27 April 2015

Project: Warhammer diorama.. #3,5

27 April 2015
Diorama Lava Base WiP4
Some WiP pictures of Warhammer diorama with lava base. I've finished painting a miniature for a small lava base and I will post some pictures as soon as I have time.

Kilka zdjęć WiP Warhammerowej dioramy z lawą. Skończyłem malowanie figurki do małej podstawki z lawą i jak tylko znajdę czas wrzucę kilka zdjęć.

Diorama Lava Base WiP4a
 Diorama Lava Base WiP4b
 Diorama Lava Base WiP4c
 Diorama Lava Base WiP4d
 Diorama Lava Base WiP4e
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment