20 May 2016

White Dwarf #120 review - Warhammer Quest Silver Tower

20 May 2016

White Dwarf #120 review - Warhammer Quest Silver Tower

Are you still wondering about buying Warhammer Quest Silver Tower? Are you interested in the game itself or maybe in the miniatures? Next week I will try to present a personal review of this set here on TFH, but today I’m going to give you a closer look at it by reviewing the White Dwarf #120, entirely devoted to Warhammer Quest Silver Tower.

Wciąż zastanawiacie się nad kupnem Warhammer Quest Silver Tower? Interesuje was sama gra, czy może znajdujące się w pudełku figurki? Już w przyszłym tygodniu postaram się przedstawić tutaj na TFH osobistą recenzję tego zestawu, ale już teraz przybliżę go wam recenzując 120 wydanie White Dwarf, w całości poświęcone Warhammer Quest Silver Tower.

New Releases / Nowe wydania


White Dwarf #120 review - Warhammer Quest Silver TowerAfter presenting the contents of the Silver Tower the 120 issue of White Dwarf  moves to the section dedicated to the heroes of the Quest. In this up to 4-player game we can choose from 6 inbox heroes (there is also the opportunity to play other Age of Sigmar characters – more about this later): a Knight-Questor (Stormcast Eternal) and a Fyreslayer Doomseeker do not differ from the normal units from fractions they represent; aelves Tenebrael Shard and Mistweaver Saith are the perfect example of a "gathering" of the present aelves; a Darkoath Chieftain is representing the followers of the Gods of Chaos and is the most typical hero looking for glory; lastly an Excelsior Warpriest with Gryph-hound is just a champion of Sigmar.
White Dwarf #120 review - Warhammer Quest Silver Tower Po zaprezentowaniu zawartości Srebrnej Wieży, w 120 wydaniu White Dwarf’a przechodzimy do części poświęconej bohaterom Questa. W tej maksymalnie 4-osobowej grze mamy do wyboru 6 bohaterów ( jest możliwość zagrania także innymi postaciami z Age of Sigmat – o tym dalej):  Knight-Questor (Stormcast Eternal) i Fyreslayer Doomseeker, którzy nie odbiegają od zwykłych jednostek reprezentowanych przez nich frakcji; aelfy Tenebrael Shard i Mistweaver Saith, które są idealnym przykładem „zbieraniny” dzisiejszych aelfów; Darkoath Chieftain, reprezentujący wyznawców bogów Chaosu, a jednocześnie najbardziej typowy  bohater szukający chwały; a także Excelsior Warpriest z Gryph-hound’em, jako czempion Sigmara.
White Dwarf #120 review - Warhammer Quest Silver Tower Tzeentch was (together with Slaanesh) one of those unsung of late Chaos Gods, but with the release of the Quest it has changed! Tzeentch is back and in a big way! I am not writing this only as a fan of Tzeentch, but simply because Tzeentch denizens of the Silver Tower are really masterful miniatures: the Gaunt Summoner and his familiars effectively embody the creativity of the Lord of Change; the Ogroid Thaumaturge is a very specific and powerful edition of the Daemon Prince of Tzeentch; Pink, Blue and Brimstone Horrors are extremely characteristic daemons; Tzaangors are undeniably the most beautiful miniatures in the entire set; Kairic Acolytes are some kind of hardcore cultists; the Skaven Deathrunner is probably a bow to the far and wide fans of Skaven; Grot Scutlings were most likely included in the game to keep the thread of resemblance to the old Quest. As far as Ogroid and Tzaangors are concerned, I have to say that they may represent the beginning of a very promising new Beastmen miniatures =)

