The Fantasy Hammer on CMON

05 August 2016

Tutorial: War-torn landscape.. / Wojenny krajobraz..

05 August 2016
Warhammer 40k urban base tutorial

Today I prepared for you a tutorial for making a realistic Warhammer 40k urban base (more pictures of the finished base here) with bubbling toxic waste effect =)

Po wrzuceniu posta z realistyczną podstawkę miejską do Warhammera 40k (więcej zdjęć skończonej podstawki tutaj) z efektem bulgoczących odpadów toksycznych, zostałem poproszony o poradnik, więc o to jest =)

bubbling toxic waste effect
 

Warhammer 40k urban base tutorial
Warhammer 40k urban base tutorial
1. Start by gluing some urban elements to the base: something similar to iron/metal supports (they don't have to look like mine, but the more interesting and varied they look the better) and pipes (to make the bigger pipe I've used a piece of a wide straw and for the smaller ones - brush covers). Now it's time to damage the pipes - you need to cut the plastic in many places and fold it back. You can also make holes in it, but be careful not to overdo it and try to make it look natural. 1. Zaczynamy od przyklejenia do podstawki kilku miejskich elementów: coś co będzie przypominało żelazne/metalowe wsporniki i podpory (nie muszą być takie, jak u mnie, ale czym ciekawszy i bardziej różnorodny ich wygląd tym lepiej) oraz rury (do zrobienia dużej rury użyłem kawałka szerokiej słomki do napojów, a małe to osłonki na pędzle, których mam na pęczki). Teraz czas na niszczenie rur - plastik trzeba ponacinać w kilku miejscach oraz pozaginać. Można również go podziurawić, byle tylko nie przesadzić i by wyglądało to naturalnie.
Warhammer 40k urban base tutorial
Warhammer 40k urban base tutorial
2. You can add some rocks and other elements that will "bond" the whole base together. 2. Dodajemy trochę kamieni i innych elementów, które będą "spajać" naszą podstawkę.
Warhammer 40k urban base tutorial
Warhammer 40k urban base tutorial
3. To make asphalt you need to glue a piece of a square, preferably curved, plastic which you have to glue to iron/metal supports.  Add some scenic elements and more "rubble" on top of the base. I've used a screw pad (toxic pool) and a super glue cap (signaller). Undercoat the whole base. 3. Teraz dodajemy asfalt - kawałek kwadratowego plastiku, najlepiej delikatnie zakrzywionego, przyklejamy do podpór. Na wierzch dodajemy małe elementy sceniczne i więcej "gruzu". Ja użyłem podkładki pod śrubę (pole toksyn) oraz zakrętki do super glue (sygnalizator). Nakładamy podkład na całą podstawkę.
Warhammer 40k urban base tutorial
4. Put real multiwires inside the smaller pipes.
As far as the painting is concerned I will give you a few tips:
- start painting signaller and toxins by undercoating them white,
- asphalt is very uneven so it's best to use a  stippling technique on it,
- it's nice to paint some kind of marks and signs on the asphalt or use decals,
- pipes need to be drybrushed, but pay attention to start with dark metallics (eg. 1 to 1 Boltgun Metal and Chaos Black) and use those brighter ones only on the brightest spots,
- use washes (especially for wires),
- use gloss effect on the signaller (eg. Ardcoat from GW),
- pigments - you need to put some dirt on the base,
- rust - Ryza Rust from GW can make miracles (when used sparingly) =).
Toxins: add yellow / very light green pigment, but DON'T FIX IT with alcohol - use water instead (I will explain it in the next step).
4. W mniejsze rury wkładamy prawdziwe kabelki - koniecznie wielożyłowe.
Co do malowania podstawki podaję kilka porad
- sygnalizator i toksyny koniecznie zaczynamy malować od białego koloru,
- asfalt jest nierówny, więc najlepiej stosować technikę stipplingu (kropkowanie),
- fajnie jest pomalować jakieś oznaczenia na asfalcie, albo użyć na nim kalkomani,
- rury malujemy metalikami metodą suchego pędzla, zwracając uwagę, by zacząć od ciemnych metalików (np. 1do 1 Boltgun Metal i Chaos Black), a tych jasnych używając tylko w najjaśniejszych punktach,
- washe bardzo mile widziane (szczególnie do kabli),
- sygnalizator na koniec pokrywamy błyszczącym efektem (np. Ardcoat od GW),
- pigmenty - podstawkę trzeba przybrudzić (tu pełna dowolność),
- rdza - oszczędnie używana Ryza Rust od GW czyni cuda =).
Toksyny: na biały podkład dodajemy żółtego / bardzo jasnozielonego pigmentu, którego NIE UTRWALAMY alkoholem, tylko rozcieńczamy wodą i w takiej postaci nakładamy (wyjaśnię w następnym punkcie).
Warhammer 40k urban base tutorial
Warhammer 40k urban base tutorial
5. Toxic water and bubbling toxic waste effect.
You have two ways to make toxic / dirty water. For the first one you need to use a lot of transparent UHU glue and then wash it and paint it after it dries (using transparent paints, eg. from Tamiya). The second way (my way) requiers using Vallejo Water Effect Transparent Water (26201). The first layer of Water Effect needs to be mixed with a tiny drop of green paint and spread so it looks as if the water flows down. As soon as the first layer dries use just a little bit of wash and then add another layer of Water Effect.
You can achieve a bubbling toxic water effect thanks to previously used pigments. Put a little bit of Water Effect and carefully mix it with those pigments so there will be some clumps and inequalities. You need to do it so that some undercoat white will be visible. When the first layer is dry add a little bit of wash and very very carefully and precisely add another layer of Water Effect. Remember to use it on the sides of the toxic pool.
The base is finished and I hope you liked my tutorial =)
5. Toksyczna woda i bulgoczące odpady toksyczne.
Mamy dwa sposoby na zrobienie toksycznej / brudnej wody. Pierwszy to użycie dużej ilości przeźroczystego kleju UHU, który następnie washujemy lub malujemy przeźroczystymi farbami np. od Tamiya. Drugi (użyty przeze mnie) to Vallejo Water Effect Transparent Water (26201), którego pierwszą warstwę mieszamy z odrobinką zielonej farby i nakładamy tak, by widać było lejącą się w dół wodę. Jak już zaschnie (zachowuje się wtedy niemal jak plastik) używamy na niej odrobiny ciemniejszego washa, a potem nakładamy drugą warstwę Water Effect.
Efekt bulgoczących odpadów osiągamy dzięki położonym wcześniej pigmentom. Używając wykałaczki nakładamy odrobinę Water Effect i bardzo delikatnie mieszamy z pigmentem tak, by powstały grudki i nierówności, a w niektórych miejscach było widać biały kolor podkładowy. Jak zaschnie możemy dodać odrobinę washa, a następnie znowu (bardzo oszczędnie i bardzo precyzyjnie) dajemy Water Effect, pamiętając by nieco wyjść na boki "źródełka".
Podstawka jest gotowa i mam nadzieję, że podobał się Wam mój tutorial =)
Warhammer 40k realistic urban base
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

11 comments:

 1. Planuję zacząć zbierać Warzone jak już się uporam z innymi projektami i sporo porad z Twojego tutka przyda się na podstawki i tereny :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bardzo się cieszę i polecam się na przyszłość =)

   Delete
 2. Fajny tutorial. Podstawka jak wcześniej pisałem świetna :)

  ReplyDelete
 3. Bardzo ciekawy poradnik. Więcej takich.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję i niedługo zapraszam na kolejny =)

   Delete