The Fantasy Hammer on CMON

25 September 2016

30-day Miniatures Challenge - day 25: The most interesting magic or technology item from the universe?
30-dniowe Wyzwanie Figurkowe - dzień 25: Najciekawszy przedmiot magiczny lub technologiczny z uniwersum?

25 September 2016


30-day Miniatures Challenge
Time for the twenty fifth post in the series 30-day Miniatures Challenge (more about this initiative and a complete list of all the questions and published answers here). Czas na dwudziesty piąty post z serii 30-dniowego Wyzwania Figurkowego (więcej o inicjatywie oraz kompletną listę wszystkich pytań i opublikowanych przeze mnie odpowiedzi znajdziecie tutaj).

Drizzt and Guenhwyvar

Day 25: The most interesting magic or technology item from the universe?
Today we return to the world of Forgotten Realms, where my favourite magic and technological items are. The first one is a living being and the second one is an extremely large sphere =)
Magic
She is called Guenhwyvar and is an almost 300 kg black panther. But she is not an ordinary kitten, but a very intelligent creature symbolizing the perfect predator living in the so-called Astral Plane (this is the space between everything, the road leading to everywhere and the place where you are when you're not anywhere else). As a result of not fully successful magic ritual, her spirit has been forever linked with the onyx figurine depicting a black panther. The person wielding that figurine from now on could call Guenhwyvar on the Material Plane. However,  the figurine is unique due to the fact that unlike other creatures summoned by magic items the panther doesn't have to submit to the will of the figurine owner. Guenhwyvar is a good creature, that will eagerly help in every just cause. She will also judge every evil deed and live Material Plane by herself. The current holder of the figurine is the dark elf hunter Drizzt Do'Urden and Guenhwyvar is his true and irreplaceable friend and companion.
Technology
Technology in the Forgotten Realms universe is linked with magic, creating amazing combos eg. flying ships, which I mentioned yesterday. However, the ability to fly and to even teleport is not unusual in this world. Far more interesting is the ability to travel between the various Spheres / Plans of Existence (Spheres are divided into: material, internal (elemental), crossovers (eg. the Astral Plane) and external, where most of the deities of the worlds have their kingdoms). Traveling between spehers is possible with magic and with appropriate rituals that allows even more travelers. However, it is very risky, because the spheres are inhabited by so powerful beings, that mere mortals are meaningless and weak creatures compared to them.
Many centuries ago a powerful wizard named Lavok created the Planar Sphere - a magically shaped fortress, which probably is also a dimensionally self-limited Sphere. Its complex machinery is powered by the life force of powerful beings and allows for safe travel between Plans of Existence. The sphere itself is almost immune to any damage and therefore provides shelter from the majority of the inhabitants of the Spheres. There are laboratories, summoning rooms and an observatory inside. Recently the Planar Sphere landed in the slums of the city Atkhkatla in Amn... (it can be found in the game Baldur's Gate 2: Shadows of Amn).


Dzień 25: Najciekawszy przedmiot magiczny lub technologiczny z uniwersum?    
Dzisiaj wracamy do świata Forgotten Realms, gdzie moim ulubionym magicznym przedmiotem jest żywa istota, a technologicznym - wyjątkowo duża kula =)
Magia
Istota, o której mowa nazywa się Guenhwyvar i jest niemal 300 kg czarną panterą. Nie jest to jednak zwyczajny kociak, lecz inteligentne stworzenie symbolizujące perfekcyjnego drapieżnika zamieszkujące tzw. Plan Astralny (jest to przestrzeń pomiędzy wszystkim, droga prowadząca do wszędzie i miejsce, w którym jesteś, gdy nie ma cię nigdzie indziej). W wyniku nie w pełni udanego czarodziejskiego rytuału jej duch na zawsze został połączony z onyksową figurką przedstawiającą czarną panterę. Władający figurką mógł odtąd wzywać Guenhwyvar na Plan Materialny. Mimo to, o niezwykłości tej figurki świadczy co innego – przywołana pantera nie musi poddać się woli właściciela figurki, co ma miejsce przy niemal wszystkich przedmiotach przywołujących. Guenhwyvar jest dobrym stworzeniem, więc z zapałem pomoże w każdej słusznej sprawie. Potrafi też z zimną krwią osądzić każdy zły uczynek i samodzielnie wrócić na Plan Astralny. Obecnym posiadaczem figurki jest mroczny elf łowca Drizzt Do’Urden, dla którego kocica jest prawdziwą i niezastąpioną przyjaciółką i towarzyszką.
Technologia
Technologia w uniwersum Forgotten Realms przeplata się z magią, tworząc niesamowite połączenia np. latające statki, o których wspomniałem wczoraj. Jednak zdolność lotu, a nawet teleportacji nie jest w tym świecie aż tak niezwykła. To co zdecydowanie bardziej porusza to możliwość podróżowania pomiędzy różnymi Sferami / Planami Egzystencji (Sfery dzielą się na materialne, wewnętrzne (żywiołów), przechodnie (np. Plan Astralny) i zewnętrzne, zaś te ostatnie są siedzibą większości bóstw światów). Sama podróż jest możliwa przy użyciu magii i przy odpowiednich rytuałach pozwala na wyprawę nawet większej ilości osób. Jest to jednak bardzo ryzykowne, bo Sfery zamieszkałe są przez istoty, dla których śmiertelnicy są nic nie znaczącymi słabymi stworzeniami.
Wiele wieków temu potężny czarodziej o imieniu Lavok stworzył Kulę Sfer – magicznie ukształtowaną fortecę, która prawdopodobnie jest również samodzielną ograniczoną wymiarowo Sferą. Jej skomplikowana maszyneria, napędzana energią życiową potężnych istot, pozwala na bezpieczne podróżowanie między Planami Egzystencji. Sama Kula jest niemal odporna na wszelkie zniszczenia, zapewnia więc schronienie od większości mieszkańców Sfer. Wewnątrz znajdują się laboratoria, pokoje przywołań i obserwatorium. Ostatnio Kula Sfer wylądowała w slumsach miasta Atkhkatla w Amn… (można ją znaleźć w grze Baldur’s Gate 2: Shadows of Amn).
Baldur's Gate 2 Lavok's Planar Sphere

If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment