29 May 2015

Cherry Blossom Land #2 Kraj Kwitnącej Wiśni

29 May 2015
Cherry Blossom Tree WiP 2
My Cherry Blossom Tree diorama is quickly taking shape =) What do you think?

Moja diorama z Drzewem Kwitnącej Wiśni szybko nabiera kształtu =) Co myślicie?

2 comments: