30 March 2013

Tutorial: Removing paint
Poradnik: Usuwanie farby

30 March 2013

Chaos Space Marines Rhino of Tzeentch WiP 1 Chaos Space Marines Rhino of Tzeentch WiP 1
I still have to do some finishing touches on my Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch, so today I will show you my next project - Chaos Space Marines Rhino of Tzeentch and a quick tutorial how to remove paint using DOT 4 brake fluid tutorial.

Wciąż mam kilka rzeczy do pomalowania przy Płonącym Rydwanie Tzeentcha Demonów Chaosu, więc dzisiaj pokażę Wam mój nowy projekt - Rhino Tzeentcha do Kosmicznych Marines Chaosu i szybki poradnik usuwania farby używając płynu hamulcowego DOT 4

I've bought this older version of the Rhino vehicle (Mark Ib Mars Pattern) at an auction, while it was still painted in Dark Angels colors! Click below if you want to see how it looked before using DOT 4 brake fluid on it and to see a quick how to remove paint tutorial. Cheers!

Kupiłem tą starszą wersję Rhino (Mark Ib Mars Pattern) na aukcji, gdy był jeszcze pomalowany w barwy Mrocznych Aniołów! Kliknij poniżej, by zobaczyć, jak wyglądał Rhino przed użyciem płynu hamulcowego DOT 4 oraz krótki poradnik usuwania farby. Do następnego!

This is how the Rhino looked in Dark Angels colors:

Tak wyglądał Rhino w barwach Mrocznych Aniołów:
 
Chaos Space Marines Rhino of Tzeentch WiP 1 paint removing Chaos Space Marines Rhino of Tzeentch WiP 1 paint removing
To remove the paint from the model, you will need a DOT 4 brake fluid (any will do, but the quality of the fluid quickens the process) and a non plastic and rather closable container (I've used a big closable jar).

Aby usunąć farbę z modelu/modeli, potrzeba płynu hamulcowego DOT 4 (każdy się nada, ale te lepsze są pewniejsze i przyspieszają cały proces) oraz nieplastikowy i raczej zamykany pojemnik (ja użyłem dużego zamykanego słoika).
 
Chaos Space Marines Rhino of Tzeentch WiP 1 paint removing
Just put your model/models in it and wait for at least 24h. I had to use a piece of metal to stop the Rhino from coming to the surface. The amphibious vehicle? =)

Po prosu włóż model/modele do pojemnika i odczekaj przynajmniej 24h (dla pewności). Musiałem użyć kawałka metalu, by Rhino przestał się wynurzać. Amfibia? =)
 
Chaos Space Marines Rhino of Tzeentch WiP 1 paint removing

After 24h, pick your model/models (remember to use safety gloves), scrub them with an old toothbrush or something similar (sometimes you will also have to use a toothpick) an then clean the model/models under a not too hot water. (Take the fluid and used water to the recycling afterwards).

Po 24h, weź model/modele (pamiętaj, by używać rękawic ochronnych), zeskrob farbę starą szczoteczką do zębów lub czymś podobnym (do niektórych miejsc trzeba czasem użyć wykałaczki), a następnie opłucz model/modele ciepłą wodą. (Zużytą wodę i płyn hamulcowy oddaj później do recyklingu).
Chaos Space Marines Rhino of Tzeentch WiP 1 paint removing

If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

No comments:

Post a Comment