06 January 2014

2013 - painting recap!
2013 - podsumowanie malowania!

06 January 2014
The Fantasy Hammer 2013 painting recap Hey everyone! Today I want to make my first TFH blog painting recap. =) Click below to see all of my work in one post.

Cześć wszystkim! Dzisiaj chciałbym dokonać mojego pierwszego malarskiego podsumowania bloga TFH. =) Kliknij poniżej, by zobaczyć wszystkie moje prace w jednym poście.

Guild of Harmony PhoeniciaThis is Phoenicia from The Guild of Harmony. I painted her for my Wood Elves army to represent a Spellweaver. I've also made a detailed painting tutorial for her.  

To jest Phoenicia od Guild of Harmony. Pomalowałem ją do mojej armii Leśnych Elfów, by reprezentowała Arcymaga. Zrobiłem również szczegółowy poradnik jej malowania.
Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch Chaos Daemons Burning Chariot of Tzeentch was my biggest project so far. It's going to be a part of my future Chaos Daemons and Chaos Space Marines Tzeentch army. I've made a detailed painting fire tutorial and making an ice scenic base tutorial for him. 

Płonący Rydwan Tzeentcha Demonów Chaosu był, jak dotąd, moim największym projektem. Będzie częścią mojej przyszłej armii Demonów Chaosu i Kosmicznych Marines Chaosu. Zrobiłem do niego szczegółowy poradnik malowania płomieni i poradnik robienia lodowej podstawki scenicznej.
Chaos Space Marines Rhino of Tzeentch
This was a vey funny project. Chaos Space Marines Rhino of Tzeentch was made from Mark Ib Mars Pattern Rhino painted in Dark Angels colours. You can find his "story" here, along with removing paint tutorial and weathering tutorial.

To był bardzo śmieszny projekt. Rhino Tzeentcha Kosmicznych Marines Chaosu został zrobiony z Mark Ib Mars Pattern Rhino pomalowanego w barwy Mrocznych Aniołów. Możecie znaleźć jego "historię" tutaj, razem z poradnikiem usuwania farby i poradnikiem zniszczeń.
Space Marines Ultramarines Force Commander
Space Marines Force Commander from the Ultramarines chapter was my first Warhammer 40k miniature. You can find more of him here.

Dowódca Kosmicznych Marines z zakonu Ultramarines był moją pierwszą figurką z Warhammera 40k. Więcej o nim tutaj.
Spellweaver - Lurien Ghost with Unicorn by Reaper I've named her Gladys Ca'Daith and she is a part of my Wood Elves army, representing Spellweaver on Unicorn. This diorama was made from Lurien Ghost and Unicorn from Reaper Miniatures. 

Nazwałem ją Gladys Ca'Daith i jest ona częścią mojej armii Leśnych Elfów, reprezentującą Arcymaga na Jednorożcu. Diorama została zrobiona przy użyciu Lurien Ghost i Unicorn od Reaper Miniatures.
Wood Elves Glade Guard unit 1 This is a part of my Wood Elves Glade Guard unit. I've almost finished painting the rest of the unit and I will present them here soon.

To część mojego regimentu Strażników Polany Leśnych Elfów. Prawie już skończyłem malować resztę jednostki i niedługo ich tu pokażę.
Wood Elves Wild Rider This Wood Elves Wild Rider is a conversion made from plastic Glade Guard, Dryads and Glade Riders bits. You can find more here, along with a conversion tutorial.

Ta konwersja Dzikiego Gonu Leśnych Elfów została zrobiona przy użyciu plastikowych elementów Strażników Polany, Driad i Jeźdźców Polany. Możecie zobaczyć więcej tutaj, wraz z poradnikiem konwersji.
Wood Elves Dryads with Branchwraith conversion Wood Elves Dryads were my first unit painted here on The Fantasy Hammer blog and I'm really proud of them. I've made a Branchwraith conversion and a woodland scenery specifically for them with a making and painting tree tutorial. You can find more here, along with a painting Dryads tutorial.

Driady Leśnych Elfów były moją pierwszą jednostką pomalowaną na The Fantasy Hammer i jestem z nich naprawdę dumny. Specjalnie dla nich zrobiłem konwersję Branchwraith oraz leśną scenerię z poradnikiem robienia i malowania drzew. Więcej znajdziecie tutaj, wraz z poradnikiem malowania Driad.

That would be all. =) Stay tuned for many more painted miniatures, scenery, tutorials and other fantasy related things, here on The Fantasy Hammer this New Year! Cheers!

I to by było na tyle. =) Jeszcze wiele pomalowanych figurek, scenerii, poradników i innych związanych z fantastyką rzeczy pojawi się w Tym Roku na The Fantasy Hammer! Do następnego!

No comments:

Post a Comment