The Fantasy Hammer on CMON

21 September 2016

30-day Miniatures Challenge - day 21: Your favourite cavalry model (including flying and armoured)?
30-dniowe Wyzwanie Figurkowe - dzień 21: Twój ulubiony model kawalerii (także powietrznej lub pancernej)?

21 September 2016


30-day Miniatures Challenge
Time for the twenty first post in the series 30-day Miniatures Challenge (more about this initiative and a complete list of all the questions and published answers here). Czas na dwudziesty pierwszy post z serii 30-dniowego Wyzwania Figurkowego (więcej o inicjatywie oraz kompletną listę wszystkich pytań i opublikowanych przeze mnie odpowiedzi znajdziecie tutaj).

Wood Elves Wild Riders - Armies on Parade 2015

Day 21: Your favourite cavalry model (including flying and armoured)?
In my opinion, as far as the cavalry is concerned, it very much depends on the painting skills and the amount of time spent on painting and converting.
I searched for a lot of cavalry models, I used to play with various cavalry units and I painted a few, but because the visual approach is not enough for me (the atmosphere is equally important), somehow only Wood Elves / Wanderers Glade Riders made the biggest impression. I converted them into the Wild Riders, but left the most important visual elements intact. Thanks to the rich atmosphere of Wild Riders and to the Glade Riders models I had an idea to make the Orion's Ritual display (it won the bronze medal at the Armies on Parade 2015). I also attached a short booklet story to the display. Besides, if I remember correctly, I was to explain why I painted the horses blue - if you look closely you will see that horses on the right are "normal", those on the left are blue and those in the middle are being ritually transformed =)Dzień 21: Twój ulubiony model kawalerii (także powietrznej lub pancernej)?    
Jeśli chodzi o kawalerię, to wydaje mi się, że bardzo dużo zależy od zdolności malarskich i włożonego w malowanie i konwertowanie czasu.
Przeglądałem bardzo różne modele, wieloma też grywałem i kilka pomalowałem, ale ponieważ samo wizualne podejście to dla mnie za mało, bo przecież klimat jest równie istotny, jakoś największe wrażenie zrobili na mnie tylko Jeźdźcy Polany Leśnych Elfów / Wanderers. Konwertowałem ich co prawda na Dziki Gon, ale najważniejsze wizualne elementy pozostały. To właśnie w oparciu o klimat Dzikiego Gonu i rzeźbę Jeźdźców Polany powstał pomysł stworzenia makiety przedstawiającej Rytuał Oriona (zdobyła brązowy medal na Armies on Parade 2015), do której w formie książeczki załączyłem nawet krótkie opowiadanie. Poza tym, jeśli dobrze pamiętam, miałem kiedyś wytłumaczyć dlaczego malowałem konie na niebiesko - jeśli się przyjrzycie to zobaczycie, że konie z prawej strony są "normalne", z lewej niebieskie, a te pomiędzy są w trakcie rytualnej przemiany =)  

Wood Elves Wild Riders - Armies on Parade 2015
Wood Elves Wild Riders - Armies on Parade 2015
Wood Elves Wild Riders - Armies on Parade 2015

If you like my blog, please comment, like and share it with your friends. I really appreciate it!

Jeśli spodobał Ci się mój blog, proszę zostaw swój komentarz, polub i podziel się nim ze swymi znajomymi. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

4 comments:

  1. Ha! Moje wprawne oko zauważyło to już wcześniej :) Swoją drogą ta diorama jest cudna.

    ReplyDelete
  2. Też wcześniej zauważyłem zmianę koloru koni :)

    ReplyDelete