18 May 2016

The Quest..

18 May 2016

Warhammer Quest Silver Tower
Warhammer Chaos Daemons Changeling of TzeentchOn Saturday I took part in the celebrations of the 4th anniversary of Games Workshop: Warsaw, mainly to see the contents of the new Warhammer Quest Silver Tower boxed game. Just before leaving home I found out that there will be the Age of Sigmar and Warhammer 40k hero painting competition, so I brought my Chaos Daemons Changeling of Tzeentch and to my happy surprise I took the second place! (https://www.facebook.com/GWWarsaw/posts/1239007872783656). Unfortunately, they did a very small picture of the Changeling, but you can see better ones on CoolMiniOrNot or here and here on TFH.

Warhammer Quest Silver Tower
Age of Sigmar and Citadel Miniatures Badges 
W sobotę wziąłem udział w obchodach czwartej rocznicy Games Workshop: Warszawa, głównie by zobaczyć zawartość nowej gry Warhammer Quest Silver Tower. Tuż przed wyjściem z domu, okazało się, że odbędzie się konkurs malarski na bohatera Age of Sigmar i Warhammer 40k, więc przyniosłem Podmieńca Tzeentcha Demonów Chaosu i ku mojemu szczęśliwemu zaskoczeniu zająłem drugie miejsce! (https://www.facebook.com/GWWarsaw/posts/1239007872783656). Niestety, zrobili bardzo małe zdjęcie Podmieńca, ale możecie zobaczyć lepsze na CoolMiniOrNot lub tutajtutaj na TFH.


Warhammer Quest Silver Tower warscrollWarhammer Quest Silver Tower warscroll  
I went out of the store with many Warhammer Quest Silver Tower and Age of Sigmar badges and shiny warscrolls (with photos on the back), Tzeentch marker, chaos wristbands and decals and.. lollipops =)

Warhammer Quest Silver Tower warscroll
Warhammer Quest Silver Tower warscroll
Wyszedłem ze sklepu z wieloma przypinkami i błyszczącymi warscrollami  (ze zdjęciami na odwrocie) Warhammer Quest Silver Tower i Age of Sigmar, znacznikiem Tzeentcha, opaskami i naklejkami chaosu oraz.. lizakami =)

Warhammer Quest Silver Tower warscroll
Warhammer Quest Silver Tower warscroll

But most importantly, Warhammer Quest Silver Tower proved to be full of fantastic miniatures (full of Tzeentch!!!) and very fun to play, so I didn’t hesitate and pre-ordered it =) I will present you a detailed review as soon as I pick my copy (most likely on Sunday). 

Warhammer Quest Silver Tower badges
Warhammer Quest Silver Tower badges 

Ale co najważniejsze, Warhammer Quest Silver Tower okazała się być pełna fantastycznych figurek (pełna Tzeentcha!!!) i dająca dużo frajdy z grania, więc nie wahałem się i zamówiłem ją w przedsprzedaży =) Przedstawię wam szczegółową recenzję, jak tylko odbiorę mój egzemplarz (najprawdopodobniej w niedzielę).

Warhammer Quest Silver Tower badges
Age of Sigmar wristbands 
Age of Sigmar Chaos decals
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

2 comments: