03 March 2013

Exhibit: Gladys Ca'Daith.. (360 SPIN)

03 March 2013
Wood Elves Spellweaver with Unicorn Wood Elves Spellweaver with Unicorn
Wood Elves Spellweaver with Unicorn Wood Elves Spellweaver with Unicorn
As I've written before, I've also entered Diorama category in Bananalicious contest. It was a very secret project and one I was slowly finishing, until I've learned about Bananalicious. Most of my time and attention focused on this Diorama then, but I think it was absolutely worth the effort. =)

Jak już napisałem wcześniej, przystąpiłem również do kategorii Diorama w konkursie Bananalicious. Był to bardzo sekretny projekt, który powolutku kończyłem, gdy nagle dowiedziałem się o Bananalicious. Od tego momentu większość swego czasu poświęciłem właśnie tej dioramie, ale myślę, że było warto. =) 

This Spellweaver with Unicorn diorama is made of Lurien Ghost and Unicorn from Reaper Miniatures. The base is and old flat resin base I bought somewhere I don't remember (4cmx4cm). The rest I've made myself using mostly cork, sand, wire and most importanly a cheap solution for making a water effect - silicon.

Dioramę składającą się z Arcymaga i Jednorożca zrobiłem używając Lurien Ghost i Unicorn od Reaper Miniatures. Podstawka, to stara płaska podstawka z żywicy, którą nie pamiętam gdzie kupiłem (4cmx4cm). Resztę wykonałem samodzielnie używając głównie korka, piasku, drutu i najważniejszej, bardzo taniej recepty na uzyskanie efektu wody - silikonu.

As you can see, the model is fully playable as Wood Elves Spellweaver on Unicorn (or just Spellweaver). Lurien is easily removable and due to silicon properties, she won't slip from the place prepared for her and the whole model is very gaming friendly.

Jak widzicie, figurka jest w pełni grywalny, jako Arcymag na Jednorożcu Leśnych Elfów lub jako sama Arcymag. Gladys łatwo się wyjmuje, a właściwości trzymające silikonu powodują, że nie wypada z przygotowanego dla niej miejsca, co czyni cały model bardzo grywalnym. 

I think of making a water effect tutorial using silicon, but it has to wait.

Rozważam zrobienie poradnika uzyskania efektu wody, ale to musi poczekać.

Click below for a 360° spin photo (Diorama only - I will post Spellweaver photos tomorrow).

Kliknij poniżej, by zobaczyć kolejne 360 stopniowe zdjęcie rotacyjne. (tylko Diorama - zdjęcia samej Arcymag wrzucę jutro).


Wood Elves Spellweaver with Unicorn 

In the following days, I will show you the rest of the miniatures I've entered Bananalicious contest with. Cheers!

W nastęnych dniach pokażę Wam pozostałem figurki, które wystawiłem do konkursu Bananalicious. Do następnego!
 
If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!

No comments:

Post a Comment