07 April 2013

Tutorial: Weathering tanks
Tutorial: Poradnik zniszczeń na pojazdach

07 April 2013

Chaos Space Marines Rhino weathering Chaos Space Marines Rhino weathering
Just as I've promised, here is a weathering tanks tutorial using salt and a hair spray and without using an airbrush. =) You can see the end results above on a Mark Ib Mars Pattern Rhino painted in both Tzeentch and Ultramarines colors. Zgodnie z obietnicą, oto mój poradnik tworzenia zniszczeń na pojazdach i czołgach używając soli i lakieru do włosów, bez użycia aerografu. =) Powyżej możecie zobaczyć efekt końcowy na Mark Ib Mars Pattern Rhino pomalowanym w barwy Tzeentcha i Ultramarines.
Click below for the tutorial. Kliknij poniżej, by zobaczyć poradnik.


Chaos Space Marines Rhino weathering
Basecoat your tank with some medium brown. I've used Mournfang Brown (Bestial Brown / Calthan Brown). Spodkładuj pojazd jakimś średnio ciemnym brązowym kolorem. Ja użyłem Mournfang Brown (Bestial Brown / Calthan Brown).

Chaos Space Marines Rhino weathering
Using some dark brown (I've used Scorched Brown), paint all the shadows. You don't have to be very neat, because this is just a preshading. Używając jakiegoś ciemnego brązowego koloru (ja użyłem Scorched Brown), pomaluj wszystkie cienie. Nie trzeba być zbyt dokładnym, ponieważ to jedynie cieniowanie wstępne.

Chaos Space Marines Rhino weathering
For this stage you will have to prepare a few paints to achieve a rusty look. You could use any kind of light browns and dark to medium oranges. I've used respectively: a mix of Mournfang Brown and Balor Brown (Tausept Ochre), Balor Brown, a mix of Balor Brown and Jokaero Orange (Macharius Solar Orange), Jokaero Orange and finally Troll Slayer Orange (Blazing Orange). To achieve this stained effect cut a piece of a kitchen sponge, dip it lightly in some paint, remove excess paint (leave only a bit more paint than for a drybrushing) and just press it lightly to the model in many various places. Try to start from the bottom of the vehicle to quickly learn how to do it properly. Also there is no need to clean the sponge after each paint, but it is even better to mix those paints on the sponge. The brightest colors should be used very sparsely. Do tego kroku, potrzebne jest przygotowanie kilku farb, do uzyskania rdzawego wyglądu. Można użyć dowolnych jasnych brązowych i średnio ciemnych pomarańczowych kolorów. Ja użyłem po kolei: mieszaniny Mournfang Brown i Balor Brown (Tausept Ochre), Balor Brown, mieszaniny Balor Brown i Jokaero Orange (Macharius Solar Orange), Jokaero Orange i na koniec Troll Slayer Orange (Blazing Orange). By uzyskać taki "poplamiony" efekt, utnij kawałek kuchennej gąbki, zanurz jeden koniec delikatnie w farbie, usuń jej nadmiar (pozostaw trochę więcej farby niż ma to miejsce przy technice suchego pędzla [drybrushing]) i po prostu delikatnie przyciskaj gąbkę do modelu w wielu losowych miejscach. Najlepiej zacząć od dołu pojazdu, by szybko nauczyć się, jak robić to prawidłowo. Nie trzeba też czyścic gąbki po każdej farbie, ale nawet wskazane jest mieszać na niej farbę. Najjaśniejsze kolory nakładaj bardzo oszczędnie.

Chaos Space Marines Rhino weathering Chaos Space Marines Rhino weathering
>Now, it's time to make some water stains and for this it's probably best to use dark pigments, but for me, it's absolutely enough to just use a few washes. I've used Axrax Earthshade (Devlan Mud) and Carroburg Crimson (Ball Red). Czas na dodanie kilku zacieków. Najlepiej użyć w tym celu pigmentów, ale dla mnie absolutnie wystarczające jest użycie kilku washy, takich jak Axrax Earthshade (Devlan Mud) i Carroburg Crimson (Ball Red).

Chaos Space Marines Rhino weathering
It's not a necessary step, but here I've drybrushed Leadbelcher (Boltgun Metal) on metal areas. If you want your model to be less rusty, but more metallic (as if only the paint fell off, leaving just bare metal), you could drybrush most of your model with various metallic paints. Ten krok nie jest potrzebny, ale można niektóre metalowe elementy pomalować metodą suchego pędzla używając Leadbelcher (Boltgun Metal). Dodatkowo, jeśli chcesz, by Twój model wyglądał na mniej zardzewiały, a bardziej metaliczny (tak jakby tylko farba odpadła, pozostawiając goły metal), możesz drybrushować większość pojazdu różnymi metalicznymi kolorami.
Now, spray your model with matt varnish. This is also not a very necessary step, but it may prove to be very important if you are not careful in the last step. Pokryj cały model matowym lakierem (matt varnish). To również nie jest specjalnie potrzebny krok, ale może się okazać dość istotny, jeśli w ostatnim kroku nie zachowa się ostrożności.

Chaos Space Marines Rhino weathering
Time to cover all of the vehicle with a hair spray. Any will do (they are made for hair use, so should be completely safely used on your model). It's best to spray one side of the model at a time. Czas pokryć cały pojazd lakierem do włosów. Każdy się nada (tworzone są do zastosowania na włosach, więc są w pełni bezpieczne dla Twojego modelu). Najlepiej pokrywać każdy bok pojazdu osobno.

Chaos Space Marines Rhino weathering
Now, again cover your model with a hairspray (one side at a time) and while it's still wet, sprinkle it with salt (one side at a time). It's best to use a normal, not iodised salt (it has more irregular crystals). Start with the bottom of the vehicle to learn how to do it properly. The more salt you sprinkle, the more weathered and rusty the vehicle will be, so just don't overdo this step. Po raz kolejny pokryj cały model lakierem do włosów (jeden bok na raz) i gdy wciąż jest mokry, posyp go solą (jeden bok na raz). Najlepiej użyć soli niejodowanej (jodowana ma zbyt regularne kryształki). Zacznij od spodu pojazdu, by nauczyć się, jak to prawidłowo robić. Im więcej soli użyjesz, tym bardziej zniszczony i zardzewiały będzie pojazd, więc nie przesadź z solą.

Chaos Space Marines Rhino weathering
After everything is dry, paint your vehicle's base colors (you can add a bit of highlights here and there, but it's really unnecessary), but rememeber to almost not thin down your paints (the salt and varnish could dissolve to quickly) and try to paint a very even and thin basecoat. The areas sprinkled heavy with salt, could be either left unpainted (not recommended) or painted preferably with a stippling technique. Of course, the best way is to just use an airbrush, but I guess I've confirmed here in this post that such weathering is absolutely possible without using it. =) Also, you should only use light colors here, to have a good contrast later. Gdy już wszystko ładnie wyschło, pomaluj swój pojazd kolorami bazowymi (możesz dodać trochę rozjaśnień, ale ja nie widziałem w tym większego sensu), ale pamiętaj, by praktycznie nie rozwadniać farb (sól i lakier mogą się za wcześnie rozpuścić) i by malować jak najcieńsze warstwy. Miejsca posypane solą można zostawić niepomalowane (nie polecam), albo pomalować używając techniki stipplingu (dotykać modelu samą końcówka pędzla, najlepiej specjalnie do tego przeznaczonego). Oczywiście, najlepszym sposobem jest użycie aerografu, ale myślę, że potwierdziłem tu, że można uzyskać taki sam efekt, nie używając go. =) Pamiętaj również, że najlepiej używać w tym kroku tylko dość jasnych kolorów, by osiągnąć na koniec fajny kontrast.
It's time for the hardest and most time consuming step. Depending on the thickness of the layers made in the previous step and how much time have passed since previous step, it may be easier or harder to remove the paint. To find it out, take a rather stiff brush, dip it in lukewarm water and just brush over every area of the model (start with the bottom of the vehicle and do one side at a time until you are happy with the results). The salt and varnish should dissolve and fall off with paint from the previous step. If it's not happening or it is to hard to do, try to use a medium or even hard toothbrush or even a toothpick (especially for those hardly accessible places), but be very focused on what you are doing and the magnitude of the effect you want to achieve. Patience is a great virtue here. Czas na najcięższy i najbardziej czasochłonny etap. Zależnie od grubości warstw z poprzedniego kroku i upływu czasu od ich nałożenia, może być farbę łatwiej lub trudniej ściągnąć. By to sprawdzić, weź dość sztywny pędzel, zamocz go w letniej wodzie i po prostu przesuwaj go po modelu. (zacznij od spodu pojazdu i rób jeden bok na raz, aż wyniki będą zadowalające). Sól i lakier powinny się rozpuścić i odpadać wraz z farbą z poprzedniego etapu. Jeśli tak się nie dzieje, albo bardzo ciężko to uzyskać, spróbuj użyć średniej lub nawet twardej szczoteczki do zębów, albo nawet wykałaczki (głównie do ciężko dostępnych miejsc), ale naprawdę skup się na tym, co robisz i jak duży efekt chcesz uzyskać. Cierpliwość naprawdę tu popłaca.

Chaos Space Marines Rhino weathering Chaos Space Marines Rhino weathering
Chaos Space Marines Rhino weathering Chaos Space Marines Rhino weathering
The weathering is complete, but to achieve an even better effect, use some washes in the recesses to deepen the shadows. Depending on the magnitude of the effect you achieved, you could also highlight the lower and darken the uppper edges of every rusty area to make them even more 3 dimensional. Cheers! Zniszczenia się dokonały, ale by uzyskać jeszcze lepszy efekt, użyj washy na wgłębieniach i zagięciach, by pogłębić cienie. Zależnie od wielkości osiągniętego efektu, można również rozjaśnić dół i przyciemnić górę brzegów każdego zardzewiałego miejsca, by stały się jeszcze bardziej 3 wymiarowe. Do następnego!

If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi zna

4 comments:

  1. Biorę w ciemno. Jak przyjadą do mnie jakieś czołgi to na pewno wypróbuję.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Myślę, że na większej grupie czołgów wrażenie może być jeszcze lepsze =)

      Delete