White Dwarf #120 review - Warhammer Quest Silver Tower
Tzeentch był (razem ze Slaaneshem) jednym z tych odstawionych na boczny tor bogów Chaosu, ale wraz z wyjściem Questa to się zmieniło! Tzeentch powrócił i to w wielkim stylu! Nie piszę tego wyłącznie jako fan Tzeentcha, bo najzwyczajniej w świecie Tzeentchowi mieszkańcy Srebrnej Wieży to mistrzowskie figurki: Gaunt Summoner i jego chowańce wręcz uosabiają kreatywność Pana Zmian; Ogroid Thaumaturge to specyficzna i potężna odsłona Księcia Demonów Tzeentcha; Różowe, Niebieskie i Siarkowe Horrory są wyjątkowo charakterystycznymi demonami; Tzangory to niezaprzeczalnie najpiękniejsze figurki w całym zestawie; Kairic Acolytes to rodzaj kultystów w wersji hardcore; Skaven Deathrunner to raczej ukłon w stronę rzeszy fanów Skavenów; Grot Scutlings znalazły się zaś w grze prawdopodobnie, by utrzymać nić podobieństwa do starego Questa. Co do Ogroida i Tzangorów, to muszę powiedzieć, że mogą one stanowić początek bardzo obiecujących nowych figurek Zwierzoludzi =)
 
White Dwarf #120 review - Warhammer Quest Silver Tower
Later in the release are descriptions of the remaining contents of the box along with examples of using them during the game. After reading this section, you will have some insight into the gameplay itself. W dalszej części wydania znajdują się opisy pozostałej zawartości pudełka z ich przykładowym zastosowaniem podczas gry. Już po przeczytaniu tej części można mieć pewien ogląd co do samej rozgrywki.


Paint Splatter / Rozpryski farby


The 120 issue of White Dwarf contains painting tutorials for Darkoath Chieftain and Tzaangors. There are 2 very well presented painting skin tutorials for them, while the other tutorials bring nothing special and new. 120 wydanie White Dwarf’a zawiera poradniki malowania Darkoath Chieftain i Tzangorów. Bardzo dobrze prezentują się 2 poradniki malowania skóry powyższych, zaś pozostałe poradniki nie wnoszą nic nowego ani nadzwyczajnego.


Warscrolls / Bitewne zwoje


In this section you will find warscrolls for every hero in the box (the Gryph-hound included), allowing you to use them in the Age of Sigmar game. I haven’t had a chance to play AoS yet, but those rules look very promising =) W tej części znajdziemy bitewne zwoje dla wszystkich znajdujących się w pudełku bohaterów (w tym dla Gryph-hounda) pozwalające na granie nimi w Age of Sigmar. Nie miałem jeszcze okazji grać w AoS, ale znajdujące się w zwojach zasady wyglądają naprawdę obiecująco =)


The Trial of Hysh / Próba Hysh


White Dwarf #120 review - Warhammer Quest Silver Tower As usual, when Games Workshop presents a new game, we get a preview of a sample playthrough (in this case one of the trials of the Gaunt Summoner) with typical GW narration. Unfortunately, beyond showing some rules found in the Quest and several spoilers, the whole playthrough is not very interesting. At first glance you may have the impression that the game is a little too easy, but in my opinion (because of the large in game randomness, as well as the possibility to play with smaller number of people) the game can certainly be challenging. The pictures look really promising =)

Jak zwykle, przy wydawaniu nowych gier Games Workshop’u, dostajemy pokaz przykładowej rozgrywki (w tym przypadku jednej z prób Gaunt Summonera) z typową dla GW narracją. Niestety poza przybliżeniem zasad rządzących Questem i kilkoma spoilerami, całość nie jest specjalnie interesująca. Na pierwszy rzut okaz można odnieść wrażenie, że gra jest nawet zbyt łatwa, ale moim zdaniem (ze względu na dużą losowość, a także możliwość zagrania mniejszą liczbą osób) gra z pewnością może stanowić pewne wyzwanie. Zdjęcia wyglądają naprawdę obiecująco =)

My Hero Companion App 


White Dwarf #120 review - Warhammer Quest Silver Tower An interesting GW move will be the release of the Android and iOS application to memorize the progress of your heroes, add new heroes and buy additional skills or playing cards. I will review this application later =)

Ciekawym posunięciem GW jest wypuszczenie aplikacji na Androida i iOS, w której będzie można zapamiętywać postępy swoich bohaterów, dodawać nowych oraz kupować dodatkowe umiejętności i karty do gry. Recenzję tej aplikacji napiszę później =)

Addons / Dodatki


White Dwarf #120 review - Warhammer Quest Silver Tower Last week Games Workshop also released the book "Labyrinth of the Lost" by Andy Clark, depicting the story of a group of adventurers trying to wade through the scary halls and chambers of the Silver Tower. It sounds great, but in my opinion the game will provide many unforgettable stories by itself =)

W zeszłym tygodniu Games Workshop wydało również książkę „Labyrinth of the Lost” Andy’iego Clark’a przedstawiającą historię grupy awanturników próbujących przebrnąć przez przerażające korytarze i komnaty Srebrnej Wieży. Brzmi zachęcająco, ale w moim odczuciu sama gra dostarczy niejednej niezapomnianej historii =)

Next Week / W następnym tygodniu


White Dwarf #120 review - Warhammer Quest Silver Tower In the next White Dwarf issue there will be further Warhammer Quest painting tutorials (Excelsior Warpriest and Kairic Acolytes) and warscrolls for the denizens of the Silver Tower to use them in the games of Age of Sigmar. It will also contain additional rules for the Nurgle Lord of Plagues to use him in the Quest!

W następnym wydaniu White Dwarf’a znajdą się kolejne poradniki malowania figurek do Warhammer Questa (Excelsior Warpriest i Kairic Acolytes) oraz bitewne zwoje dla mieszkańców Srebrnej Wieży do wykorzystania ich w grach Age of Sigmar i co najważniejsze, dodatkowa karta zasad dla Nurgle Lord of Plagues do użycia go w Queście!

Summary / Podsumowanie


White Dwarf #120 review - Warhammer Quest Silver Tower White Dwarf #120 is devoted exclusively to the much awaited Warhammer Quest Silver Tower. Even if you are not a big fan of this type of a game or even the world of Age of Sigmar, it is definitely worth it to spend a few moments and appreciate the truly exquisite and really beautiful contents of the new Quest. In the box you will find 51 exceptional miniatures and simply you just cannot deny their charm. The same applies to the board, markers, cards and dice. Also the photos of this White Dwarf issue are really splendid! It’s a must for all of the Tzeentch fans!

120 wydanie White Dwarf'a poświęcone jest w całości bardzo oczekiwanej grze Warhammer Quest Silver Tower. Nawet jeśli nie jesteście wielkimi fanami tego typu gier, ani nawet świata Age of Sigmar, z pewnością warto poświęcić kilka chwil i docenić naprawdę dopracowaną i po prostu piękną zawartość nowego Questa. W pudełku znajdziecie aż 51 wyjątkowych figurek, którym po prostu nie można odmówić uroku. To samo tyczy się planszy, znaczników, kart i kości do gry. Również zdjęcia w tym wydaniu White Dwarf’a są naprawdę imponujące! Pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów Tzeentcha!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

3 comments:

 1. Fajnie, że wkręciłeś się w Questa. Też będę robić unboxing wkrótce. Fajnie będzie zobaczyć te ludki w Twoim wykonaniu! Co do Tzeentcha w AoS, to nie był aż tak zniedbany. W końcu dostał model Gaunt Summonera na latającym dysku jakoś w grudniu. P.S. Jeżeli masz konto na fejsie to zapraszam do grupy Warhammer Quest Silver Tower - Polska :-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Może zbyt mocno to ująłem, ale odniosłem wrażenie, że Khornowi i Nurglowi zostało poświęcone zdecydowanie więcej uwagi =) Dzięki za zaproszenie! Możesz mi wysłać linka do grupy, bo coś nie mogę znaleźć?

   Delete
  2. https://www.facebook.com/groups/1709532959317028/

   Delete