19 October 2015

The call of the hunt! #2 AoP 2015
Wezwanie na polowanie!

19 October 2015

It's time to reveal what I've been doing recently. It's the final countdown to Armies on Parade 2015 - only 5 days left! I'm working really hard on my Wood Elves display =)  Today just another quick preview - Orion, King in the Woods with Hounds WiP.

Nadszedł czas, by ujawnić co też ostatnio robiłem. Już odliczam do Armies on Parade 2015 - zostało tylko 5 dni! Pracuję bardzo ciężko nad moją makietą Leśnych Elfów =) Dzisiaj tylko kolejny szybki podgląd - Orion, Król Kniei z Ogarami WiP.

No comments:

Post a Comment