoenicia WiP 7 Guild of Harmony Phoenicia WiP 7
Guild of Harmony Phoenicia WiP 7 Guild of Harmony Phoenicia WiP 7
Guild of Harmony Phoenicia WiP 7 Guild of Harmony Phoenicia WiP 7
In the following days, I want to finish painting Phoenicia and each day I'm going to show you some WiP pictures of her and expand her painting tutorial. Cheers!

W następnych dniach chcę pomalować Phoenicię i każdego dnia, jeśli dam radę, pokazywać Wam zdjęcia WiP i rozszerzać jej poradnik malowania. Do następnego!
 
If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

No comments:

Post a Comment