29 March 2013

Tutorial: Painting flames
Poradnik: Malowanie płomieni

29 March 2013
Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 8 fire It took me forever to paint this (too many other responsibilities), but the flames for Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch are finally finished along with painting flames tutorial.

Trwało to wieczność (za dużo innych obowiązków), ale w końcu skończyłem płomienie do Demonów Chaosu Płonącego Rydwanu Tzeentcha, wraz z poradnikiem malowania płomieni. 

I wanted the fire to be very realistic and natural. Of course, it would be very fluffy to make it bluish and magical, but I wanted a nice contrast on the model. Anyway, I hope you like it. =) Cheers!

Bardzo zależało mi, by płomienie były naturalne i realistyczne. Oczywiście możnaby pomalować je wyjątkowo klimatycznie i magicznie na niebiesko, ale chciałem fajnego kontrastu na figurce. Mam nadzieję, że się Wam podoba. =) Do następnego! 

Click below for painting flames tutorial.

Kliknij poniżej, by zobaczyć poradnik malowania płomieni.

Painting fire is quite difficult and much different than painting anything else. There is no "highlighting", because the flames are the source of light and they are brighter (hotter) near the base (here the ignition takes place). 

Malowanie ognia jest dość trudne i bardzo różni się od malowania innych rzeczy. Nie ma tu "rozjaśniania", ponieważ to płomienie są źródłem światła i są jaśniejsze (gorętsze) u podstawy (tu ma miejsce zapłon). 

You need to divide the flames into separate sections, while also remembering that fire naturally shoots out hotter flames as it burns. The more sections you make, the more "powerful" the flames will be, but it will also be harder to keep the crests and tips of the fire realistic. Anyway, here is the tutorial: 

Trzeba podzielić płomienie na osobne sekcje, jednocześnie pamiętając, że ogień ma tendencję do wystrzeliwania gorętszych płomieni podczas palenia się. Czym więcej zrobi się sekcji, tym "potężniejsze" będą płomienie, ale będzie również ciężej zachować realizm grzbietów i końców płomieni. Tak czy siak, zapraszam do poradnika:
 
Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 8 painting fire After basecoating the flames with White Scar (Skull White), give them another basecoat of thinned down Yriel Yellow (Golden Yellow).  
Po spodkładowaniu płomieni White Scar (Skull White), spodkładuj je jeszcze raz rozcieńczonym Yriel Yellow (Golden Yellow).
Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 8 painting fire Wash the flames with Fire Dragon Bright. Simply water the paint down, till it has the consistency of a thinned down ink.  
Użyj Fire Dragon Bright, jako washa na płomieniach. Po prostu rozcieńczaj go do momentu, aż będzie miał konsystencję rozwodnionego atramentu.
Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 8 painting fire Repeat the previous step. The yellow should still be visible.
Powtórz powyższy krok. Żółty powinien wciąż prześwitywać.
Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 8 painting fire Wash the furthest 2/3 of the flames with Troll Slayer Orange (Blazing Orange).  
Użyj Troll Slayer Orange (Blazing Orange), jako washa na 2/3 płomieni (licząc od najdalszych od źródła).
Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 8 painting fire Wash the furthest 1/2 of the flames with Troll Slayer Orange (Blazing Orange) and a drop of Evil Sunz Scarlet (Blood Red).
Użyj Troll Slayer Orange (Blazing Orange) z odrobinką Evil Sunz Scarlet (Blood Red), jako washa na 1/2 płomieni (jak wyżej).
Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 8 painting fire Wash the furthest 1/3 of the flames with a 1:1 mix of Troll Slayer Orange (Blazing Orange) and Evil Sunz Scarlet (Blood Red). 
Użyj mieszaniny 1:1 Troll Slayer Orange (Blazing Orange) i Evil Sunz Scarlet (Blood Red), jako washa na 1/3 płomieni (jak wyżej).
Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 8 painting fire Blend a mix of White Scar (Skull White) and Yriel Yellow (Golden Yellow) to the base of the flames. 
Używając mieszaniny White Scar (Skull White) i Yriel Yellow (Golden Yellow) pomaluj podstawę płomieni.
Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 8 painting fire Blend White Scar (Skull White) to the very base of the flames (that's where the ignition takes place).  
Używając White Scar (Skull White) pomaluj absolutną podstawę płomieni (tu zaczyna się zapłon).
Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 8 painting fire Blend Yriel Yellow (Golden Yellow) in the 2-3/5 of the flames.
Używając Yriel Yellow (Golden Yellow) pomaluj 2-3/5 płomieni (licząc od podstawy).
Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 8 painting fire Blend Fire Dragon Bright in the 4/5 of the flames.  
Używając Fire Dragon Bright pomaluj 4/5 płomieni (licząc od podstawy).
Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 8 painting fire Blend Troll Slayer Orange (Blazing Orange) in the 5/5 of the flames. 
Używając Troll Slayer Orange (Blazing Orange) pomaluj 5/5 płomieni (licząc od podstawy).
Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 8 painting fire Blend White Scar (Skull White) in the 1/2 of the flames and Yriel Yellow (Golden Yellow) in the 2/2 of the flames to pick up some or most of the flames crests and tips.  
Używając White Scar (Skull White) pomaluj 1/2 płomieni, a Yriel Yellow (Golden Yellow) 2/2 płomieni (licząc od podstawy), by zaakcentować grzbiety i końcówki ognia.
Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch WiP 8 painting fire Now, wash the base (ignition) of the flames with a thinned down Flash Gitz Yellow (Sunburst Yellow).  
Następnie, użwając, jako washa rozwodnionego Flash Gitz Yellow (Sunburst Yellow), pomaluj podstawę płomieni (zapłon).
You can end here if you wish, but I've also added some controlled and very thinned down washes of Troll Slayer Orange (Blazing Orange), Macharius Solar Orange (Jokaero Orange) and Evil Sunz Scarlet (Blood Red) here and there to increase the contrast. 

Na dobrą sprawę można by na tym zakończyc, ale ja jeszcze użyłem tu i ówdzie kontrolowanych washy Troll Slayer Orange (Blazing Orange), Macharius Solar Orange (Jokaero Orange) i Evil Sunz Scarlet (Blood Red), by jeszcze poprawić kontrast.
 
Let it burn!  


Niech płonie!
 
If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

4 comments: