03 January 2014

Happy New Year!
Szczęśliwego Nowego Roku!

03 January 2014
I'm back after a terribly long break! I've missed new projects, challenges and TFH blog! There were a lot of changes in my life, but the painting urge is still there, so I'll try to use my brush as often as possible. =)

Wróciłem po straszliwie długiej przerwie! Tęskniłem za nowymi projektami, wyzwaniami i za blogiem TFH! Wiele się u mnie zmieniło, jednak potrzeba malowania pozostała, stąd postaram się używać mego pędzla tak często, jak tylko się da. =)
I gave up writing 2 identical blogs in 2 different languages. From now on, each post will be written both in English and in Polish language - I've already changed all of the previous posts. Zrezygnowałem z prowadzenia 2 tożsamych blogów w 2 różnych językach. Od teraz, każdy post będzie zarówno w języku angielskim, jak i polskim - dokonałem już zmian we wszystkich uprzednich postach.
I'm starting a new painting project and I will show it here on TFH very soon. Welcome back! Rozpoczynam nowy projekt malarski i już niedługo podzielę się nim z Wami na blogu. Witajcie z powrotem!

No comments:

Post a Comment