The Fantasy Hammer on CMON

14 July 2017

Ogłoszenie: Turniej Warheim FS - Mitterherbst. Organizacyjnie.

14 July 2017
On behalf of quidamcorvus I invite you to a Warheim Fantasy Skirmish tournament - Mitterherbst, which will take place on the 30th September 2017 in Katowice. Here you can see my previous tournament battle report (my Athel Loren Wood Elves managed to take the 7th place among 22 participants!).
Below are some tournament informations, but unfortunately only in Polish language.


W imieniu quidamcorvusa zapraszam na turniej Warheim Fantasy Skirmish - Mitterherbst, który odbędzie się 30 września 2017 r. w Katowicach. Tutaj możecie obejrzeć moją relację z poprzedniego turnieju (moim Leśnym ElfomAthel Loren udało się zająć 7 miejsce na 22 uczestników!).
Info o turnieju WFS poniżej: