06 February 2016

50.000 pageviews and.. Spites!
50.000 odwiedzin i.. Duszki!

06 February 2016

Wood Elves Sylvaneth Spites
It's been a very long while but I'm back to celebrate 50.000 pageviews of The Fantasy Hammer blog. And what is a better way to celebrate than with an army of Wood Elves / Sylvaneth Spites? =)

Thanks for all those visits 
and for your support =)

To był bardzo długi czas, ale jestem z powrotem by świętować 50.000 odsłon bloga The Fantasy Hammer! A jaki jest lepszy sposób na  świętowanie niż armią Duszków Leśnych Elfów / Sylvaneth? =) 


Dziękuję za wszystkie odwiedziny 
i za wasze wsparcie =)

Those Spites were to be a part of my Wood Elves Armies on Parade 2015 display, but I did not make it on time.. Better later than.. alligator =)

Duszki miały być częścią makiety Leśnych Elfów na Armies on Parade 2015, ale nie zdążyłem na czas.. Lepszy późno duszek w garści niż.. wkurzona driada =)

2 comments: