10 March 2013

Project: Daemonic device of Tzeentch.. WiP 3
Projekt: Demoniczne urządzenie Tzeentcha..

10 March 2013
Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 3 base Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 3 base
You are probably quite surprised to see this almost finished base for Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch, because it's definitely not the one from the previous post. I must confess, that a great disaster happened yesterday - I've tried to basecoat the previous base (made mostly from styrofoam) with Army Painter Uniform Grey Primer and watched, with tears in my eyes, as my hard work was literally melting in front of me.. I have almost always primed my models with an old Games Workshop Black Primer and such thing has never happened! =(  

Pewnie jesteście trochę zdziwieni widząc tą prawie skończoną podstawkę do Demonów Chaosu Płonącego Rydwanu Tzeentcha, ponieważ to zdecydowanie nie jest ta z poprzedniego postu. Muszę się przyznać, że wczoraj doszło do wielkiej katastrofy - próbowałem spodkładować poprzednią podstawkę (zrobioną głownie ze styropianu) używając Army Painter Uniform Grey Primer i mogłem tylko ze łzami patrzeć, jak na moich oczach cała ciężka praca dosłownie się rozpływa.. Do spodkładowania zawsze używałem Games Workshop Black Primer i nigdy wcześniej mi się coś takiego nie przydarzyło! =(

After a few minutes of loud curses and kicking random things in my room, I've decided to make an even better and definitely more solid base for the chariot and I think that the results were worth this bad experience =)  

Po kilku minutach głośnych przekleństw i kopania wszystkiego dookoła, postanowiłem zrobić jeszcze lepszą i zdecydowanie wytrzymalszą podstawkę dla rydwanu. Myślę, że końcowy efekt był wart tego niemiłego doświadczenia =)

The base is made of solid wood and cork and I've made a spot on the top rougly 25x25mm, big enough for almost any model to stand on. A base, a base with a portal (probably) or even a diorama - your choice =)

Podstawka jest zrobiona z drewna i korka, a dodatkowo zarezerwowałem na niej miejsce mniej więcej 25x25mm, wystarczająco duże dla większości modeli do stania. Podstawka, podstawka z portalem (prawdopodobnie) lub nawet diorama - do wyboru do koloru =)

I've painted this ice base wich crystals with Kantor Blue (Regal Blue), then started drybrushing it with Macragge Blue (Mordian Blue), then with Caledor Sky (Enchanted Blue) and then by adding more and more White Scar (Skull White) to Caledor Sky and finishing with White Scar alone. I've achieved this glossy effect by adding a very very thin layer of transparent silicon.  

Lodową podstawkę z kryształami pomalowałem Kantor Blue (Regal Blue), potem techniką suchego pędzla (drybrush) Macragge Blue (Mordian Blue), potem tym samym sposobem Caledor Sky (Enchanted Blue), następnie dodając coraz więcej White Scar (Skull White) do Caledor Sky i kończąc samym White Scar. Błyszczący efekt osiągnąłem nakładając wyjątkowo cienką warstwę przezroczystego silikonu.

The base is still WiP and I'm all ears for your advice =)  

Podstawka jest wciąż WiP, więc po raz kolejny zamieniam się w słuch w kwestii Waszych pomysłów i porad =)

I will try to post my work in progress every day. Cheers!  

Postaram się codziennie wrzucać na bloga efekty mojej pracy. Do następnego!

If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

No comments:

Post a Comment